DinGeo — i hele Danmark

Hillerødgade 23, 2200 København N

Bygningen på Hillerødgade 23 i København N er opført i 1970 og indeholder 0 værelser og fordelt på 94 m2. Ejendommen er en almennyttig bolig i Boligselskabet AKB-København.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Nørrebro Park Skole. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.69 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Hillerødgade 23

Luftfoto af Hillerødgade 23, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Hillerødgade 23, 2200 København N

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Hillerødgade 23, 2200 København N at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Hillerødgade 23, 2200 København N ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Hillerødgade 23, 2200 København N er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Hillerødgade 23, 2200 København N er opført i 1970 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Hillerødgade 23, 2200 København N er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Hillerødgade 23, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Hillerødgade 23

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygningen på Hillerødgade 23 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (66.4%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygningen på Hillerødgade 23 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (81.2%), Isolering (77.0%), Gulve (71.6%), Fuge (70.0%), Tagmateriale (68.5%), Facade (57.1%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Hillerødgade 23 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (97.6%), Gulve (95.1%), Fuge (78.7%), Isolering (70.6%), Tagmateriale (69.5%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 7 juni, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Hillerødgade 23, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N, der har arbejdet med Rensning;Forurenet fyldjord, tilført. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olieprodukter, Bly, Polyc.arom.kulbr.PAH, C25-C35 kulbrintefraktion m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-00442.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 80 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 45 egentlige jordforureninger (type V2), mens 35 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Hillerødgade 23, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 172b-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Hillerødgade 23, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Hillerødgade 23, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Hillerødgade 23, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Hillerødgade 23, 2200 København N
lok. nr. 147-00469
21? -
Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
lok. nr. 101-00442
32? Olieprodukter, Bly, Polyc.arom.kulbr.PAH, C25-C35 kulbrintefraktion m.fl.
Hillerødgade 30, 2200 København N
lok. nr. 147-00075
33? -
Hillerødgade 34, 2200 København N
lok. nr. 147-00076
61? -
Hillerødgade 36, 2200 København N
lok. nr. 147-00448
87? -
lok. nr. 101-0358094? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  108? -
  Atlas/Opal/Novo
  lok. nr. 147-00017
  151? Olieprodukter, Tjære, Tungmetaller, BTEXer og lignende m.fl.
  Tidligere Servicestation - Glenteparken, Nordre Fasanvej 210
  lok. nr. 101-00129
  154? Olie-benzin
  Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
  lok. nr. 101-03813
  160! F2 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
  Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  213? -
  Nordre Fasanvej 176, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00418
  221 F0 -
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  222? -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  227? -
  Esromgade 2 , 2200 København N
  lok. nr. 101-01721
  236? -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  243 F0 -
  Glentevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00653
  251 F0 -
  Svanevej 17 m.fl.
  lok. nr. 101-03126
  282? Olie, Bly, Benz[a]pyren
  Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
  lok. nr. 101-00061
  288? -
  Nordre Fasanvej 209, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00381
  315 F0 -
  Hejrevej 43, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00032
  319? -
  Sct. Stefan Sogns Menig.Bhv.
  lok. nr. 101-02048
  346? Olieprodukter
  Borups Alle 126A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00008
  357? -
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  362? Zink, BTEX (sum), C25-C35 kulbrintefraktion, Olieprodukter m.fl.
  Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
  lok. nr. 101-00676
  382 F0 -
  Svanevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04436
  388? -
  Baldersgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-20002
  393! F1 -
  Hejrevej 35, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03133
  395? -
  Bragesgade 8A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00343
  402? -
  Jægersborggade 30, 2200 København N
  lok. nr. 101-00856
  409 F0 -
  Fuglebakkevej 92, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00545
  424 F0 -
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00060
  431? -
  Stefansgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-03647
  442 F0 -
  Julius Bloms Gade 20A, 2200 København N
  lok. nr. 101-04704
  445? -
  Sorgenfrigade 4, 2200 København N
  lok. nr. 101-03649
  446 F0 -
  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-04401
  447! F2 -
  Ørnevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01578
  454? -
  lok. nr. 101-01852455? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Borups Alle 136, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00101
  457 F0 -
  Hejrevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00726
  458? -
  Baldersgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-00388
  466? -
  Mimersgade 117, 2200 København N
  lok. nr. 101-00677
  471? -
  Bjelkes Allé 34, 2200 København N
  lok. nr. 101-04729
  479? -
  Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03629
  493? -
  Julius Bloms Gade 33, 2200 København N
  lok. nr. 101-04700
  498! F2 -

  Tabellen viser de 45 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Hillerødgade 23, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Hillerødgade 23 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Hillerødgade 23, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  54
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  71
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  85
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  97
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30096
  130
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  145
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  235
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  238
  Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
  lok. nr. 101-12191
  254
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  262
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  305
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  325
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  337
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  342
  Søllerødgade 53
  lok. nr. 101-03104
  353
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  362
  Svanevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13277
  364
  Vuggestue, Baldersgade 5 - 7
  lok. nr. 101-00388
  367
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  367
  Jordhåndtering, Fuglebakkevej 94, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30001
  372
  Svanevej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01579
  373
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  376
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  383
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  399
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  408
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  416
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  417
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  426
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  427
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  431
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  451
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  462
  Evt. efterladt restforurening, Borups Allé 119 og Nordre Fasanvej 175, Frederiksberg
  lok. nr. 147-00206
  477
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  497
  Gormsgade 6-10, 2200 København N
  lok. nr. 101-11038
  499

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Hillerødgade 23, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Hillerødgade 23 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 07 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Hillerødgade 23, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Hillerødgade 23, 2200 København N.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 20.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.0 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.1 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9600 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Hillerødgade 23, 2200 København N. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Hillerødgade 23, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Hillerødgade 23, 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Hillerødgade 23, 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by60-65 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Hillerødgade 23, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Hillerødgade 23, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Hillerødgade 23, 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Hillerødgade 23, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Hillerødgade 23, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Hillerødgade 23, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Hillerødgade 23, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Hillerødgade 23, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Hillerødgade 23 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 0.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.3 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 0.6 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.3 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Hillerødgade 23, 2200 København N


  Ekstrem regn på Hillerødgade 23Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Hillerødgade 23. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Hillerødgade 23, 2200 København N er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  !Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Hillerødgade 23, 2200 København N være udsat ifm med vandløbsstigning.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Hillerødgade 23, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Hillerødgade 23, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Hillerødgade 23, 2200 København N ligger i en højde på 8.1 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Hillerødgade 23, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Hillerødgade 23, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Hillerødgade 23, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Hillerødgade 23, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Bygningen på Hillerødgade 23 i København N er opført i 1970 og indeholder 0 værelser og fordelt på 94 m2. Ejendommen er en almennyttig bolig i Boligselskabet AKB-København. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Anden enhed til serviceerhverv
  Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
  Opførselsesår 1970
  Ombygningsår -
  Fredning -
  Ejerforhold Alment boligselskab
  Køkkenforhold -
  Antal Etager 1
  Antal toiletter 0
  Antal badeværelser 0
  Antal værelser 0

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Mursten
  Tagmateriale Tagpap med lille hældning
  Varmeinstallation Ingen varmeinstallation
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme -
  Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

  BBR arealer (Bygning nr. 18)
  Bygning, Samlet areal 94 m2
  Boligstørrelse 94 m2
  Areal til erhverv 94 m2
  Vægtet Areal 188 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  Mere end én bygning

  Der er registreret syv andre bygninger på adressen:

  • Bygning nr. 16: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1970 | areal: 728 m²
  • Bygning nr. 8: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1970 | areal: 1066 m²
  • Bygning nr. 19: Bygning til detailhandel opført i 1970 | areal: 1422 m²
  • Bygning nr. 14: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1970 | areal: 1066 m²
  • Bygning nr. 13: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1970 | areal: 728 m²
  • Bygning nr. 21: Anden bygning til fritidsformål opført i 1996 | areal: 500 m²
  • Bygning nr. 17: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1970 | areal: 677 m²
  Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygningens computerberegnede ejendomsvurdering.

  BBR Noter

  Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

  • TRANSFORMER - WC - SKARNKASSER - GARAGE  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 7 juni, 2024 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Hillerødgade 23, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Hillerødgade 23 har energimærke B.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 23. maj 2019 til 23. maj 2029.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 1970. Når der tages højde for bygningens alder så er et B-energimærke flot og bedre end gennemsnittet for bygninger fra tidsperioden 1961-1972 (se figur nedenfor). Det tyder på at Hillerødgade 23 er en flot vedligeholdt bygning.

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket B for ejendommen på Hillerødgade 23 (byggeår: 1970) med bygninger fra samme byggeperiode ().  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 4 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Der er ikke registreret nogen primær opvarmningsinstallation på Hillerødgade 23, 2200 København N. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  Fjernvarme

  Hillerødgade 23, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


  Hæftelser

  Ejendommen Hillerødgade 23, 2200 København N har 6 hæftelser, der samlet beløber sig til 257.237.299 kr .

  Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 6 afgiftspantebreve.

  Realkreditpantebrev
  Dato08. Mar, 2017
  Prioritet22
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol8.422.000 kr.
  Rentesats0.3684 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Realkreditpantebrev
  Dato29. Oct, 2018
  Prioritet24
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol6.617.000 kr.
  Rentesats0.5 %
  Rentetypefast
  KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Afgiftpantebrev
  Dato13. Oct, 1995
  Prioritet25
  TypeAnmærkning
  Hovedstol129.871.600 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerRealkredit Danmark
  Realkreditpantebrev
  Dato13. Oct, 1995
  Prioritet26
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol59.170.000 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerJyske Realkredit A/S
  Realkreditpantebrev
  Dato07. Dec, 2001
  Prioritet27
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol30.755.299 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerRealkredit Danmark
  Afgiftpantebrev
  Dato27. Dec, 1999
  Prioritet28
  TypeTillægstekst
  Hovedstol8.000.000 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerLANDSBYGGEFONDEN
  Realkreditpantebrev
  Dato13. Dec, 2012
  Prioritet30
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol146.500.000 kr.
  Rentesats0.403 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerNYKREDIT REALKREDIT A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Afgiftpantebrev
  Dato18. Mar, 2013
  Prioritet31
  TypeAfgiftpantebrev
  Hovedstol245.000 kr.
  Rentesats3.31184 %
  Rentetypefast
  Kreditorer Skjult
  Afgiftpantebrev
  Dato23. Sep, 2013
  Prioritet32
  TypeAfgiftpantebrev
  Hovedstol2.406.000 kr.
  Rentesats2.2 %
  Rentetypefast
  Kreditorer Skjult
  Afgiftpantebrev
  Dato23. Sep, 2013
  Prioritet33
  TypeAfgiftpantebrev
  Hovedstol2.653.000 kr.
  Rentesats2.1404 %
  Rentetypefast
  Kreditorer Skjult
  Afgiftpantebrev
  Dato27. Feb, 2014
  Prioritet34
  TypeAfgiftpantebrev
  Hovedstol2.092.016 kr.
  Rentesats5.0 %
  Rentetypefast
  Kreditorer Skjult


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 9 februar, 2024  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Hillerødgade 23, 2200 København N

  Naboerne
  par og enlige i ældre huse

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Hillerødgade 23, 2200 København N er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

  Under Bøgen

  Under Bøgen
  par og enlige i ældre huse

  • Alle familietyper, flest 40-55-årige
  • Bor i huse i små byer
  • Middel købekraft
  • Går sjældent ud
  • Handler gerne alt ind samme sted
  • Traditionelt orienterede

  Geodemografi

  Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

  Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

  De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

  Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

  Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

  Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

  Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

  En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

  En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

  De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

  Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Hillerødgade 23 er data sidst opdateret 13 februar, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Hillerødgade 23 hører til afstemningsområdet 5. Nordvest hvor der er 10.045 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.607 i 5. Nordvest, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.7 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Nordvest med 2.605 stemmer. Det svarer til 30.3 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Nordvest (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Nordvest, med et indeks på 439 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Nordvest, med et indeks på 20 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Hillerødgade 23, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 223 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Hillerødgade 23. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12895 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.92 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.69 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Nørrebro Park Skole)

  Hillerødgade 23 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Nørrebro Park Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Nørrebro Park Skole.

  Nørrebro Park Skole

  Nørrebro Park SkoleNørrebro Park Skole, Jagtvej 34 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.62
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  317.206 kr.
  Afstand:
  829 meter
  Info om Nørrebro Park Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Nørrebro Park Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Hillerødgade 23, 2200 København N, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Hillerødgade 23  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Hillerødgade 23 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Hillerødgade 23 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Hillerødgade 23


  Data sidst opdateret 07 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Hillerødgade 23, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Hillerødgade 23, 2200 København N er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Hillerødgade 23

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 40 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Lundtoftegade 8. Boringen blev afsluttet 14 marts, 2012. Brøndborer var Hoelscher Dewatering. Formålet med boringen var Pejleboring og anvendelse er angivet som Pejleboring. Boringen nåede en dybde på 30.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 8390 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Hillerødgade 23.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  40 30.0 201. 8390 »
  127 28.5 201. 8397 »
  132 Geoteknisk boring 2.4 201. 912 »
  136 Geoteknisk boring 35.0 201. 6951 »
  142 Geoteknisk boring 32.0 201. 6950 »
  143 Geoteknisk boring 40.0 201. 8587 »
  143 Geoteknisk boring 2.5 201. 911 »
  148 Geoteknisk boring 2.3 201. 913 »
  153 Vandinjektion 47.0 201. 8399 »
  170 Vandforsyningsboring 40.0 201. 5021 »

  Hvor langt er der fra Hillerødgade 23
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,66 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hillerødgade 42
  2200 København N


  Afstand: 182 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 406 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Netto 7708


  Afstand: 25 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,84 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Brolopperne


  Afstand: 208 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Hillerødgade
  Stamoplysninger for Hillerødgade 23, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.69668582°N, 12.53799594°Ø
  Højde over havets overflade 8,1 m.o.h.
  Sogn Sankt Stefans Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 74d0cdab-f8f2-4a3c-9359-fa9d7db6c2d8
  Adgangsadresse Id 0a3f507a-8c89-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 6018026

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Hillerødgade 23, 2200 København N.