DinGeo — i hele Danmark

Sigurdsgade 32, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Sigurdsgade 32 i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Nørre Fælled Skole. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.73 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Sigurdsgade 32

Luftfoto af Sigurdsgade 32, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Sigurdsgade 32, 2200 København N

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Sigurdsgade 32, 2200 København N at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Sigurdsgade 32, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Sigurdsgade 32, 2200 København N er (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Sigurdsgade 32, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Sigurdsgade 32, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Rådmandsgade 71 og Sigurdsgade 34, der har arbejdet med Elektrisk og elektronisk affald, skrotning og genvinding af;Andet;Andet. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olieprodukter, Chlorerede opl.midl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-03108.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 37 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 27 egentlige jordforureninger (type V2), mens ti er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Sigurdsgade 32, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 4984-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Sigurdsgade 32, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Sigurdsgade 32, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Sigurdsgade 32, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Rådmandsgade 59, 2200 København N
lok. nr. 101-03108
6? -
Jagtvej 122, 2200 København N
lok. nr. 101-00656
128? -
Jagtvej 157
lok. nr. 101-00711
137? BTEXer og lignende, Olie-benzin, C25-C35 kulbrintefraktion
Hermodsgade 12, 2200 København N
lok. nr. 101-00108
151? -
Titangade 11, 2200 København N
lok. nr. 101-00658
162? -
Biskop Krags Vænge 3, 2100 København Ø
lok. nr. 101-00279
171? -
Sigurdsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-12867
200! F2 -
Jagtvej 153B, 2200 København N
lok. nr. 101-01081
230? -
Hermodsgade 26A, 2200 København N
lok. nr. 101-11284
237! F2 -
Tagensvej 70, 2200 København N
lok. nr. 101-01596
293? -
Rønnegade 10-26
lok. nr. 101-03635
355? Olie, Zink, Kobber, Benz[a]pyren m.fl.
Ragnhildgade 1, 2100 København Ø
lok. nr. 101-03729
382? -
Haraldsgade 13, 2200 København N
lok. nr. 101-00171
392? -
Tagensvej 67, 2200 København N
lok. nr. 101-13978
403! F2 -
Tagensvej 59, 2200 København N
lok. nr. 101-00776
404 F0 -
Tagensvej 40, 2200 København N
lok. nr. 101-13358
411? -
Rådmandsgade 43, 2200 København N
lok. nr. 101-04712
417! F2 -
Jagtvej 167, 2100 København Ø
lok. nr. 101-03618
421? -
Aldersrogade 6A, 2100 København Ø
lok. nr. 101-00072
432? -
Renseri, Tagensvej 96 København
lok. nr. 101-02509
436 F0 Chlorerede aromater
Gummivarefabrik mm., Vølundsgade 22-24
lok. nr. 101-13976
438! F1 Olie-benzin, Bly, Benz[a]pyren, Benzen m.fl.
Jagtvej 172, 2100 København Ø
lok. nr. 101-01033
439! F2 -
Haraldsgade 61, 2100 København Ø
lok. nr. 101-01646
448? -
Hamletsgade 13, 2200 København N
lok. nr. 101-00636
455? -
Børnehave
lok. nr. 101-02763
459? C10-C25 kulbrintefraktion, Benz[a]pyren, C25-C35 kulbrintefraktion
Nannasgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-00112
464? -
Rønnegade 5, 2100 København Ø
lok. nr. 101-00141
493? -

Tabellen viser de 27 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Sigurdsgade 32, 2200 København N.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sigurdsgade 32 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Sigurdsgade 32, København N
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Titangade 6/Sigurdsgade 22-24
lok. nr. 101-02779
86
Titangade 7 (tidl. Sigurdsgade 33)
lok. nr. 101-02188
153
Maskinværksted, Sigurdsgade 29
lok. nr. 101-12867
215
Rådmandsgade 58, 2200 København N
lok. nr. 101-00620
221
Maskininstustri, møbellager m. benzintankanlæg, Rådmandsgade 53A og 55
lok. nr. 101-13466
249
Kemisk industri, Vermundsgade 21
lok. nr. 101-00590
266
Aldersrogade 3, 2100 København Ø
lok. nr. 101-10047
443
Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
lok. nr. 101-00636
473
Lersø Parkallé 40
lok. nr. 101-00682
474
Rønnegade 7, 2100 København Ø
lok. nr. 101-13393
477

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Sigurdsgade 32, 2200 København N.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sigurdsgade 32 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 juni, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Sigurdsgade 32, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der skete en fejl ved læsning af Trafikstøj

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Sigurdsgade 32, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Sigurdsgade 32, 2200 København N

Ekstrem regn

Der skete en fejl ved læsning af dataMere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

GrundvandMere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Der skete desværre en fejl ved læsning af vandløbsdata...

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Der skete desværre en fejl ved læsning af stormflodsdata...

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Der skete desværre en fejl ved læsning af data...

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Sigurdsgade 32, 2200 København N

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Sigurdsgade 32, 2200 København N.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Sigurdsgade 32, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Sigurdsgade 32, 2200 København N. Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »
Opdater data

Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Fjernvarme

Sigurdsgade 32, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Sigurdsgade 32, 2200 København N

Naboerne

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Sigurdsgade 32, 2200 København N er , d.v.s. conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom på adressen.

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Sigurdsgade 32 er data sidst opdateret 27 oktober, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Sigurdsgade 32 hører til afstemningsområdet 5. Nørrebro hvor der er 6.532 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.409 i 5. Nørrebro, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.8 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Nørrebro med 1.637 stemmer. Det svarer til 30.3 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Nørrebro (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Nørrebro, med et indeks på 439 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Nørrebro, med et indeks på 26 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Sigurdsgade 32, 2200 København N at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 160 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Sigurdsgade 32. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 8715 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.34 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.73 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2200 København N

Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt ØSTERBRO (Nørre Fælled Skole)

Sigurdsgade 32 hører under skoledistriktet ØSTERBRO (Nørre Fælled Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Nørre Fælled Skole.

Nørre Fælled Skole

Nørre Fælled SkoleNørre Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.67
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
312.869 kr.
Afstand:
257 meter
Info om Nørre Fælled Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt ØSTERBRO (Nørre Fælled Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Sigurdsgade 32, 2200 København N. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Sigurdsgade 32I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Sigurdsgade 32 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: null
  • Tre: null
  • Telia-Telenor: null

Se 4G-dækningskort på Sigurdsgade 32


Data sidst opdateret 29 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Sigurdsgade 32, København N
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Sigurdsgade 32

Den nærmeste overfladenære boring ligger 192 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Stadens Vænge 7. Boringen blev afsluttet 22 januar, 2008. Brøndborer var GEO Aarsleff JV. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 57.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6847 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Sigurdsgade 32.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
192 Geoteknisk boring 57.5 201. 6847 »
209 Geoteknisk boring 45.0 201. 6939 »
216 Geoteknisk boring 66.8 201. 6938 »
218 33.0 201. 8697 »
219 Geoteknisk boring 27.1 201. 8696 »
223 Geoteknisk boring 5.5 201. 984 »
243 Geoteknisk boring 7.3 201. 985 »
264 Geoteknisk boring 56.0 201. 6848 »
283 Geoteknisk boring 8.5 201. 986 »
287 43.0 201. 7123 »

Hvor langt er der fra Sigurdsgade 32
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 4,12 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Sigurdsgade 32
2200 København N


Afstand: 55 meter


Kort Læs mere

Apotek

Copenhagen Hamlet's Pharmacy


Afstand: 533 meter


Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 369 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 3,80 km


Læs mere

Daginstitution

Titanrosen


Afstand: 159 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2200 København N
Info om vej: Sigurdsgade
Stamoplysninger for Sigurdsgade 32, 2200 København N
Geografiske koordinater 55.70341296°N, 12.55596584°Ø
Højde over havets overflade 15,8 m.o.h.
Sogn Kingo-Samuel Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 2712055b-082b-4404-a304-563553313732
Adgangsadresse Id 4591b5f9-a675-0dd9-e044-0003ba298018
BFE nummer 10143314

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Sigurdsgade 32, 2200 København N.