DinGeo — i hele Danmark

Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N

Bygningen på Ole Maaløes Vej 5 i København N er opført i 2007 og indeholder 0 værelser og fordelt på 29235 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Guldberg Skole. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.73 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Ole Maaløes Vej 5

Luftfoto af Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

Byggeår

Ejendommen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er opført i 2007 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis radonsikret mod undergrunden. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 1998 stillede krav om, at nybyggeri skal radonsikres.

Bygningen

Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N har en kælder på 7053 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Ole Maaløes Vej 5

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Ole Maaløes Vej 5 ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Ole Maaløes Vej 5 ingen risiko for PCB.

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Ole Maaløes Vej 5 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (75.1%), Maling (65.2%), Tagmateriale (61.1%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 19 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på bygningens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 22 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 19 egentlige jordforureninger (type V2), mens tre er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 2579-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Ole Maaløes Vej 5, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Tagensvej 40, 2200 København N
lok. nr. 101-13358
195? -
Jagtvej 153B, 2200 København N
lok. nr. 101-01081
199? -
Jagtvej 122, 2200 København N
lok. nr. 101-00656
219? -
lok. nr. 101-01772241? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Jagtvej 129, 2200 København N
  lok. nr. 101-02519
  337? -
  Rådmandsgade 43, 2200 København N
  lok. nr. 101-04712
  352! F2 -
  Jagtvej 157
  lok. nr. 101-00711
  356? BTEXer og lignende, Olie-benzin, C25-C35 kulbrintefraktion
  Rådmandsgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 101-00105
  359? -
  Titangrunden
  lok. nr. 101-00108
  362? Olie-benzin, Tungmetaller
  Nannasgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-00112
  373? -
  Stevnsgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 101-00524
  386? -
  Rådmandsgade 59, 2200 København N
  lok. nr. 101-03108
  386? -
  Tagensvej 59, 2200 København N
  lok. nr. 101-00776
  394 F0 -
  Vulkaniseringsanstalt, værksteder, olietanke m.fl., Tagensvej 70-74
  lok. nr. 101-01596
  408? Benzen, Olie og fedt, Xylen, Toluen m.fl.
  Agnes Henningsens Vej 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-01074
  412? -
  Tagensvej 67, 2200 København N
  lok. nr. 101-13978
  422! F2 -
  Vølundsgade 22, 2200 København N
  lok. nr. 101-13976
  433! F1 -
  Odinsgade, Legeplads
  lok. nr. 101-00532
  446? Tungmetaller, Benz[a]pyren, Kobber, Bly m.fl.
  Odinsgadekarréen
  lok. nr. 101-11477
  486 F0 C25-C35 kulbrintefraktion, Tetrachlorethylen, Benzen, C10-C25 kulbrintefraktion m.fl.

  Tabellen viser de 19 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Ole Maaløes Vej 5 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Ole Maaløes Vej 5, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Rådmandsgade 58, 2200 København N
  lok. nr. 101-00620
  269
  Maskininstustri, møbellager m. benzintankanlæg, Rådmandsgade 53A og 55
  lok. nr. 101-13466
  320
  Titangade 6/Sigurdsgade 22-24
  lok. nr. 101-02779
  451

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Ole Maaløes Vej 5 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 10 maj, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  Veje i byingen registreret støj (*)
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Ole Maaløes Vej 5 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 3.7 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Ole Maaløes Vej 5 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N


  Ekstrem regn på Ole Maaløes Vej 5Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Ole Maaløes Vej 5. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N ligger i en højde på 14.0 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Bygningen på Ole Maaløes Vej 5 i København N er opført i 2007 og indeholder 0 værelser og fordelt på 29235 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Universitet
  Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
  Opførselsesår 2007
  Ombygningsår -
  Fredning -
  Ejerforhold Staten
  Køkkenforhold -
  Antal Etager 6
  Antal toiletter 0
  Antal badeværelser 0
  Antal værelser 0

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Andet materiale
  Tagmateriale Tagpap med stor hældning
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme -
  Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

  BBR arealer (Bygning nr. 54)
  Bygning, Samlet areal 22182 m2
  Boligstørrelse 29235 m2
  Kælder 7053 m2
  Areal til erhverv 29235 m2
  Vægtet Areal 61291 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  Mere end én bygning

  Der er registreret ni andre bygninger på adressen:

  • Bygning nr. 9: Universitet opført i 1960 | areal: 410 m²
  • Bygning nr. 51: Universitet opført i 2010 | areal: 302 m²
  • Bygning nr. 46: Universitet opført i 1942 | areal: 2780 m²
  • Bygning nr. 55: Universitet opført i 2007 | areal: 776 m²
  • Bygning nr. 73: Udhus opført i 1921 | areal: 31 m²
  • Bygning nr. 13: Anden bygning til kulturelle formål opført i 1964 | areal: 3762 m²
  • Bygning nr. 6: Universitet opført i 1960 | areal: 784 m²
  • Bygning nr. 50: Bygning til kontor opført i 1932 | areal: 425 m²
  • Bygning nr. 53: Anden bygning til fritidsformål opført i 1921 | areal: 2389 m²
  Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygningens computerberegnede ejendomsvurdering.

  Mere end en matrikel

  Der er registreret 4 matrikler på adressen:

  • UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVN - matrikel 6310
  • UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVN - matrikel 4732
  • UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVN - matrikel 6373
  • UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVN - matrikel 2579

  BBR Noter

  Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

  • Biocenter  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 19 maj, 2024 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Ole Maaløes Vej 5 har energimærke B.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 3. januar 2022 til 3. januar 2032.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 2007. Et B-energimærke er meget typisk for bygninger fra tidsperioden (bygninger fra 1999-2008 har typisk energimærke B eller C; Se figur nedenfor).

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket B for ejendommen på Ole Maaløes Vej 5 (byggeår: 2007) med bygninger fra samme byggeperiode ().


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke B efterlader plads til forbedring. Med hele 30 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, solceller og varmefordelingspumper.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Belysning: B1-4 : Montage af lamper med LED udvendigt7.300 kr24.000 kr
  Belysning: B3 køkken: Udskifte belysningen, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer. 7.000 kr88.300 kr
  Solceller: B5 : Montage af nye solceller-222.500 kr
  Solceller: B1-4 : Montage af nye solceller-890.000 kr
  Belysning: B1 : Udskifte belysning i kontorer, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald.39.100 kr1.965.600 kr
  Belysning: B1 kontorer i kælder og B2-4 kontorer: Udskifte belysning i kontorer, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald.30.600 kr1.207.500 kr
  Belysning: B1-4 : Udskifte belysning i gange, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.22.500 kr2.965.000 kr
  Belysning: B1-4 : Udskifte belysning i teknikrum, tavlerum og depoter, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.19.500 kr1.247.800 kr
  Belysning: B3 kantine: Udskifte belysningen, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer. 18.900 kr467.300 kr
  Belysning: B1 : Udskifte belysning i møderum, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald.17.500 kr443.900 kr
  Belysning: B1-4, demontere eksisterende belysning i kældergange, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.16.800 kr734.900 kr
  Varmefordelingspumper: B1-4: Nye varmefordelingspumper til ventilationsanlæggenes varmeflader 16.100 kr322.000 kr
  Belysning: B2 Dyreservice: Udskifte belysningen, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer. 8.200 kr483.300 kr
  Belysning: B1-4 trapper, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.6.800 kr590.700 kr
  Belysning: B1-4 : Udskifte belysning I toiletter, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.5.500 kr455.900 kr
  Belysning: B5 : Udskifte belysning i auditorie, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer.3.300 kr315.000 kr
  Belysning: B5 : Udskifte belysning i foyer, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.3.300 kr329.600 kr
  Belysning: B1 midtertrappe, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.1.600 kr49.800 kr
  Belysning: B1 : Udskifte belysning i hjemstavnslokaler, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer.1.600 kr107.600 kr
  Belysning: B5 : Udskifte belysning I toiletter, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.1.300 kr38.700 kr
  Belysning: B1 : Udskifte belysning i boghandel, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer.1.300 kr77.900 kr
  Varmefordelingspumper: B5 : VE 507 A : Ny varmefordelingspumpe til ventilationsanlæggets varmeflade1.200 kr18.000 kr
  Varmefordelingspumper: B5 : Nye gulvvarmefordelingspumper1.200 kr24.000 kr
  Belysning: B5 : Udskifte belysning i teknikrum, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.700 kr262.400 kr
  Belysning: B1 : Udskifte belysning i kopirum, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald.500 kr17.300 kr
  Varmefordelingspumper: B5 : Ny varmefordelingspumpe300 kr9.000 kr
  Varmefordelingspumper: B1 : Ny gulvvarmefordelingspumpe200 kr6.600 kr
  Belysning: B1 : Udskifte belysning i cafe, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer.100 kr10.400 kr
  Belysning: B3 laboratorier kælder: Udskifte belysningen, demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer og lysindfald.-800.900 kr
  Belysning: B1-4 : Udskifte belysning i tagtekniketage, foreslås det at demontere eksisterende belysning, og montere nye LED armaturer som styres af tilstedeværelsessensorer.-1.061.300 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

  Energimærkerapporten indeholder desuden 26 andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i bygningen på Ole Maaløes Vej

  De 30 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 36 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 95,21 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 30 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 34,04 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget B1-4: Nye varmefordelingspumper til ventilationsanlæggenes varmeflader , en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 113.300 kr. på varmeregningen. Hvis alle 30 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 331.000 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt A2010-energimærke, vurderer vi, at bygningen vil opleve en værdiforøgelse på 14.032.800 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Ole Maaløes Vej 5.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Ole Maaløes Vej 5 er endda i den specielle situation at 4 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 222.500 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 14 juni, 2024 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Bygningen på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N havde et energimærke B , der ikke længere er gyldigt (det udløb 03-01-2032).

  Baseret på opvarmningsareal (61291 m2), energimærke (B), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 1.464,9 MWh/år svarende til en varmeudgift på 1.677.100 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  1.677.100 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2022 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Bygningen på Ole Maaløes Vej 5 modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


  Hæftelser

  Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 27 februar, 2018  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N

  Naboerne
  erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

  Lykkesmed

  Lykkesmed
  erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

  • Familier med og uden børn
  • Bor i huse i mindre provinsbyer
  • Høj købekraft
  • Rejser sjældent, sparer hellere op
  • Har tyverialarm og sygeforsikring

  Geodemografi

  ”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

  De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

  Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

  Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

  Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

  Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

  Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

  Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

  Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

  Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

  Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

  Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

  Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

  Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

  Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Ole Maaløes Vej 5 er data sidst opdateret 3 maj, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Ole Maaløes Vej 5 hører til afstemningsområdet 5. Nord hvor der er 9.923 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.463 i 5. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Nord med 2.187 stemmer. Det svarer til 25.8 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Nord, med et indeks på 375 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Nord, med et indeks på 22 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 160 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Ole Maaløes Vej 5. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 8715 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.34 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.73 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Guldberg Skole)

  Ole Maaløes Vej 5 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Guldberg Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Guldberg Skole.

  Guldberg Skole

  Guldberg SkoleGuldberg Skole, Sjællandsgade 10 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.62
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  335.855 kr.
  Afstand:
  709 meter
  Info om Guldberg Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Guldberg Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 26 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Ole Maaløes Vej 5  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Ole Maaløes Vej 5 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Ole Maaløes Vej 5 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Ole Maaløes Vej 5


  Data sidst opdateret 02 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Ole Maaløes Vej 5, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Ole Maaløes Vej 5

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 92 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Militærhospitalet, Tagensvej 18, København. Boringen blev afsluttet 4 april, 1940. Brøndborer var R. Christiansen. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 50.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 294 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Ole Maaløes Vej 5.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  92 Vandforsyningsboring 50.0 201. 294 »
  97 Vandforsyningsboring 63.0 201. 2489 »
  162 Geoteknisk boring 3.4 201. 1064 »
  209 28.9 201. 95 »
  224 Geoteknisk boring 6.5 201. 2769 »
  228 Vandforsyningsboring 24.4 201. 13 »
  229 Geoteknisk boring 1.1 201. 2770 »
  240 Geoteknisk boring 1.1 201. 2771 »
  245 Geoteknisk boring 1.1 201. 2775 »
  251 Geoteknisk boring 4.3 201. 1063 »

  Hvor langt er der fra Ole Maaløes Vej 5
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,65 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 4,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Tagensvej 38
  2200 København N


  Afstand: 158 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Sankt Stefans Apotek


  Afstand: 715 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  føtex food 1401 Dagligvarer


  Afstand: 204 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 3,65 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Røde Rose I


  Afstand: 221 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Ole Maaløes Vej
  Stamoplysninger for Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.69919606°N, 12.55692598°Ø
  Højde over havets overflade 14,0 m.o.h.
  Sogn Aldersro Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id ce9bdbf3-9e4d-4bde-a5f9-0c2f45ed16ac
  Adgangsadresse Id 0a3f507a-d41e-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 9897565

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.