DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Borgmestervangen 13, 2. 11, 2200 København NRKR-pris i postnr
2.182.576
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.176.317
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Borgmestervangen 13, 2. 11, 2200 København N er ifølge BBR en lejebolig udlejet af DANICA EJENDOMME P/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 512.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Borgmestervangen 13, 2. 11, 2200 København N

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 49.604 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 69 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 69 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Borgmestervangen 13, 2. 11, 2200 København N har et vægtet areal på 44 m². Hvis Borgmestervangen 13, 2. 11, 2200 København N er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 44 m2 x 49,604 kr/m2 = 2.182.576 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2200 København N
2.182.576 kr.

Udbudspriser i 2200 København N

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2200 København N kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Borgmestervangen 13, 2. 11. Der er p.t. 68 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 68 lejligheder, der p.t. er til salg i 2200 København N.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 33,839 til 83,838 kr/m2, med et gennemsnit på 51,864 kr/m2 og en median på 52,065 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Borgmestervangen 13, 2. 11, 2200 København N svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 44 m2 x 52,065 kr/m2 x 0.95 = 2.176.317 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2200 København N) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 68 Ejerlejligheder til salg i 2200 København N
2.176.317 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Borgmestervangen 13, 2. 11. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk