DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København NDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

15.147.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. er meget usikker. Der er kun fire computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
39.500.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.870.835
Mere Info 
Justeret RKR
111.086.388
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.070.941
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fire vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende tre vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. ligger sandsynligvis i intervallet fra 2,9 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 39,5 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    15,15 mio. kr.

    Interval: 2,87 - 39,50 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    24.500.000 kr.

    27. juli 1999

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. , der ligger til grund for vores dingestimat på 15.147.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Rådmandsgade 53A, st. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. i København N er 39.500.000 kr (år 2007). Grunden på 5.729 m2 er vurderet til 22.686.800 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
39.500.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 160 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 52.197 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 100 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 100 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N har et vægtet areal på 55 m². Hvis Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 55 m2 x 52,197 kr/m2 = 2.870.835 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2200 København N
2.870.835 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 81 procent lavere end vores dingestimat (15.147.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 100 Ejerlejligheder i 2200, København N. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2200 København N. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 1999 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. juli 1999, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 24.500.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
27. juli 1999Alm. frit salg24.500.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 55 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Rådmandsgade 53A, st. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 55 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 1999 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2024, y: 111.086.388 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N var i tredje kvartal 1999. Salgsprisen 24.500.000 kr. var 3769 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 3769 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 55 m2 x 52,197 kr/m2 x 38.69 = 111.086.388 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 1999)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2200 København N
111.086.388 kr.
Note: Vurderingen er 633 procent højere end vores dingestimat (15.147.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de tre vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (24.500.000 kr) ved seneste salg tredje kvartal 1999 af typen alm. frit salg har muligvis været i den høje ende.

Udbudspriser i 2200 København N

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2200 København N kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Rådmandsgade 53A, st. . Der er p.t. 90 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 90 lejligheder, der p.t. er til salg i 2200 København N.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 35,754 til 99,991 kr/m2, med et gennemsnit på 59,385 kr/m2 og en median på 58,774 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Rådmandsgade 53A, st. , 2200 København N svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 55 m2 x 58,774 kr/m2 x 0.95 = 3.070.941 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2200 København N) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 90 Ejerlejligheder til salg i 2200 København N
3.070.941 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Rådmandsgade 53A, st. er på niveau med de 90 lejligheder, der p.t. er til salg i 2200 København N. Vurderingen er dog stadig 79 procent lavere end vores dingestimat (15.147.000 kr).