DinGeo — i hele Danmark

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv i København N er opført i 1880 og indeholder 2 værelser, et køkken og fordelt på 41 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Guldberg Skole. De nærmeste naboer er typisk unge lejere under uddannelse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.79 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Lille Fredensgade 7, 1. tv

Luftfoto af Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.





Sundhed — Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N

Radon

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er Smeltevandssand og -grus (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er opført i 1880 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Lille Fredensgade 7, 1. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (66.4%), Isolering (60.1%), Gulve (59.7%), Fuge (58.3%), Facade (55.7%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (78.1%), Maling (76.8%), Isolering (51.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 18 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 19 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 14 egentlige jordforureninger (type V2), mens fem er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 305-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Lille Fredensgade 7, 1. tv, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Blegdamsvej 34, 2200 København N
lok. nr. 101-00943
85! F2 -
Ryesgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-00089
107? -
Blegdamsvej 28, 2200 København N
lok. nr. 101-00695
196? -
Ryesgade 60-64
lok. nr. 101-01490
289? Dieselolie, Benzin
Ryesgade 67
lok. nr. 101-03044
344? Olie
Olieforurening. Fund af bly
lok. nr. 101-20001
347? Fyringsolie
Helgesensgade 3, 3a og 5
lok. nr. 101-11255
382 F0 Dichlorethylen, Tetrachlorethylen, Chloroform, Olie m.fl.
Helgesensgade 9 og Ryesgade 76, skeloverskridende forurening
lok. nr. 101-00592
387 F0 Trichlorethylen, Olieprodukter, Bly
Sankt Hans Gade 3, 2200 København N
lok. nr. 101-03103
396? -
Sankt Hans Gade 15, 2200 København N
lok. nr. 101-30352
404 F0 -
Nørre Allé 7, 2200 København N
lok. nr. 101-01663
451? -
Ravnsborggade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-12586
457 F0 -
Kommunehospitalet
lok. nr. 101-02482
494? Olie
Agnes Henningsens Vej 1, 2200 København N
lok. nr. 101-02578
498? -

Tabellen viser de 14 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.
Afstand angiver afstanden i meter fra Lille Fredensgade 7, 1. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Lille Fredensgade 7, 1. tv, København N
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Læssøesgade 4, 2200 København N
lok. nr. 101-01071
42
Blegdamsvej 28
lok. nr. 101-00695
127
Blegdamsvej 6, 2200 København N
lok. nr. 101-30068
351
Rigshospitalet
lok. nr. 101-01905
358
Nørre Allé 13
lok. nr. 101-12295
448

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.
Afstand angiver afstanden i meter fra Lille Fredensgade 7, 1. tv til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 18 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden



Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.2 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 10000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUS



Risiko for oversvømmelse — Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Lille Fredensgade 7, 1. tv ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Lille Fredensgade 7, 1. tv har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N


Ekstrem regn på Lille Fredensgade 7, 1. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.5 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».



Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic



Havvand

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N ligger i en højde på 6.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
Kystdirektoratet



Boligfakta og Økonomi — Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N

BBR oplysninger

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv i København N er opført i 1880 og indeholder 2 værelser, et køkken og fordelt på 41 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1880
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 3
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 0
Antal værelser 2

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 2)
Bygning, Samlet areal 1332 m2
Boligstørrelse 41 m2
Kælder 444 m2
Areal til erhverv 303 m2
Vægtet Areal 41 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret to andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 1: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1880 | areal: 497 m²
 • Bygning nr. 3: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1880 | areal: 454 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. lejlighedens computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • BRANDSIKRING 1880 S-KONTROL 060483



BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 18 maj, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv har energimærke C.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 14. december 2020 til 14. december 2030.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1880. Når der tages højde for bygningens alder så er et C-energimærke faktisk flot og bedre end landsgennemsnittet for bygninger fra før 1930, der typisk har energimærke D, E, F eller G. Det tyder på en flot vedligeholdt bygning.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket C for lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv (byggeår: 1880) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele 63 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på loft, varmerør, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: SV-gavl mod nabo, stuen-3.sal. Udvendig efterisolering af massiv ydervæg/gavl med op til 200 mm.6.700 kr176.600 kr
Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm4.800 kr9.500 kr
Ydervægge: SV-gavl mod nabobygning, 1-3.sal. Udvendig efterisolering af massiv ydervæg/gavl med op til 200 mm.2.900 kr77.000 kr
Vinduer: NV-vindue (erhverv) mod passage, stuen. Udskiftning af vindue til energirude, energiklasse A.2.200 kr43.200 kr
Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm1.900 kr29.400 kr
Vinduer: Erhverv Nordøst - vinduer (erhverv) mod gade, stuen. Udskiftning af vindue til energirude, energiklasse A.1.000 kr17.600 kr
Yderdøre: Bolig Nordøst - kælderdør (erhverv) mod Fredensgade. Udskiftning til ny yderdør med energirude.600 kr10.200 kr
Yderdøre: Bolig Nordvest - trappedør mod gård, stuen. Udskiftning til ny trappedør med energirude.600 kr10.800 kr
Yderdøre: Erhverv Sydvest - SV-trappedør mod gård, stuen. Udskiftning til ny yderdør med energirude.500 kr8.100 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - kældervinduer (erhverv) mod Fredensgade. Udskiftning af vinduer til energirude, energiklasse A.400 kr7.200 kr
Vinduer: SØ-kældervinduer (erhverv) mod Lille Fredensgade. Udskiftning af kældervinduer til energirude, energiklasse A.400 kr7.200 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - kældervinduer mod gård. Udskiftning af vindue til energirude, energiklasse A.200 kr3.600 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - vinduer (2 fag) mod Lille Fredensgade, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.6.300 kr329.200 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - vinduer (2 fag) mod gård, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.6.200 kr279.800 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - vinduer (2 fag) mod gård, stuen-1.sal, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.5.100 kr263.300 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - vinduer (2 fag) mod Lille Fredensgade, 2-3.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.4.100 kr214.000 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - vinduer (2 fag) mod Lille Fredensgade, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.4.000 kr181.100 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - vinduer (2 fag) mod Lille Fredensgade, 2-3.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.4.000 kr181.100 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - vinduer (2 fag) mod gård, 2.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.3.100 kr139.900 kr
Vinduer: SØ-vinduer (2 fag) mod gård, 2.sal, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.2.600 kr131.700 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - vinduer (2 fag) mod gade, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.2.300 kr107.000 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - vinduer (2 fag) mod gade, 2.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.1.300 kr57.600 kr
Yderdøre: Bolig Nordvest - Udskiftning af eksisterende yderdør1.100 kr40.500 kr
Yderdøre: Bolig Sydøst - Udskiftning af eksisterende yderdør1.000 kr43.200 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - vinduer (2 fag), 1.sal mod gade, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.900 kr41.200 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - vinduer (2 fag) mod gade, 2-3.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.900 kr41.200 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - Udskiftning af eksisterende vinduer800 kr35.200 kr
Varmerør: Isolering af varmerør op til 50 mm700 kr31.500 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm isolering700 kr39.700 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering700 kr32.700 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - Udskiftning af eksisterende vinduer700 kr35.200 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - Udskiftning af eksisterende vinduer600 kr24.700 kr
Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm600 kr25.200 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - vinduer (3 fag) mod Lille Fredensgade, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.500 kr24.000 kr
Yderdøre: Erhverv Nordøst - Udskiftning af eksisterende yderdør500 kr21.600 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (3 fag) mod gård, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.500 kr24.000 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering500 kr20.800 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering500 kr22.100 kr
Vinduer: Erhverv Sydvest - Udskiftning af eksisterende vinduer400 kr16.500 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering400 kr19.400 kr
Vinduer: Erhverv Nordøst - Udskiftning af eksisterende vinduer400 kr16.500 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (2 fag) mod gård, 2.sal, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.400 kr16.500 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (2 fag) mod gård, stuen-1.sal, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.400 kr16.500 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (2 fag) mod gård, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.400 kr16.500 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (2 fag) mod gård, 2.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.400 kr16.500 kr
Yderdøre: Bolig Nordøst - Udskiftning af eksisterende yderdør300 kr10.800 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (2 fag) mod gård, 2.sal, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.300 kr10.600 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - vinduer (2 fag) mod gård, stuen-1.sal, udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.300 kr12.000 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - vinduer (3 fag) mod Lille Fredensgade, 2-3.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.300 kr12.800 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - vinduer (3 fag) mod Lille Fredensgade, stuen-1.sal. Udskiftning af vinduer til nye energiruder, energiklasse A.300 kr12.800 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering200 kr9.700 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - Udskiftning af eksisterende vinduer200 kr10.800 kr
Vinduer: Bolig Sydøst - Udskiftning af eksisterende vinduer200 kr7.100 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - Udskiftning af eksisterende vinduer200 kr7.100 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - Udskiftning af eksisterende vinduer200 kr8.800 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - Udskiftning af eksisterende vinduer200 kr8.800 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering100 kr3.800 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - Udskiftning af eksisterende vinduer100 kr4.400 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - Udskiftning af eksisterende vinduer100 kr4.400 kr
Vinduer: Bolig Nordvest - Udskiftning af eksisterende vinduer100 kr6.200 kr
Vinduer: Bolig Nordøst - Udskiftning af eksisterende vinduer100 kr1.600 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering100 kr2.700 kr
Vinduer: Bolig Sydvest - Udskiftning af eksisterende vinduer100 kr1.800 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden 51 andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

Grønne investeringer i lejligheden på Lille Fredensgade

De 63 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 10 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 72,28 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 63 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 7,44 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget SV-gavl mod nabo, stuen-3sal Udvendig efterisolering af massiv ydervæg/gavl med op til 200 mm(pris: 176.600 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 22.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 63 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 78.600 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at lejligheden vil opleve en værdiforøgelse på 0 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Lille Fredensgade 7, 1. tv.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Lille Fredensgade 7, 1. tv er endda i den specielle situation at 12 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 43.200 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2020, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 8 juni, 2024 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N havde et energimærke C , der ikke længere er gyldigt (det udløb 14-12-2030).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 0 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 855,7 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 591.900 kr/år, baseret på en energipris på 661,81 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
591.900 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2020 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Lille Fredensgade 7, 1. tv modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 12.354 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Lille Fredensgade 7, 1. tv har et vægtet areal på 41 m2, der er mindre end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
0 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke C passer fint med standardboligen.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.



Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 25 januar, 2018  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger



Lokalområdet — Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N

Naboerne
unge lejere under uddannelse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er unge lejere under uddannelse , d.v.s. conzoom®-typen City-singler.

City-singler

City-singler
unge lejere under uddannelse

 • Unge lejere i storbyen
 • Mange studerende
 • Lav købekraft
 • Højt kulturforbrug
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away

Geodemografi

City-singler lever livet i metropolerne eller i landets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 år og som singler er de fleste også uden børn. Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, men tæt på halvdelen er forsørget af det offentlige, da en relativ høj andel af City-singler endnu ikke er kommet rigtigt i gang på arbejdsmarkedet

Deres indkomst er noget under landsgennemsnittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang med at arbejde sig op til et højere lønniveau. Deres formue er beskeden og for mange er den fornuftigt nok placeret på en konto for uddannelses- eller boligopsparing. De fleste City-singler ligger i middelklasserne, men også en del i underklassen

De fleste bor til leje, enten hos en privat boligudlejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag med en relativ stor andel af nydanskere

Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvdelen i stedet kommer rundt i byen på deres cykel eller med kollektiv trafik

 

Adfærd, livsstil og holdninger

City-singler er online, da computeren er et naturligt redskab til både uddannelse og underholdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den nyeste smartphone. Her – og kun her – holder de sig blandt andet orienteret om nyheder, og de ser serier og film on-demand. De tjekker også deres profiler på de sociale medier. Nogle er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat – og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i jobsøgningen

Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyrker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til gengæld får de den daglige motion, når de skal rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykelsadlen hver dag. Er destinationen ikke inden for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad den kollektive trafik. Når der skal endnu mere sved på panden, er det fitness og løb, der er typens foretrukne. Boldspil fanger også deres interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes med at se sport i tv

City-singler læser mere faglitteratur end gennemsnittet, men mellem studierne bliver der også plads til at nyde byens mange kulturtilbud og se en koncert eller et stand-up show samt at drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor du også kan møde dem ude foran med en cigaret i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen at besøge venner eller familie. Når vennerne er på besøg, byder de gerne på middag. Det er måske ikke det store, men de går op i, at det skal være godt

Det er vigtigt for City-singler at have succes, men en femtedel af dem vil gerne have spiritualiteten med i dét, de gør

De læser om musik, events og mode i magasiner som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens de ser trailers for de nyeste film i biografen på kino.dk

City-singler interesserer sig især for forurenings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at industriens vækst må sættes over miljøhensyn. Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men de er ikke mere opmærksomme på deres CO2 -aftryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er også medlem af en humanitær eller velgørende organisation og arbejder eller har arbejdet for en NGO som fundraiser på telefon eller på gaden

De kommer sjældent på ferie, da det kan være svært at finde økonomien til det. Sidst de var afsted, var det på en bustur og mange har tidligere været rygsæksrejsende

Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede

Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke skræmmende, snarere synes de, at Danmark skal være åben for omverden og støtter vores internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere

City-singlers politiske engagement er størst på de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent interesserer dem. De er glade for velfærdsstaten og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret til kunst og kultur

Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også en del stemmer hos denne type. Der var dog også en del, der ikke stemte




Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Lille Fredensgade 7, 1. tv er data sidst opdateret 19 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Lille Fredensgade 7, 1. tv hører til afstemningsområdet 5. Øst hvor der er 6.756 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 5.933 i 5. Øst, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 87.8 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Øst med 1.512 stemmer. Det svarer til 25.5 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Øst (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Øst, med et indeks på 369 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Øst, med et indeks på 17 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 135 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 6824 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.91 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.79 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2200 København N

Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt NØRREBRO (Guldberg Skole)

Lille Fredensgade 7, 1. tv hører under skoledistriktet NØRREBRO (Guldberg Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Guldberg Skole.

Guldberg Skole

Guldberg SkoleGuldberg Skole, Sjællandsgade 10 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.62
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
335.855 kr.
Afstand:
954 meter
Info om Guldberg Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt NØRREBRO (Guldberg Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.

 • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Lille Fredensgade 7, 1. tv



God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Lille Fredensgade 7, 1. tv med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Lille Fredensgade 7, 1. tv er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Lille Fredensgade 7, 1. tv


Data sidst opdateret 05 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Lille Fredensgade 7, 1. tv, København N
Se data direkte på tjekditnet.dk



Mere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N er Smeltevandssand og -grus.

Smeltevandssand og -grus er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider.

Smeltevandssand og -grus består af dårligt sorteret sand og grus afsat i f.eks. smeltevandsfloder. Sandet er ofte lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.

Smeltevandssand
Typisk Smeltevandssand aflejret under istid (Foto H.J. Granat).

Smeltevandssand og –grus har gode nedsivningsegenskaber og derfor er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Smeltevandssand og smeltevandsgrus indeholder i nogle tilfælde små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Smeltevandssand og smeltevandsgrus under boligen kan derfor øge risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Lille Fredensgade 7, 1. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 57 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Ryesgade, København. Boringen blev afsluttet 17 maj, 2006. Brøndborer var Se notatfelt. Formålet med boringen var Pejleboring og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 20.8 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6509 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Lille Fredensgade 7, 1. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
57 20.8 201. 6509 »
101 Geoteknisk boring 36.0 201. 5929 »
120 Vandinjektion 30.0 201. 6496 »
123 23.0 201. 6503 »
135 Geoteknisk boring 37.0 201. 5923 »
137 Geoteknisk boring 36.0 201. 5922 »
139 Vandinjektion 30.5 201. 6497 »
143 Vandinjektion 30.0 201. 6499 »
153 Vandforsyningsboring 32.8 201. 6502 »
157 Vandforsyningsboring 33.0 201. 6501 »

Hvor langt er der fra Lille Fredensgade 7, 1. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 2,88 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Blegdamsvej 42
2200 København N


Afstand: 170 meter


Kort Læs mere

Apotek

Nørrebro Apotek


Afstand: 622 meter


Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 292 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 2,95 km


Læs mere

Daginstitution

Sølund


Afstand: 57 m


Læs mere



DinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2200 København N
Info om vej: Lille Fredensgade
Stamoplysninger for Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N
Geografiske koordinater 55.69202376°N, 12.56797897°Ø
Højde over havets overflade 6,6 m.o.h.
Sogn Simeon-Sankt Johannes Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f509f-6b2c-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507a-b760-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6018109

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Lille Fredensgade 7, 1. tv, 2200 København N.