DinGeo — i hele Danmark

Heimdalsgade 10, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Heimdalsgade 10 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Rådmandsgades Skole. De nærmeste naboer er typisk unge lejere under uddannelse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Heimdalsgade 10

Luftfoto af Heimdalsgade 10, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Heimdalsgade 10, 2200 København N

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Heimdalsgade 10, 2200 København N at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Heimdalsgade 10, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Heimdalsgade 10, 2200 København N er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Heimdalsgade 10, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Heimdalsgade 10, 2200 København N. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 101-04402.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 82 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 53 egentlige jordforureninger (type V2), mens 29 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Heimdalsgade 10, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 2379-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Heimdalsgade 10, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Heimdalsgade 10, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Heimdalsgade 10, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Heimdalsgade 14, 2200 København N
lok. nr. 101-04401
17! F2 -
Mimersgade 71A, 2200 København N
lok. nr. 101-00793
68 F0 -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
94 F0 -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
127? -
Bragesgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-12344
154? -
Bragesgade 8A, 2200 København N
lok. nr. 101-00343
159? -
Mimersgade 115
lok. nr. 101-00677
176? Olie-benzin
Baldersgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-00388
189? -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
193! F2 -
Nørrebrogade 207, 2200 København N
lok. nr. 101-00595
195 F0 -
Heimdalsgade 29-33
lok. nr. 101-00372
201? Olieprodukter
lok. nr. 101-03580224? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Fenrisgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-11227
  242 F0 -
  Hamletsgade 13, 2200 København N
  lok. nr. 101-00636
  258? -
  DSB banearealer Nørrebro
  lok. nr. 101-03572
  258 F0 Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.
  Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
  lok. nr. 101-00676
  267 F0 -
  Baldersgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-20002
  279! F2 -
  Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00639
  311? -
  Tikøbgade 5
  lok. nr. 101-13449
  320? C25-C35 kulbrintefraktion, Benz[a]pyren, C10-C25 kulbrintefraktion, Nikkel m.fl.
  Heimdalsgade 37A, 2200 København N
  lok. nr. 101-11230
  331 F0 -
  Rådmandsgade 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-00039
  339 F0 -
  Hothers Plads 20, 2200 København N
  lok. nr. 101-00031
  342? -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  348? -
  Svanevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04436
  350? -
  Bregnerødgade 20, 2200 København N
  lok. nr. 101-03813
  352! F2 -
  Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01859
  361? -
  Heimdalsgade 41, 2200 København N
  lok. nr. 101-04730
  367? -
  Drejervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-12009
  368? -
  Vedbækgade 12, 2200 København N
  lok. nr. 101-02048
  383? -
  Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03629
  383? -
  Frederikssundsvej 14-16
  lok. nr. 101-00935
  384? Tungmetaller
  Lygten 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04763
  389? -
  Falkevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03126
  390? -
  Falkevej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01412
  394? -
  Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
  lok. nr. 101-00129
  410? -
  Autoværksted, Drejervej 4 og Rebslagervej 7
  lok. nr. 101-00518
  416? PAH (sum af 9 PAH), Olieprodukter, Benz[a]pyren, Bly m.fl.
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  418? -
  Heimdalsgade 46, 2200 København N
  lok. nr. 101-01722
  430? -
  Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  432? -
  Hamletsgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-11187
  435! F1 -
  Hillerødgade 34, 2200 København N
  lok. nr. 147-00076
  439? -
  Gørtlervej 1-5 / Lygten 31-37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00011
  442? Olie-benzin, Dieselolie, BTEXer og lignende, Toluen m.fl.
  Nannasgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-00112
  465? -
  Hillerødgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 147-00448
  470? -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  474? -
  Mimersgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-00086
  476? -
  Stefansgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-03647
  476 F0 -
  Rådmandsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-03102
  478? -
  Plumsvej , 2400 København NV
  lok. nr. 101-00055
  480? -
  Sorgenfrigade 4, 2200 København N
  lok. nr. 101-03649
  488 F0 -
  Hillerødgade 42, 2200 København N
  lok. nr. 147-00017
  488? -
  Hejrevej 35, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03133
  489? -
  Hejrevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00708
  500? -

  Tabellen viser de 53 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Heimdalsgade 10, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Heimdalsgade 10 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Heimdalsgade 10, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  6
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  43
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  79
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  137
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  241
  Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
  lok. nr. 101-00636
  273
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  288
  Heimdalsgade 35, 2200 København N
  lok. nr. 101-11229
  298
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  303
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  305
  Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
  lok. nr. 101-11230
  330
  Heimdalsgade 39, 2200 København N
  lok. nr. 101-11231
  340
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  340
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  378
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  392
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  396
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  410
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  410
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  415
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  416
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  426
  Hillerødgade 23A, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  441
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  464
  Søllerødgade 53
  lok. nr. 101-03104
  470
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  475
  Rådmandsgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-13435
  476
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  478
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  489
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  494

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Heimdalsgade 10 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 09 maj, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Heimdalsgade 10, 2200 København N.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Heimdalsgade 10, 2200 København N. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Heimdalsgade 10, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Heimdalsgade 10, 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by60-65 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Heimdalsgade 10, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Heimdalsgade 10, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Heimdalsgade 10, 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Heimdalsgade 10, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Heimdalsgade 10, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Heimdalsgade 10 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Heimdalsgade 10, 2200 København N


  Ekstrem regn på Heimdalsgade 10Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Heimdalsgade 10. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Heimdalsgade 10, 2200 København N er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Heimdalsgade 10, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Heimdalsgade 10, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Heimdalsgade 10, 2200 København N ligger i en højde på 9.4 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Heimdalsgade 10, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Heimdalsgade 10, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Heimdalsgade 10, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Heimdalsgade 10, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Heimdalsgade 10, 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Heimdalsgade 10, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Heimdalsgade 10 har energimærke D.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 3. november 2014 til 3. november 2024.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 18 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, kældergulv, loft, solceller, varmefordelingspumper, varmerør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Loft: Isolering af uisolerede loftsrum med granulat isolering. 20.500 kr82.400 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. 4.900 kr45.000 kr
  Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge i gennemgang med 200 mm.3.500 kr62.700 kr
  Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive kælderskillevægge mod uopvarmet kælder med 200 mm mineraluld.2.200 kr81.400 kr
  Etageadskillelse: Efterisolering af etageadskillelse mod det fri med 150 mm isolering.600 kr15.000 kr
  Varmerør: Isolering af uisolerede varmefordelingsrør og brugsvandsrør op til 50 mm.300 kr1.500 kr
  Belysning: Udskift belysning på loft til LED.200 kr2.500 kr
  Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm.24.900 kr1.100.000 kr
  Vinduer: Udskiftning af vinduer og døre med 2-lags termoglas til nye med tolags energiruder.15.400 kr950.000 kr
  Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW7.200 kr186.200 kr
  Vinduer: Udskiftning af vinduer og døre med etlags glas til nye med tolags energiruder.3.400 kr150.000 kr
  Belysning: Udskift belysning i erhvervslokalerne til LED.900 kr25.000 kr
  Kældergulv: Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm. mineraluld eller polystyrenplader900 kr108.000 kr
  Belysning: Udskift belysning på trappeopgange til LED.500 kr10.000 kr
  Varmefordelingspumper: Smedegaard pumpe udskiftes til ny cirkulaitonspumpe som er mere energieffektiv. 300 kr6.000 kr
  Yderdøre: Udskiftning af yderdør af erhvervslejemål til ny dør med isolerede fyldninger.300 kr12.000 kr
  Vinduer: Udskiftning af vindue med tolags energirude til trelags energirude200 kr21.600 kr
  Belysning: Udskift løbende belysning i kælder til LED90 kr4.000 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden elleve andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

  Grønne investeringer i ejendommen på Heimdalsgade

  De 18 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 75 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 22,87 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 18 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 17,16 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af uisolerede loftsrum med granulat isolering (pris: 82.400 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 31.900 kr. på varmeregningen. Hvis alle 18 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 83.500 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Heimdalsgade 10.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Heimdalsgade 10 er endda i den specielle situation at 7 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 186.200 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 28 februar, 2020 - opdater


  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Heimdalsgade 10, 2200 København N er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 162,3 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 140.500 kr/år, baseret på en energipris på 735,35 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  140.500 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Heimdalsgade 10, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Heimdalsgade 10, 2200 København N

  Naboerne
  unge lejere under uddannelse

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Heimdalsgade 10, 2200 København N er unge lejere under uddannelse , d.v.s. conzoom®-typen City-singler.

  City-singler

  City-singler
  unge lejere under uddannelse

  • Unge lejere i storbyen
  • Mange studerende
  • Lav købekraft
  • Højt kulturforbrug
  • Benytter kollektiv trafik og cykler
  • Spiser jævnligt take-away

  Geodemografi

  City-singler lever livet i metropolerne eller i landets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 år og som singler er de fleste også uden børn. Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, men tæt på halvdelen er forsørget af det offentlige, da en relativ høj andel af City-singler endnu ikke er kommet rigtigt i gang på arbejdsmarkedet

  Deres indkomst er noget under landsgennemsnittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang med at arbejde sig op til et højere lønniveau. Deres formue er beskeden og for mange er den fornuftigt nok placeret på en konto for uddannelses- eller boligopsparing. De fleste City-singler ligger i middelklasserne, men også en del i underklassen

  De fleste bor til leje, enten hos en privat boligudlejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag med en relativ stor andel af nydanskere

  Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvdelen i stedet kommer rundt i byen på deres cykel eller med kollektiv trafik

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  City-singler er online, da computeren er et naturligt redskab til både uddannelse og underholdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den nyeste smartphone. Her – og kun her – holder de sig blandt andet orienteret om nyheder, og de ser serier og film on-demand. De tjekker også deres profiler på de sociale medier. Nogle er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat – og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i jobsøgningen

  Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyrker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til gengæld får de den daglige motion, når de skal rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykelsadlen hver dag. Er destinationen ikke inden for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad den kollektive trafik. Når der skal endnu mere sved på panden, er det fitness og løb, der er typens foretrukne. Boldspil fanger også deres interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes med at se sport i tv

  City-singler læser mere faglitteratur end gennemsnittet, men mellem studierne bliver der også plads til at nyde byens mange kulturtilbud og se en koncert eller et stand-up show samt at drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor du også kan møde dem ude foran med en cigaret i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen at besøge venner eller familie. Når vennerne er på besøg, byder de gerne på middag. Det er måske ikke det store, men de går op i, at det skal være godt

  Det er vigtigt for City-singler at have succes, men en femtedel af dem vil gerne have spiritualiteten med i dét, de gør

  De læser om musik, events og mode i magasiner som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens de ser trailers for de nyeste film i biografen på kino.dk

  City-singler interesserer sig især for forurenings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at industriens vækst må sættes over miljøhensyn. Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men de er ikke mere opmærksomme på deres CO2 -aftryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er også medlem af en humanitær eller velgørende organisation og arbejder eller har arbejdet for en NGO som fundraiser på telefon eller på gaden

  De kommer sjældent på ferie, da det kan være svært at finde økonomien til det. Sidst de var afsted, var det på en bustur og mange har tidligere været rygsæksrejsende

  Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede

  Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke skræmmende, snarere synes de, at Danmark skal være åben for omverden og støtter vores internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere

  City-singlers politiske engagement er størst på de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent interesserer dem. De er glade for velfærdsstaten og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret til kunst og kultur

  Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også en del stemmer hos denne type. Der var dog også en del, der ikke stemte
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Heimdalsgade 10 er data sidst opdateret 26 april, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Heimdalsgade 10, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Heimdalsgade 10. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole)

  Heimdalsgade 10 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Rådmandsgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Rådmandsgades Skole.

  Rådmandsgades Skole

  Rådmandsgades SkoleRådmandsgades Skole, Rådmandsgade 22 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  7. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  0.2
  Forældre indkomst:
  288.540 kr.
  Afstand:
  521 meter
  Info om Rådmandsgades Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Heimdalsgade 10, 2200 København N.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Heimdalsgade 10  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Heimdalsgade 10 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Heimdalsgade 10 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Heimdalsgade 10


  Data sidst opdateret 17 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Heimdalsgade 10, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Heimdalsgade 10, 2200 København N er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Heimdalsgade 10

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 85 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Ole Jørgensens Gade 13. Boringen blev afsluttet 28 april, 2008. Brøndborer var GEO Aarsleff JV. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 50.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6948 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Heimdalsgade 10.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  85 Geoteknisk boring 50.0 201. 6948 »
  107 25.0 201. 9345 »
  161 Geoteknisk boring 24.3 201. 800 »
  165 25.0 201. 9341 »
  165 Vandinjektion 28.5 201. 9348 »
  166 Vandinjektion 28.5 201. 9349 »
  175 Geoteknisk boring 24.5 201. 354 »
  177 28.0 201. 9344 »
  182 Vandinjektion 201. 9395 »
  188 Geoteknisk boring 13.0 201.10753 »

  Hvor langt er der fra Heimdalsgade 10
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,94 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Bragesgade 6A
  2200 København N


  Afstand: 169 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 83 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  LIDL Butik 265 Nørrebro


  Afstand: 207 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,63 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Hyltebro


  Afstand: 151 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Heimdalsgade
  Stamoplysninger for Heimdalsgade 10, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.70007979°N, 12.54161814°Ø
  Højde over havets overflade 9,4 m.o.h.
  Sogn Sankt Stefans Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id eb51e470-753e-46c2-86ef-8191d6362e60
  BFE nummer 6019320

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Heimdalsgade 10, 2200 København N.