DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nørrebrogade 41, 5. 4. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 35 byggesagsdokumenter knyttet til Nørrebrogade 41, 5. 4. De dækker perioden 1884 - 2018 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er 16 servitutter knyttet til Nørrebrogade 41, 5. 4. bygningens ældste servitut stammer fra 1884 og den seneste tinglyste servitut er fra 2017. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nørrebrogade 41, 5. 4 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nørrebrogade 41, 5. 4.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Nørrebrogade 41, 5. 4.


thumbnail: Skråfoto fra 1938 taget 99 meter fra Nørrebrogade 41, 5. 4

Skråfoto fra 1938 taget 99 meter nordvest for Nørrebrogade 41, 5. 4. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Se historiske byggesager på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

bygningen på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N har 35 historiske byggesager, der dækker perioden 1884 - 2018. De 35 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Nørrebrogade 41, 5. 4

Adresse Dato Beskrivelse Download
Nørrebrogade 41 2018 Ukendt (Ombygning af eksisterende tagetage til 5 nye beboelseslejligheder, Nørrebrogade 41) Ombygning af eksisterende tagetage til 5 nye beboelseslejligheder, Nørrebrogade 41 Download PDF
Nørrebrogade 41 2014 Til- og ombygninger (ændring af status fra rent erhverv til blandet erhverv og beboelse, Nørrebrogade 41, 1. tv.) ændring af status fra rent erhverv til blandet erhverv og beboelse, Nørrebrogade 41, 1. tv. Download PDF
Nørrebrogade 41 2007 Særlige sager (Opsætning af 3 panelantenner nr. 41) Opsætning af 3 panelantenner nr. 41 Download PDF
Nørrebrogade 41 2005 Særlige sager (Ændring af skiltning) Ændring af skiltning Download PDF
Nørrebrogade 41 2002 Særlige sager (Opsætning af yderligere 3 mobilantenner på eks. antenneinstallation, herunder indretning af teknikrum på loftet) Opsætning af yderligere 3 mobilantenner på eks. antenneinstallation, herunder indretning af teknikrum på loftet Download PDF
Nørrebrogade 41 2001 Til- og ombygninger (Bygningsændringer i forbindelse med ombygning af butikslejemål i telebutik) Bygningsændringer i forbindelse med ombygning af butikslejemål i telebutik Download PDF
Nørrebrogade 41 1998 Til- og ombygninger (OMBYGNING AF BUTIK "SELECT BUTIK" NR.41) OMBYGNING AF BUTIK "SELECT BUTIK" NR.41 Download PDF
Nørrebrogade 41 1996 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Nørrebrogade 41 1995 Til- og ombygninger (INDR. AF BEBOELSE I NR.41,1.TH.) INDR. AF BEBOELSE I NR.41,1.TH. Download PDF
Nørrebrogade 41 1989 Særlige sager (Etablering af fællesgårdanlæg) Etablering af fællesgårdanlæg Download PDF
Nørrebrogade 41 1980 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Nørrebrogade 41 1972 Særlige sager (Bygningsforandringer i kælderrum m.m. inst. af toiletter m.m., 1 nedgravet olietank) Bygningsforandringer i kælderrum m.m. inst. af toiletter m.m., 1 nedgravet olietank Download PDF
Nørrebrogade 41 1972 Særlige sager (Opsætning af facadeskiltning "Vimo") Opsætning af facadeskiltning "Vimo" Download PDF
Nørrebrogade 41 1963 Særlige sager (Opsætning af facadebeklædning m.m. i stueetagen) Opsætning af facadebeklædning m.m. i stueetagen Download PDF
Nørrebrogade 41 1955 Til- og ombygninger (Rengøringsvask i fiskeforretning) Rengøringsvask i fiskeforretning Download PDF
Nørrebrogade 41 1953 Til- og ombygninger (Installation af 1. stk. gulvafløb og 1 stk. håndvask i slagerforretningen i stueetagen) Installation af 1. stk. gulvafløb og 1 stk. håndvask i slagerforretningen i stueetagen Download PDF
Nørrebrogade 41 1942 Til- og ombygninger (Installation af afløb fra 5 tandlægesøjler) Installation af afløb fra 5 tandlægesøjler Download PDF
Nørrebrogade 41 1938 Til- og ombygninger (Et cykelskur) Et cykelskur Download PDF
Nørrebrogade 41 1937 Til- og ombygninger (Afløb fra ostelager) Afløb fra ostelager Download PDF
Nørrebrogade 41 1937 Til- og ombygninger (Væsentlig ombygning af stueetagen ved indrettelse af butikker ved hjørnet af Slotsgade (1)) Væsentlig ombygning af stueetagen ved indrettelse af butikker ved hjørnet af Slotsgade (1) Download PDF
Nørrebrogade 41 1935 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer ved sænkning af indgangsrepose m.m.) Bygningsforandringer ved sænkning af indgangsrepose m.m. Download PDF
Nørrebrogade 41 1935 Til- og ombygninger (Afløb fra håndvaske) Afløb fra håndvaske Download PDF
Nørrebrogade 41 1929 Til- og ombygninger (Installation af et WC i stueetagen) Installation af et WC i stueetagen Download PDF
Nørrebrogade 41 1929 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i stueetagen) Bygningsforandringer i stueetagen Download PDF
Nørrebrogade 41 1929 Til- og ombygninger (Installation af et centralvarmeanlæg i en del af stueetagen) Installation af et centralvarmeanlæg i en del af stueetagen Download PDF
Nørrebrogade 41 1908 Til- og ombygninger (Installation af vandklosetter) Installation af vandklosetter Download PDF
Nørrebrogade 41 1886 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Nørrebrogade 41 1884 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Nørrebrogade 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Ikke tilgængelig.

Tabellen viser de 35 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18840317 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
20140905 10 andenServitut
20160401 11 andenServitut
20170830 12 andenServitut
20170830 13 andenServitut
30.08.2017 14 Servitut Deklaration om helårsbeboelse
01.04.2016 15 Anden servitut Deklaration om tagboliger
30.08.2017 19 Anden servitut Deklaration om helårsbeboelse
19370504 2 andenServitut Dok om bebyggelsens ydre fremtræden mv, samt
19380110 3 andenServitut Dok om skure mv
19800718 4 andenServitut Dok om saneringsplan mv
19810413 5 andenServitut Lokalplan
19810918 6 andenServitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv
19850124 7 andenServitut Vedtægter til gårdlav
19950123 8 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F-13-I
20090217 9 andenServitut Lejekontrakt med Telia vedr. antenneplads mv

Tabellen viser de 16 servitutter på ejendommen Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 januar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nørrebrogade 41, 5. 4 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Nørrebrogade 41, 5. 4
Rapporten fra 2019 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Blågården Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Fælledvej Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Nørrebrogade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Københavns Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad Download PDF
2023 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Elna Munchs Plads Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Nørrebrogade 41, 5. 4 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Nørrebrogade 41, 5. 4, 2200 København N

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udbygning af Motorring 3 Mere info
- Projekt Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbrien Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringshus på Elværksgrunden Mere info
- Projekt VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter Mere info
- Projekt Ny vejforbindelse mellem Kongelundsvej og Øresundsmotorvejen "Otto Bachs Allé2" Mere info
- Projekt Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport _x000D_ Mere info
- Projekt Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Mere info
- Projekt Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Mere info
- Projekt Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Mere info
- Projekt Miljøredegørelse for Marmormolen og spidsen af Langelinie Mere info
- Projekt Nordhavnsvej Mere info
- Projekt Amagerforbrænding - Nyt affaldsbehandlingscenter Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Frederiksberg Centret Mere info
- Projekt Vindmøller på Prøvestenen Mere info
- Projekt Vindmøller på Kalvebod Syd Mere info
- Projekt Udbygning af Panum Komplekset - Forslag til Kommuneplantillæg Mere info
- Projekt Forstærkning af Kalveboddiget VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Udskiftning af signalsystemet på S-banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Mere info
- Projekt VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Mere info
- Projekt VVM-redegørelse - udvidelse af Herlev Hospital Mere info
- Projekt Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse For VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding Mere info
- Projekt Letbane på Ring 3 Mere info
- Projekt Letbanen på Ring 3 Ændret linjeføring i Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner Tillæg til VVM-redegørelse af maj 2015 Mere info
- Projekt Metro til Sydhavnen Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Cityringen Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn Supplerende VVM Mere info
- Projekt VVM Enghave Brygge Mere info
- Projekt IrmaByen VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Gladsaxe Genbrugsstation Mere info
- Projekt Nordhavnstunnel Mere info
- Projekt Etablering af biomassefyret anlæg på Amagerværket AMV4 Mere info
- Projekt Kagsåparkens regnvandsprojekt Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af IKEA ved Kalvebod Brygge Mere info
- Projekt CONTAINER- OG NY KRYDSTOGTTERMINAL. YDRE NORDHAVN Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Metro Sydhavnen Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Fisketorvet Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af nyt bykvarter på Postengrunden Mere info
- Projekt Firskovvej - Vejforlængelse til Jægersborgvej Mere info
- Projekt Tuborg Syd - Boliger Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport OTC Syd Mere info
- Projekt Miljøvurdering (VVM) af energinyttiggørelse af forbrændingsegnet farligt affald på Vestforbrænding Mere info
- Projekt Miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 104 samt miljøkonsekvensvurdering af Herlev Bymidte Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for vandindvinding 2019 Mere info
- Projekt Miljøvurdering Kalvebod Brygge Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Byudvikling af Stejlepladsen - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Vejlands kvater Mere info
- Projekt DSB - Nyt værksted Godsbanegården Mere info
- Projekt Lynetteholm Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Kunstgræsanlæg Bavnehøj Idrætsanlæg Mere info
- Projekt VVM redegørelse for Vindmøllepark på Middelgrunden - Redegørelse for de miljømæssige konsekvenser Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport VVM, Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Mere info
- Projekt Aflandshage Vindmøllepark - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Københavns Lufthavn Miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Terminal 3 og grundvandssænkningen Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - miljøvurdering Valby Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Ny Ellebjerg - Nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - Projekterne ved Kagsmosen og i Kagsåen Mere info
- Projekt Lynetteholm Supplerende Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Mere info
- Projekt Harestrup Å - Vigerslevparken - HÅV Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Plan Københavns Kommuneplan 2005 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 2.3 Øresund Mere info
- Plan Miljøvurdering Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland Mere info
- Plan Strategisk Miljøvurdering af Nitrathandlingsplanen 2008-2015 Mere info
- Plan Miljøvurdering af råstofplan 2012 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI MILJØRAPPORT Mere info
- Plan Københavns Kommune Kommuneplan 2011 Miljøvurdering Mere info
- Plan RESSOURCEPLAN FOR AFFALDSHÅNDTERING 2013-2018 MILJØRAPPORT Mere info
- Plan Miljørapport for Forslag tilplan om ændredegødskningsnormer Mere info
- Plan Miljørapport for Vådområdeplan 2015-2021 for Vådområdedistrikt Sjælland Mere info
- Plan Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Mere info
- Plan Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Christiansholm Mere info
- Plan Miljørapport for Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland Mere info
- Plan Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressource Mere info
- Plan Miljøvurdering Københavns Kommune Kommuneplan 2015 Mere info
- Plan Miljørapport over forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret harmonikrav) og målrettet efterafgrødeordning Mere info
- Plan Forslag til Råstofplan 2016 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDKAST TIL FINGERPLAN 2017 Mere info
- Plan Miljørapport over forslag til ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Mere info
- Plan MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV FOR DETAILHANDEL I HOVEDSTADSOMRÅDET Mere info
- Plan Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Miljørapport Mere info
- Plan Miljøvurdering af spildevandsplan Mere info
- Plan Miljøvurdering af trafikplan indre Nørrebro Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDSPIL OM HOVEDSTADEN 2030, HERUNDER FINGERPLAN 2019 Mere info
- Plan Miljøvurdering Københavns Kommuneplan 2019 Mere info
- Plan BEKENDTGØRELSE OM PLANLÆGNING FOR OG TILLADELSE TIL OPSTILLING AF VINDMØLLER MILJØRAPPORT Mere info
- Plan Miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Mere info
- Plan Miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021 Mere info
- Plan Miljørapport for forslag til Råstofplan 2020 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF DANMARKS NATIONALE PLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF AFFALD 2020-2032 Mere info
- Plan Miljøvurdering Klima-lavbundsindsats Mere info
- Plan MILJØRAPPORT Vurdering af effekter på miljøet af forslag til urørt skov på Naturstyrelsens arealer Mere info
- Plan Miljøvurdering Ordning om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Mere info
- Plan Miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2022 Mere info
- Plan Udkast til Strategisk Miljøvurdering af udkastet til CAP-plan 2023-2027 Miljøvurderingsrapport Mere info
- Plan Miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm Mere info
- Plan Miljørapport af lokalplan Sluseholmens Stationsområde og medfølgende kommuneplantillæg Mere info
- Plan Miljøvurdering af fællesregulativ for Harrestrup å-systemet Mere info

Tabellen viser de 62 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Nørrebrogade 41, 5. 4. Listet er desuden de godkendte 38 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »