DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Asger Jorns Allé 13, 4. mf. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Asger Jorns Allé 13, 4. mf. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1995 og den seneste tinglyste servitut er fra 2022. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Asger Jorns Allé 13, 4. mf direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Asger Jorns Allé 13, 4. mf.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Asger Jorns Allé 13, 4. mf.


thumbnail: Skråfoto fra 1922-1939 taget 1300 meter fra Asger Jorns Allé 13, 4. mf

Skråfoto fra 1922-1939 taget 1300 meter nord for Asger Jorns Allé 13, 4. mf. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

Lejligheden på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Asger Jorns Allé 13, 4. mf

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20180201 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
20170403 11 andenServitut
20220204 15 andenServitut
19950123 2 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
19971202 3 andenServitut Dok om luftfartshindringer mv
20021220 4 andenServitut Vedtægter for vandlauget I Ørestad.
20050228 5 andenServitut byrder
20051124 6 andenServitut Dekl om afledning af spilde- og overfladevand mv.
20071219 7 andenServitut Vedtægter for G/F Ørestad Syd, Tillige anden ejendom, Tillige lyst pantstiftende
20130517 8 andenServitut
20140725 9 andenServitut

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 14 februar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Asger Jorns Allé 13, 4. mf med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Asger Jorns Allé 13, 4. mf
Rapporten fra 2019 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Baner i Ørestaden Download PDF
2015 Lokalplan (vedtaget) Ørestad Syd tillæg 2 Download PDF
2012 Lokalplan (vedtaget) Ørestad Syd tillæg 1 Download PDF
2005 Lokalplan (vedtaget) Ørestad Syd Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Københavns Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad Download PDF

Tabellen viser de 4 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Asger Jorns Allé 13, 4. mf Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Asger Jorns Allé 13, 4. mf, 2300 København S

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udbygning af Motorring 3 Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbrien Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringshus på Elværksgrunden Mere info
- Projekt VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter Mere info
- Projekt Ny vejforbindelse mellem Kongelundsvej og Øresundsmotorvejen "Otto Bachs Allé2" Mere info
- Projekt Avedøre Holme - Vindmøller - Vurdering af virkninger på miljøet Mere info
- Projekt Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport _x000D_ Mere info
- Projekt Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Mere info
- Projekt Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Mere info
- Projekt Miljøredegørelse for Marmormolen og spidsen af Langelinie Mere info
- Projekt Brændselsomlægning på Avedøreværket Mere info
- Projekt Amagerforbrænding - Nyt affaldsbehandlingscenter Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Frederiksberg Centret Mere info
- Projekt Vindmøller på Prøvestenen Mere info
- Projekt Vindmøller på Kalvebod Syd Mere info
- Projekt Udbygning af Panum Komplekset - Forslag til Kommuneplantillæg Mere info
- Projekt Forstærkning af Kalveboddiget VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse For VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding Mere info
- Projekt Metro til Sydhavnen Mere info
- Projekt Opgravning, håndtering og bortkørsel af shredder affald deponeret på AV Miljø Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Cityringen Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn Supplerende VVM Mere info
- Projekt VVM Enghave Brygge Mere info
- Projekt Etablering af biomassefyret anlæg på Amagerværket AMV4 Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af IKEA ved Kalvebod Brygge Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Metro Sydhavnen Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Fisketorvet Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af nyt bykvarter på Postengrunden Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport OTC Syd Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for vandindvinding 2019 Mere info
- Projekt Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne Mere info
- Projekt Miljøvurdering Kalvebod Brygge Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Byudvikling af Stejlepladsen - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Vejlands kvater Mere info
- Projekt DSB - Nyt værksted Godsbanegården Mere info
- Projekt Lynetteholm Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Kunstgræsanlæg Bavnehøj Idrætsanlæg Mere info
- Projekt VVM redegørelse for Vindmøllepark på Middelgrunden - Redegørelse for de miljømæssige konsekvenser Mere info
- Projekt Aflandshage Vindmøllepark - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Københavns Lufthavn Miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Terminal 3 og grundvandssænkningen Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - miljøvurdering Valby Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Ny Ellebjerg - Nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Lynetteholm Supplerende Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Harestrup Å - Vigerslevparken - HÅV Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Plan Københavns Kommuneplan 2005 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljøvurdering af vandplan 2.4 Køge Bugt Mere info
- Plan Miljøvurdering af råstofplan 2012 Mere info
- Plan Københavns Kommune Kommuneplan 2011 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljøvurdering Københavns Kommune Kommuneplan 2015 Mere info
- Plan Forslag til Råstofplan 2016 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDKAST TIL FINGERPLAN 2017 Mere info
- Plan MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV FOR DETAILHANDEL I HOVEDSTADSOMRÅDET Mere info
- Plan Miljøvurdering af spildevandsplan Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDSPIL OM HOVEDSTADEN 2030, HERUNDER FINGERPLAN 2019 Mere info
- Plan Miljøvurdering Københavns Kommuneplan 2019 Mere info
- Plan Miljørapport for forslag til Råstofplan 2020 Mere info
- Plan Miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2022 Mere info
- Plan Miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm Mere info
- Plan Miljørapport af lokalplan Sluseholmens Stationsområde og medfølgende kommuneplantillæg Mere info

Tabellen viser de 45 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Asger Jorns Allé 13, 4. mf. Listet er desuden de godkendte 15 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »