DinGeo — i hele Danmark

Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Tagensvej 52B, 2. i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Nørre Fælled Skole. De nærmeste naboer er typisk i 20’erne og bor på kollegier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.73 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Tagensvej 52B, 2.

Luftfoto af Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N

Radon

Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 35 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 28 egentlige jordforureninger (type V2), mens syv er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 316-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Tagensvej 52B, 2. , København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Tagensvej 40, 2200 København N
lok. nr. 101-13358
54? -
Jagtvej 153B, 2200 København N
lok. nr. 101-01081
129? -
Rådmandsgade 43, 2200 København N
lok. nr. 101-04712
130! F2 -
Jagtvej 122, 2200 København N
lok. nr. 101-00656
148? -
Hermodsgade 12, 2200 København N
lok. nr. 101-00108
150? -
Nannasgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-00112
167? -
Tagensvej 59, 2200 København N
lok. nr. 101-00776
172 F0 -
Tagensvej 70, 2200 København N
lok. nr. 101-01596
175? -
Tagensvej 67, 2200 København N
lok. nr. 101-13978
189! F2 -
Gummivarefabrik mm., Vølundsgade 22-24
lok. nr. 101-13976
205! F1 Olie-benzin, Bly, Benz[a]pyren, Benzen m.fl.
Rådmandsgade 30, 2200 København N
lok. nr. 101-00105
209? -
Rådmandsgade 59, 2200 København N
lok. nr. 101-03108
278? -
Jagtvej 157
lok. nr. 101-00711
283? BTEXer og lignende, Olie-benzin, C25-C35 kulbrintefraktion
lok. nr. 101-01772304? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Jagtvej 129, 2200 København N
  lok. nr. 101-02519
  311? -
  Sigurdsgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-12867
  371! F2 -
  Johannes Barding m.fl
  lok. nr. 101-00039
  389 F0 Tetrachlorethylen, Benz[a]pyren, Trichlorethylen, Tjære m.fl.
  Hamletsgade 13, 2200 København N
  lok. nr. 101-00636
  391? -
  Rådmandsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-03102
  393? -
  Hermodsgade 26A, 2200 København N
  lok. nr. 101-11284
  401! F2 -
  Titangade 11, 2200 København N
  lok. nr. 101-00658
  402? -
  Renseri, Tagensvej 96 København
  lok. nr. 101-02509
  415 F0 Chlorerede aromater
  Stevnsgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 101-00524
  428? -
  Jagtvej 117, 2200 København N
  lok. nr. 101-00532
  431? -
  Autoværksted - Hamletsgade 3-5 og Tagensvej 89-91
  lok. nr. 101-11187
  442! F1 Benz[a]pyren, Olie, Tetrachlorethylen, Chloroform m.fl.
  Mimersgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-00086
  451? -
  Odinsgadekarréen
  lok. nr. 101-11477
  472! F2 C25-C35 kulbrintefraktion, Tetrachlorethylen, Benzen, C10-C25 kulbrintefraktion m.fl.
  Heimdalsgade 46, 2200 København N
  lok. nr. 101-01722
  495? -

  Tabellen viser de 28 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Tagensvej 52B, 2. til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Tagensvej 52B, 2. , København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Maskininstustri, møbellager m. benzintankanlæg, Rådmandsgade 53A og 55
  lok. nr. 101-13466
  88
  Rådmandsgade 58, 2200 København N
  lok. nr. 101-00620
  109
  Titangade 6/Sigurdsgade 22-24
  lok. nr. 101-02779
  292
  Titangade 7 (tidl. Sigurdsgade 33)
  lok. nr. 101-02188
  364
  Maskinværksted, Sigurdsgade 29
  lok. nr. 101-12867
  374
  Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
  lok. nr. 101-00636
  395
  Rådmandsgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-13435
  430

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Tagensvej 52B, 2. til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 14 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.

  Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  !Lavninger

  Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.11 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Tagensvej 52B, 2. ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.7 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Tagensvej 52B, 2. har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N


  Ekstrem regn på Tagensvej 52B, 2. Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Tagensvej 52B, 2. . Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N ligger i en højde på 16.0 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N sidst vi kiggede (29. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 29 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N

  Naboerne
  i 20’erne og bor på kollegier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er i 20’erne og bor på kollegier , d.v.s. conzoom®-typen Kollegier.

  Kollegier

  Kollegier
  i 20’erne og bor på kollegier

  • Unge studerende på små kollegieværelser
  • Bor i studiebyerne
  • Lav købekraft
  • Meget sociale og går ofte ud
  • Prioriterer gerne nyeste teknologi
  • Dyrker ofte motion
  • Interesserer sig for miljø
  • Handler discount

  Geodemografi

  De, der bor på Kollegier, er i 20’erne. Næsten alle bor alene, og der er så godt som ingen børn. En del har anden oprindelse end dansk, heraf størstedelen fra Norden eller et EU-land, mens andre er indvandrere eller efterkommere, hvis familier er danske statsborgere

  Uddannelsesniveauet arbejder de på at højne, da stort set alle er studerende og kommer lige fra gymnasiet. Nogle har allerede taget en bachelor, mens andre er ved at være færdige med en længere videregående uddannelse. Når mange ser ud til at arbejde i statistikkerne, er det primært studiejobs, hvilket også indkomstniveauet afslører. Derfor er der endnu ikke meget at lægge til side af, så formue er for mange et teoretisk begreb

  De er i øjeblikket placeret i arbejderklassen, men langt de fleste vil hurtigt klatre opad, når eksamensbeviset og et ’rigtigt’ job er i hus

  De fleste bor til leje privat, da mange kollegier er ejet af private fonde, men de offentlige lejemål er naturligvis også med her. Kollegieboligerne findes i flere udgaver, men som regel er det små værelser eller enheder på under 40 m2 . Boligernes alder og stand er varierende. Ganske få har bil

  De bor overalt i landet. Hvor der findes studier, findes der kollegier, og der kan være rift om dem i visse byer

  Nogle få driver allerede virksomhed fra adressen. Det er typisk inden for undervisning, enkelte er registreret som konsulenter eller de arbejder med sundhed og velvære, måske som behandler på en klinik

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Hverdag og weekend er ikke tydeligt adskilt i et liv, hvor studiet fylder tankerne det meste af tiden. Selvom økonomien og tiden er trang, kommer denne type jævnligt ud. Enten i byen, til en koncert eller hjem til familie og venner. Ud kommer de også, når de skal ryge og du møder oftere en fra denne type stå og skutte sig med en cigaret i hånden end blandt befolkningen generelt

  Over halvdelen på Kollegier kommer også ud og får rørt sig hver uge som et tiltrængt afbræk fra den stejle indlæringskurve. Der bliver selvfølgelig også læst meget faglitteratur på Kollegierne. De vil desuden gerne spise sundt, men det er ikke altid sådan det ender på grund af tidsmangel og det højere prisniveau for sundere ting. Derfor vælger de ofte gule priser og supermarkedernes egne varer

  Hvis de ikke lige får set familien så ofte, er de heldige at kunne gøre brug af fælleskabet på kollegiet, hvor de i ny og næ tager en ekstra øl, med pop- og elektromusikken i baggrunden. De kan selvfølgelig også hive smartphonen frem, som sammen med computeren ikke kun bliver brugt til social kontakt via sociale medier, men også som kombineret studieredskab, legetøj, underholdning, nyhedsformidler og til at se film og serier on-demand. Det gør det muligt for dem at vælge til og fra, når det passer dem, og overflødiggør et tv på den trange plads på kollegieværelset

  Deres værdisæt placerer dem typisk blandt de Individorienterede, men også i det Modernefællesskabsorienterede og Moderne segment

  Selvom politik ikke interesserer dem nær så meget som gennemsnitdanskeren og alle ikke lige kommer afsted til valgurnerne, er der tale om rimeligt trofaste venstrefløjsvælgere. Dog vokser Liberal Alliances appel til gruppen, men de er også friske på at prøve noget nyt, så mange satte krydset ud for Alternativet ved det seneste valg
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Tagensvej 52B, 2. er data sidst opdateret 17 februar, 2022.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Tagensvej 52B, 2. hører til afstemningsområdet 5. Nord hvor der er 9.923 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.463 i 5. Nord, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Nord med 2.187 stemmer. Det svarer til 25.8 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Nord (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Nord, med et indeks på 375 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Nord, med et indeks på 22 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 160 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Tagensvej 52B, 2. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 8715 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.34 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.73 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt ØSTERBRO (Nørre Fælled Skole)

  Tagensvej 52B, 2. hører under skoledistriktet ØSTERBRO (Nørre Fælled Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Nørre Fælled Skole.

  Nørre Fælled Skole

  Nørre Fælled SkoleNørre Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.67
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  312.869 kr.
  Afstand:
  612 meter
  Info om Nørre Fælled Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt ØSTERBRO (Nørre Fælled Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 30 / 4 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Tagensvej 52B, 2.  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Tagensvej 52B, 2. med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Tagensvej 52B, 2. er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Tagensvej 52B, 2.


  Data sidst opdateret 08 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Tagensvej 52B, 2. , København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Tagensvej 52B, 2.

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 57 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Tagensvej 56. Boringen blev afsluttet 20 november, 2008. Brøndborer var DK Jordboring ApS / Glibstrup as. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 3.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7273 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Tagensvej 52B, 2. .

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  57 Forureningsbor. 3.0 201. 7273 »
  60 Geoteknisk boring 4.3 201. 1063 »
  63 28.9 201. 95 »
  65 Forureningsbor. 3.0 201. 7272 »
  76 Geoteknisk boring 3.4 201. 1064 »
  111 Forureningsbor. 13.5 201. 4698 »
  147 Geoteknisk boring 1.1 201. 2771 »
  157 Geoteknisk boring 1.1 201. 2770 »
  159 Forureningsbor. 14.0 201. 4699 »
  170 Geoteknisk boring 1.1 201. 2772 »

  Hvor langt er der fra Tagensvej 52B, 2.
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,80 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 4,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Tagensvej 38
  2200 København N


  Afstand: 79 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Copenhagen Hamlet's Pharmacy


  Afstand: 496 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Netto 7714


  Afstand: 92 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 3,87 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Sanna


  Afstand: 124 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Tagensvej
  Stamoplysninger for Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.70042617°N, 12.55386581°Ø
  Højde over havets overflade 16,0 m.o.h.
  Sogn Kingo-Samuel Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 7d6d0ae5-fcc2-4e39-b08e-4a1826f2f1fb
  Adgangsadresse Id e18ca9e2-314c-4643-ae80-30c572eaa9cf
  BFE nummer 6018114

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Tagensvej 52B, 2. , 2200 København N.