DinGeo — i hele Danmark

Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Jagtvej 111B, 1. 13 i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Guldberg Skole. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.73 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Jagtvej 111B, 1. 13

Luftfoto af Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N

Radon

Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N er (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om Odinsgadekarréen, der har arbejdet med Olie og benzin, erhvervsmæssig brug af;Forurenet fyldjord, tilført;Diffus forurening. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: C25-C35 kulbrintefraktion, Tetrachlorethylen, Benzen, C10-C25 kulbrintefraktion m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-11477.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 34 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 30 egentlige jordforureninger (type V2), mens fire er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 6118-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Jagtvej 111B, 1. 13, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Jagtvej 109, 2200 København N
lok. nr. 101-11477
21 F0 -
Odinsgade, Legeplads
lok. nr. 101-00532
34? Tungmetaller, Benz[a]pyren, Kobber, Bly m.fl.
Jagtvej 103-107 og Thorsgade 8, 40-46
lok. nr. 101-03098
46? Trichlorethylen, Olieprodukter, Benz[a]pyren, Bly m.fl.
Stevnsgade 36, 2200 København N
lok. nr. 101-00524
106? -
Fensmarkgade 71, 2200 København N
lok. nr. 101-30116
131? -
Jagtvej 129, 2200 København N
lok. nr. 101-02519
147? -
Mimersgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00086
177? -
lok. nr. 101-01772177? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Rådmandsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-03102
  188? -
  Jagtvej 52A, 2200 København N
  lok. nr. 101-04946
  208? -
  Johannes Barding m.fl
  lok. nr. 101-00039
  223 F0 Tetrachlorethylen, Benz[a]pyren, Trichlorethylen, Tjære m.fl.
  Asnæsgade 2, 2200 København N
  lok. nr. 101-01660
  233? -
  Fyensgade 8, 2200 København N
  lok. nr. 101-00458
  261? -
  Rådmandsgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 101-00105
  300? -
  Sorgenfrigade 4, 2200 København N
  lok. nr. 101-03649
  315 F0 -
  Stefansgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-03647
  343 F0 -
  Nannasgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-00112
  347? -
  Julius Bloms gade 20-22
  lok. nr. 101-04704
  376? Tungmetaller, Olie, Bly
  Tagensvej 40, 2200 København N
  lok. nr. 101-13358
  406? -
  Vedbækgade 12, 2200 København N
  lok. nr. 101-02048
  407? -
  Rådmandsgade 43, 2200 København N
  lok. nr. 101-04712
  408! F2 -
  Julius Bloms Gade 33, 2200 København N
  lok. nr. 101-04700
  418! F2 -
  Baldersgadekarréen - Ægirsgade 1-21, Nørrebrogade 190-194 og Baldersgade 2
  lok. nr. 101-20002
  427! F2 Trichlorethylen, Benzen, Olieprodukter, Bly m.fl.
  Julius Bloms Gade 15, 2200 København N
  lok. nr. 101-04705
  431? -
  Tagensvej 59, 2200 København N
  lok. nr. 101-00776
  445 F0 -
  Vølundsgade 22, 2200 København N
  lok. nr. 101-13976
  467! F1 -
  Baldersgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-00388
  474? -
  Bjelkes Allé 34, 2200 København N
  lok. nr. 101-04729
  484? -
  Bragesgade 8A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00343
  496? -
  Tagensvej 67, 2200 København N
  lok. nr. 101-13978
  496! F2 -

  Tabellen viser de 30 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Jagtvej 111B, 1. 13 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Jagtvej 111B, 1. 13, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Rådmandsgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-13435
  182
  Holtegade 5-7
  lok. nr. 101-00251
  288
  Rådmandsgade 34
  lok. nr. 101-12767
  325
  Søllerødgade 53
  lok. nr. 101-03104
  431

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Jagtvej 111B, 1. 13 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 januar, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der skete en fejl ved læsning af Trafikstøj

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der skete en fejl ved læsning af data  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Der skete desværre en fejl ved læsning af vandløbsdata...

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Der skete desværre en fejl ved læsning af stormflodsdata...

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Der skete desværre en fejl ved læsning af data...

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N. Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »
  Opdater data

  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N

  Naboerne

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N er , d.v.s. conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom på adressen.

  Der er ingen information om conzoom typen på adressen


  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Jagtvej 111B, 1. 13 er data sidst opdateret 17 februar, 2022.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Jagtvej 111B, 1. 13 hører til afstemningsområdet 5. Nord hvor der er 9.923 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.463 i 5. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Nord med 2.187 stemmer. Det svarer til 25.8 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Nord, med et indeks på 375 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Nord, med et indeks på 22 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 160 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Jagtvej 111B, 1. 13. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 8715 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.34 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.73 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Guldberg Skole)

  Jagtvej 111B, 1. 13 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Guldberg Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Guldberg Skole.

  Guldberg Skole

  Guldberg SkoleGuldberg Skole, Sjællandsgade 10 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.62
  Undervisningseffekt:
  -0.6
  Forældre indkomst:
  335.855 kr.
  Afstand:
  407 meter
  Info om Guldberg Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Guldberg Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

  Se fibernet dækningsgrad omkring Jagtvej 111B, 1. 13  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Jagtvej 111B, 1. 13 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Jagtvej 111B, 1. 13 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 200+ Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Jagtvej 111B, 1. 13


  Data sidst opdateret 18 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Jagtvej 111B, 1. 13, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Jagtvej 111B, 1. 13

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 110 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Jagtvej 101. Boringen blev afsluttet 26 november, 1993. Brøndborer var Vand & Miljøgruppen. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 18.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4733 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Jagtvej 111B, 1. 13.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  110 Moniteringsboring 18.0 201. 4733 »
  138 Vandforsyningsboring 19.5 201. 192 »
  167 Geoteknisk boring 201. 4728 »
  173 Geoteknisk boring 201. 4727 »
  193 Geoteknisk boring 33.0 201. 6956 »
  200 Moniteringsboring 18.0 201. 4386 »
  215 Geoteknisk boring 42.3 201. 8176 »
  237 24.5 201. 8618 »
  239 Geoteknisk boring 29.0 201. 6957 »
  240 201. 7162 »

  Hvor langt er der fra Jagtvej 111B, 1. 13
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,41 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 4,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  P.D.Løvs Alle 11
  2200 København N


  Afstand: 165 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Sankt Stefans Apotek


  Afstand: 229 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  REMA 1000


  Afstand: 94 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,04 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Studenterrådets Privat Inst.


  Afstand: 71 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Jagtvej
  Stamoplysninger for Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.69652733°N, 12.55051712°Ø
  Højde over havets overflade 12,3 m.o.h.
  Sogn Kingo-Samuel Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id a10ca8de-1660-475c-9127-365e956e9a37
  BFE nummer 6022427

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Jagtvej 111B, 1. 13, 2200 København N.