DinGeo — i hele Danmark

Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Hillerødgade 30A, 1. i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Duevej. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Hillerødgade 30A, 1.

Luftfoto af Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N

Radon

Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Hillerødgade 30 - Fyldjord, der har arbejdet med Diffus forurening. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olie-benzin, Tungmetaller, Bly

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-00075.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 87 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 51 egentlige jordforureninger (type V2), mens 36 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 14dp-Frederiksberg, der hører til Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Hillerødgade 30A, 1. , København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Hillerødgade 30, 2200 København N
lok. nr. 147-00075
17? -
Hillerødgade 23, 2200 København N
lok. nr. 147-00469
37? -
Hillerødgade 34, 2200 København N
lok. nr. 147-00076
46? -
Lundtoftegade , 2200 København N
lok. nr. 101-13449
56? -
Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
lok. nr. 101-00442
58? Olieprodukter, Bly, Polyc.arom.kulbr.PAH, C25-C35 kulbrintefraktion m.fl.
Hillerødgade 36, 2200 København N
lok. nr. 147-00448
74? -
lok. nr. 101-0358094? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
  lok. nr. 101-03813
  106! F2 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
  Tidligere Servicestation - Glenteparken, Nordre Fasanvej 210
  lok. nr. 101-00129
  112? Olie-benzin
  Atlas/Opal/Novo
  lok. nr. 147-00017
  139? Olieprodukter, Tjære, Tungmetaller, BTEXer og lignende m.fl.
  Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  167? -
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  174? -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  187? -
  Esromgade 2 , 2200 København N
  lok. nr. 101-01721
  190? -
  Glentevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00653
  214 F0 -
  Svanevej 17 m.fl.
  lok. nr. 101-03126
  234? Olie, Bly, Benz[a]pyren
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  241 F0 -
  Nordre Fasanvej 176, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00418
  243 F0 -
  Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
  lok. nr. 101-00061
  265? -
  Hejrevej 43, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00032
  284? -
  Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
  lok. nr. 101-00676
  329 F0 -
  Svanevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04436
  334? -
  Nordre Fasanvej 209, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00381
  336 F0 -
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  338 F0 Zink, BTEX (sum), C25-C35 kulbrintefraktion, Olieprodukter m.fl.
  Hejrevej 35, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03133
  347? -
  Sct. Stefan Sogns Menig.Bhv.
  lok. nr. 101-02048
  366? Olieprodukter
  Borups Alle 126A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00008
  376? -
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00060
  387? -
  Bragesgade 8A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00343
  388? -
  Baldersgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-20002
  397! F1 -
  Ørnevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01578
  401? -
  Hejrevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00726
  409? -
  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-04401
  415! F2 -
  Mimersgade 117, 2200 København N
  lok. nr. 101-00677
  423? -
  lok. nr. 101-01852427? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Fuglebakkevej 92, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00545
  431 F0 -
  Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03629
  438? -
  Baldersgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-00388
  452? -
  Jægersborggade 30, 2200 København N
  lok. nr. 101-00856
  459 F0 -
  Mimersgade 122B, 2200 København N
  lok. nr. 101-00239
  459! F2 -
  Borgmestervangen 33, 2200 København N
  lok. nr. 101-03572
  460 F0 -
  Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00639
  466? -
  Stefansgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-03647
  467 F0 -
  Hejrevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00708
  468? -
  Borups Alle 136, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00101
  471 F0 -
  Sorgenfrigade 4, 2200 København N
  lok. nr. 101-03649
  475 F0 -
  Midgårdsgade 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-04974
  482 F0 -
  Julius Bloms Gade 20A, 2200 København N
  lok. nr. 101-04704
  485? -
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11013
  492? -
  Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00935
  492? -
  Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01859
  498? -

  Tabellen viser de 51 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Hillerødgade 30A, 1. til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Hillerødgade 30A, 1. , København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  25
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  80
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  90
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  98
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  100
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30096
  141
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  181
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  184
  Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
  lok. nr. 101-12191
  200
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  212
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  268
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  285
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  288
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  305
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  332
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  335
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  337
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  345
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  349
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  358
  Vuggestue, Baldersgade 5 - 7
  lok. nr. 101-00388
  361
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  362
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  380
  Jordhåndtering, Fuglebakkevej 94, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30001
  380
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  384
  Søllerødgade 53
  lok. nr. 101-03104
  384
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  388
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  392
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  397
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  407
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  443
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  454
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  457
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11012
  461
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  471
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  497

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Hillerødgade 30A, 1. til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 24 april, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by60-65 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Hillerødgade 30A, 1. ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 0.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.4 - 1.4 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 0.6 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.4 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N


  Ekstrem regn på Hillerødgade 30A, 1. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Hillerødgade 30A, 1. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.2 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  !Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N være udsat ifm med vandløbsstigning.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N ligger i en højde på 8.1 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Det tidligere energimærke på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N havde en gyldighedsperiode, der udløb 14. februar 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 9 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 14-02-2023).

  Baseret på opvarmningsareal (4940 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 269,5 MWh/år svarende til en varmeudgift på 238.200 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  238.200 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N

  Naboerne
  erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

  Lykkesmed

  Lykkesmed
  erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

  • Familier med og uden børn
  • Bor i huse i mindre provinsbyer
  • Høj købekraft
  • Rejser sjældent, sparer hellere op
  • Har tyverialarm og sygeforsikring

  Geodemografi

  ”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

  De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

  Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

  Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

  Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

  Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

  Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

  Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

  Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

  Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

  Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

  Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

  Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

  Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

  Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Hillerødgade 30A, 1. er data sidst opdateret 4 februar, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Hillerødgade 30A, 1. hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej hvor der er 10.117 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.932 i 10. Kreds, Duevej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej med 1.734 stemmer. Det svarer til 19.4 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Duevej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej, med et indeks på 226 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Duevej, med et indeks på 41 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Hillerødgade 30A, 1. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Duevej

  Hillerødgade 30A, 1. hører under skoledistriktet Skolen på Duevej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Duevej.

  Skolen på Duevej

  Skolen på DuevejSkolen på Duevej, Duevej 63 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.67
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  526.289 kr.
  Afstand:
  888 meter
  Info om Skolen på Duevej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Duevej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Hillerødgade 30A, 1.  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Hillerødgade 30A, 1. med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Hillerødgade 30A, 1. er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Hillerødgade 30A, 1.


  Data sidst opdateret 18 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Hillerødgade 30A, 1. , København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Hillerødgade 30A, 1.

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 79 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Tikøbgade. Boringen blev afsluttet 3 december, 1958. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 2.4 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 912 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Hillerødgade 30A, 1. .

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  79 Geoteknisk boring 2.4 201. 912 »
  89 30.0 201. 8390 »
  91 Geoteknisk boring 2.5 201. 911 »
  94 Geoteknisk boring 2.3 201. 913 »
  95 Geoteknisk boring 40.0 201. 8587 »
  101 Geoteknisk boring 32.0 201. 6950 »
  119 Geoteknisk boring 35.0 201. 6951 »
  120 Forureningsbor. 4.0 201. 9271 »
  125 Forureningsbor. 4.5 201. 9272 »
  128 Forureningsbor. 3.2 201. 9273 »

  Hvor langt er der fra Hillerødgade 30A, 1.
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,72 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hillerødgade 42
  2200 København N


  Afstand: 160 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 366 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Netto 7708


  Afstand: 59 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,86 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Brolopperne


  Afstand: 246 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Hillerødgade
  Stamoplysninger for Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.69715228°N, 12.53773638°Ø
  Højde over havets overflade 8,1 m.o.h.
  Sogn Mariendals Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 1bc0b7c9-68d6-4d06-860c-5270acf48a61
  Adgangsadresse Id 1f289f18-864b-372c-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100025536

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Hillerødgade 30A, 1. , 2200 København N.