DinGeo — i hele Danmark

Heimdalsgade 14, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Heimdalsgade 14 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Rådmandsgades Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Heimdalsgade 14

Luftfoto af Heimdalsgade 14, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Heimdalsgade 14, 2200 København N

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Heimdalsgade 14, 2200 København N at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Heimdalsgade 14, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Heimdalsgade 14, 2200 København N er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Heimdalsgade 14, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Heimdalsgade 14, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er desværre den farligste kategori F2. Der kan være tale om en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. Det drejer sig om Heimdalsgade 14-16, der har arbejdet med Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Farvning, blegning, imprægnering, rensning og garvning. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olie, Trichlorethylen, Vinylchlorid, Benzen m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-04401.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 77 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 50 egentlige jordforureninger (type V2), mens 27 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Heimdalsgade 14, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1981-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Heimdalsgade 14, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Heimdalsgade 14, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Heimdalsgade 14, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Heimdalsgade 14, 2200 København N
lok. nr. 101-04401
7! F2 -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
71 F0 -
Mimersgade 71A, 2200 København N
lok. nr. 101-00793
112 F0 -
Bragesgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-12344
137? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
150? -
Bragesgade 8A, 2200 København N
lok. nr. 101-00343
156? -
Heimdalsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00372
174? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
177? -
DSB banearealer Nørrebro
lok. nr. 101-03572
178 F0 Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.
Baldersgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-00388
186? -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
193! F2 -
Fenrisgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-11227
215 F0 -
Nørrebrogade 207, 2200 København N
lok. nr. 101-00595
215 F0 -
Hamletsgade 13, 2200 København N
lok. nr. 101-00636
233? -
lok. nr. 101-03580251? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Baldersgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-20002
  272! F2 -
  Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
  lok. nr. 101-00676
  283 F0 -
  Heimdalsgade 37A, 2200 København N
  lok. nr. 101-11230
  304 F0 -
  Mjølnerparken 2-112
  lok. nr. 101-00031
  316? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Olie-benzin m.fl.
  Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00639
  326? -
  Heimdalsgade 41, 2200 København N
  lok. nr. 101-04730
  339? -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  348? -
  Drejervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-12009
  366? -
  Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01859
  366? -
  Svanevej 7
  lok. nr. 101-04436
  367? BTEXer og lignende, Olieprodukter, Chloroform, Trichlorethylen m.fl.
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  375? -
  Bregnerødgade 20, 2200 København N
  lok. nr. 101-03813
  378! F2 -
  Lygten 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04763
  385? -
  Frederikssundsvej 14-16
  lok. nr. 101-00935
  391? Tungmetaller
  Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03629
  392? -
  Rådmandsgade 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-00039
  394 F0 -
  Sct. Stefan Sogns Menig.Bhv.
  lok. nr. 101-02048
  398? Olieprodukter
  Heimdalsgade 46, 2200 København N
  lok. nr. 101-01722
  403? -
  Hamletsgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-11187
  409! F1 -
  Falkevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03126
  411? -
  Rebslagervej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00518
  415? -
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  417? Benzin, C25-C35 kulbrintefraktion, Nikkel, Zink m.fl.
  Gørtlervej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00011
  434? -
  Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
  lok. nr. 101-00129
  437? -
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  442? -
  Nannasgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-00112
  450? -
  Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  457? -
  Hillerødgade 34, 2200 København N
  lok. nr. 147-00076
  466? -
  Rådmandsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-03102
  474? -
  Mimersgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-00086
  474? -
  Plumsvej , 2400 København NV
  lok. nr. 101-00055
  476? -
  Stefansgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-03647
  489 F0 -
  Hillerødgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 147-00448
  498? -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  499? -
  Sorgenfrigade 4, 2200 København N
  lok. nr. 101-03649
  500 F0 -

  Tabellen viser de 50 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Heimdalsgade 14, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Heimdalsgade 14 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Heimdalsgade 14, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  23
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  47
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  106
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  149
  Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
  lok. nr. 101-00636
  249
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  257
  Heimdalsgade 35, 2200 København N
  lok. nr. 101-11229
  271
  Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
  lok. nr. 101-11230
  303
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  312
  Heimdalsgade 39, 2200 København N
  lok. nr. 101-11231
  312
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  314
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  318
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  367
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  398
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  405
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  410
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  410
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  424
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  434
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  436
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  438
  Hillerødgade 23A, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  468
  Rådmandsgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-13435
  474
  Søllerødgade 53
  lok. nr. 101-03104
  487
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  491
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  493
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  494

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Heimdalsgade 14 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 29 maj, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Heimdalsgade 14, 2200 København N.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Heimdalsgade 14, 2200 København N

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Heimdalsgade 14, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Heimdalsgade 14, 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  Veje i byingen registreret støj (*)
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Heimdalsgade 14, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Heimdalsgade 14, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Heimdalsgade 14, 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Heimdalsgade 14, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Heimdalsgade 14, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Heimdalsgade 14 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Heimdalsgade 14, 2200 København N


  Ekstrem regn på Heimdalsgade 14Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Heimdalsgade 14. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Heimdalsgade 14, 2200 København N er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Heimdalsgade 14, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Heimdalsgade 14, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Heimdalsgade 14, 2200 København N ligger i en højde på 9.3 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Heimdalsgade 14, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Heimdalsgade 14, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Heimdalsgade 14, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Heimdalsgade 14, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Heimdalsgade 14, 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Heimdalsgade 14, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Heimdalsgade 14 har energimærke C.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 16. oktober 2017 til 16. oktober 2027.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele 16 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, loft, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandspumper, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Belysning: Udskift (trappe) rør til LED og monter lys og bevægelses styring7.100 kr10.500 kr
  Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe5.800 kr81.000 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret etageadskillelse mod portgennemgang med 100 mm isolering. 2.800 kr12.400 kr
  Belysning: Udskift (erhverv/kælder) rør til LED og monter lys og bevægelses styring2.500 kr33.200 kr
  Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm1.200 kr29.100 kr
  Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm800 kr3.200 kr
  Varmtvandspumper: Ny cirkulationspumpe til det varme brugsvand600 kr4.500 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør op til 50 mm500 kr1.300 kr
  Yderdøre: Ny yderdør / yderdøre500 kr9.000 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør400 kr1.300 kr
  Vinduer: Udskiftning af vinduer til tolags energirude11.000 kr1.725.600 kr
  Belysning: Udskift (kælder) rør til LED rør900 kr14.400 kr
  Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm isolering.400 kr21.500 kr
  Loft: Efterisolering af lodret skunk med 100 mm isolering.400 kr16.600 kr
  Loft: Efterisolering af vandret skunk med 100 mm isolering.400 kr16.600 kr
  Yderdøre: Udskiftning af glasdør/terrassedør400 kr9.600 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

  Grønne investeringer i ejendommen på Heimdalsgade

  De 16 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 0 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 27.541,53 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 16 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 8,88 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af uisoleret etageadskillelse mod portgennemgang med 100 mm isolering (pris: 12.400 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 35.800 kr. på varmeregningen. Hvis alle 16 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 22.200 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Heimdalsgade 14.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Heimdalsgade 14 er endda i den specielle situation at 10 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 1.725.600 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2017, da energirapporten blev udarbejdet.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 11 januar, 2023 - opdater


  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  Ejendomsfoto fra 2017 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Heimdalsgade 14, 2200 København N er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 195,4 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 146.300 kr/år, baseret på en energipris på 661,81 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  146.300 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2017 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Heimdalsgade 14, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Heimdalsgade 14, 2200 København N

  Naboerne
  veluddannede byfamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Heimdalsgade 14, 2200 København N er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

  Kulturnauter

  Kulturnauter
  veluddannede byfamilier

  • Yngre familier uden børn
  • Bor i ældre lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Handler gerne i Irma
  • Læser Berlingske og Politiken

  Geodemografi

  Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

  De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

  Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

  Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

  Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

  Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

  Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

  De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

  Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

  Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

  De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

  Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

  Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Heimdalsgade 14 er data sidst opdateret 26 marts, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Heimdalsgade 14, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Heimdalsgade 14. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole)

  Heimdalsgade 14 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Rådmandsgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Rådmandsgades Skole.

  Rådmandsgades Skole

  Rådmandsgades SkoleRådmandsgades Skole, Rådmandsgade 22 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  7. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  0.2
  Forældre indkomst:
  288.540 kr.
  Afstand:
  511 meter
  Info om Rådmandsgades Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Heimdalsgade 14, 2200 København N.

  • Fibernet: 2 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Heimdalsgade 14  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Heimdalsgade 14 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Heimdalsgade 14 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 30 - 50 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Heimdalsgade 14


  Data sidst opdateret 14 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Heimdalsgade 14, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Heimdalsgade 14, 2200 København N er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Heimdalsgade 14

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 75 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Ole Jørgensens Gade 13. Boringen blev afsluttet 28 april, 2008. Brøndborer var GEO Aarsleff JV. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 50.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6948 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Heimdalsgade 14.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  75 Geoteknisk boring 50.0 201. 6948 »
  122 25.0 201. 9345 »
  182 28.0 201. 9344 »
  185 Geoteknisk boring 24.3 201. 800 »
  186 Geoteknisk boring 13.0 201.10753 »
  187 Vandinjektion 28.5 201. 9348 »
  188 25.0 201. 9341 »
  191 Vandinjektion 28.5 201. 9349 »
  194 Vandinjektion 201. 9395 »
  199 Geoteknisk boring 24.5 201. 354 »

  Hvor langt er der fra Heimdalsgade 14
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,95 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Bragesgade 6A
  2200 København N


  Afstand: 181 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 102 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  LIDL Butik 265 Nørrebro


  Afstand: 225 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,62 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Hyltebro


  Afstand: 178 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Heimdalsgade
  Stamoplysninger for Heimdalsgade 14, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.70027406°N, 12.5418779°Ø
  Højde over havets overflade 9,3 m.o.h.
  Sogn Sankt Stefans Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 8f712c5d-6f14-4e4e-bd38-707e6e72a6be
  BFE nummer 6019013

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Heimdalsgade 14, 2200 København N.