DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København NRKR-pris i postnr
3.096.736
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.207.957
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Andelsbolig på Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København N er ifølge BBR en andelsbolig i foreningen A/B Guldbergsgade 57-61 & Sjælland. En andelsbolig er teknisk set et medlemskab af en andelsboligforening med ret til en bolig. Derfor kan det ikke sammenlignes direkte med et ejerboligkøb.Du kan læse mere om andelsboligkøb her ». Skats ejendomsvurdering af den samlede boligmasse i A/B Guldbergsgade 57-61 & Sjælland var i 2022 ved den seneste vurdering: 54.000.000 kr.

Nedenstående har vi lavet to forskellige beregninger af prisen på en ejerbolig med samme antal kvadratmeter i samme postnummer som Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København N. Beregningerne kan du måske bruge til at vurdere en fair pris for andelsandelsbolig. Den månedlige omkostning bør ikke overstige den månedlige omkostning ved en tilsvarende ejerbolig. Vi anbefaler derfor, at du sammenligner omkostninger ved de to typer bolig. Ejerboliger kan typisk optage et realkreditlån, der er væsentligt billigere end et lån til en andelsbolig. Derfor bør den tekniske pris på en andesbolig også være cirka 25% lavere end en tilsvarende ejerbolig i området.Andelsboliglån
Din udbetaling
kr.
Indkomst
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København N

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af andelsbolig på Sjællandsgade 20, 2. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 26.770.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 53.392 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 141 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 141 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Andelsbolig på Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København N har et vægtet areal på 58 m². Hvis Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København N er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 58 m2 x 53,392 kr/m2 = 3.096.736 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2200 København N
3.096.736 kr.
Udbudspriser i 2200 København N

Udbudspriser på omkringliggende andelsboliger i 2200 København N kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Sjællandsgade 20, 2. tv. Der er p.t. fem Andelsboliger til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 5 Andelsboliger, der p.t. er til salg i 2200 København N.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 16,763 til 40,095 kr/m2, med et gennemsnit på 25,635 kr/m2 og en median på 21,923 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Sjællandsgade 20, 2. tv, 2200 København N svarer til gennmsnits-Andelsboliger i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 58 m2 x 21,923 kr/m2 x 0.95 = 1.207.957 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for Andelsboliger i 2200 København N) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 5 Andelsboliger til salg i 2200 København N
1.207.957 kr.