DinGeo — i hele Danmark

Rundholtsvej 48, 2300 København S

Rækkehuset på Rundholtsvej 48 i København S er opført i 2013 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 155 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Skolen på Islands Brygge. De nærmeste naboer er typisk veluddannede, etablerede højindkomstfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.6 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Rundholtsvej 48

Luftfoto af Rundholtsvej 48, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Rundholtsvej 48, 2300 København S

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Rundholtsvej 48, 2300 København S at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Rundholtsvej 48, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Rundholtsvej 48, 2300 København S er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

Byggeår

Ejendommen Rundholtsvej 48, 2300 København S er opført i 2013 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis radonsikret mod undergrunden. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 2010, der for nybyggeri præciserer, at radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

!Bygningen

Rundholtsvej 48, 2300 København S er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Rundholtsvej 48, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Rundholtsvej 48

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har rækkehuset på Rundholtsvej 48 ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har rækkehuset på Rundholtsvej 48 ingen risiko for PCB.

Tungmetaller

Ifølge Machine Learning- algoritmen har rækkehuset på Rundholtsvej 48 ingen risiko for tungmetaller.

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 17 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Rundholtsvej 48, 2300 København S. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om Artillerivej 154, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Kul og koks, aktiviteter vedr.;Fyldplads, deponering. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: PAH (sum af 9 PAH), Tjære, Olie, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-00322.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på rækkehusets grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 31 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 18 egentlige jordforureninger (type V2), mens 13 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Rundholtsvej 48, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 184av-Eksercerpladsen, København, der hører til Rundholtsvej 48, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Rundholtsvej 48, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Rundholtsvej 48, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Artillerivej 154
lok. nr. 101-00322
25 F0 PAH (sum af 9 PAH), Tjære, Olie, Polyc.arom.kulbr.PAH m.fl.
Islands Brygge 50-56
lok. nr. 101-03802
81? Benz[a]pyren, Dieselolie, Benzen, Dibenz(ah)anthracen m.fl.
Nordisk Alkali Biokemi, Islands Brygge 91-97
lok. nr. 101-00064
127 F0 Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Pesticider, sum, BTEXer og lignende m.fl.
Rundholtsvej 4, 2300 København S
lok. nr. 101-03031
140? -
Artillerivej 190, 2300 København S
lok. nr. 101-00380
140? -
Artillerivej 141-143
lok. nr. 101-04347
227 F0 Benzen, Tungmetaller, Olie, Trichlorethylen m.fl.
Artillerivej 161, 2300 København S
lok. nr. 101-01400
259? -
Artillerivej 154T, 2300 København S
lok. nr. 101-00004
266? -
August Gardes Vej 7, 2300 København S
lok. nr. 101-01818
274? -
Artillerivej 139, 2300 København S
lok. nr. 101-04346
285? -
Islands Brygge 50-52
lok. nr. 101-11438
296? C10-C25 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter, Benz[a]pyren m.fl.
Andrei Sakharovs Vej 1, 2450 København SV
lok. nr. 101-04227
303? -
Artillerivej 126 og Drechselsgade 13
lok. nr. 101-01248
409? Chlorerede opl.midl., Benzen, Vinylchlorid, Tetrachlorethylen m.fl.
Landvindingsgade 16, 2450 København SV
lok. nr. 101-30084
422? -
Teglholmsgade 41, 2450 København SV
lok. nr. 101-04265
432? -
Elværksvej 3, 2450 København SV
lok. nr. 101-01903
435? -
Fiskerihavnsgade 6, 2450 København SV
lok. nr. 101-00126
435? -
Tømmergravsgade 17, 2450 København SV
lok. nr. 101-01607
477? -

Tabellen viser de 18 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Rundholtsvej 48, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Rundholtsvej 48 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Rundholtsvej 48, København S
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Artillerivej 154
lok. nr. 101-00322
50
lok. nr. 101-04348154
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Islands Brygge 50-52
  lok. nr. 101-11438
  242
  Artillerivej 147
  lok. nr. 101-02786
  248
  Knud Kristensens Gade 31, 2300 København S
  lok. nr. 101-04350
  256
  Artillerivej 157 og off. vejareal (tidl. August Gardes Vej?)
  lok. nr. 101-00544
  272
  August Gardes Vej 1, 2300 København S
  lok. nr. 101-04349
  272
  Enghave Brygge , 2450 København SV
  lok. nr. 101-04226
  308
  Tømmergravsgade 4, 4b
  lok. nr. 101-04239
  411
  Islands Brygge 40, 2300 København S
  lok. nr. 101-04352
  413
  Teglholmsgade 39
  lok. nr. 101-04222
  463
  Elværksvej 5 - 11
  lok. nr. 101-04223
  489
  Olie og kuloplag samt værksteder, H.C. Ørstedværket
  lok. nr. 101-30324
  499

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Rundholtsvej 48 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 25 februar, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Rundholtsvej 48, 2300 København S.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.9 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 15.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 7000 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Rundholtsvej 48, 2300 København S

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Rundholtsvej 48, 2300 København SKortet viser trafikstøj i området omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Rundholtsvej 48, 2300 København S om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  Veje i byingen registreret støj (*)
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Rundholtsvej 48, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Rundholtsvej 48, 2300 København S

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Rundholtsvej 48, 2300 København S.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Rundholtsvej 48, 2300 København S ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Rundholtsvej 48, 2300 København SRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på nul mm/dag i området omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Rundholtsvej 48 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1 - 2.6 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Rundholtsvej 48 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Rundholtsvej 48, 2300 København S


  Ekstrem regn på Rundholtsvej 48Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Rundholtsvej 48. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.1 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Rundholtsvej 48, 2300 København S er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Rundholtsvej 48, 2300 København SKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Rundholtsvej 48, 2300 København S. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Rundholtsvej 48, 2300 København S ligger i en højde på 2.6 meter over havets overflade.

  !Havvand på Land

  Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 260 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


  Stomflod og havvand på Rundholtsvej 48, 2300 København SKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 260 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Rundholtsvej 48, 2300 København S. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  !Plantrin 1

  Rundholtsvej 48, 2300 København S befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for havvand på land under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

  Se havvand plantrin 1 kort »

  !Plantrin 2

  Adressen er også udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

  Se plantrin 2 kort »

  Adressen befinder sig indenfor risikoområdet Køge Bugt – København. Læs mere om hvorfor området er udpeget som høj risiko for oversvømmelse - Risikoområde Køge Bugt – København »  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Rundholtsvej 48, 2300 København S

  BBR oplysninger

  Rækkehuset på Rundholtsvej 48 i København S er opført i 2013 og indeholder 5 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 155 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Række-, kæde- og klyngehus
  Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
  Opførselsesår 2013
  Ombygningsår -
  Fredning -
  Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
  Køkkenforhold Eget køkken med afløb
  Antal Etager 2
  Antal toiletter 2
  Antal badeværelser 2
  Antal værelser 5

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Mursten
  Tagmateriale Tagpap med lille hældning
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme -
  Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Spildevandskloakeret: Spildevand

  BBR arealer (Bygning nr. 1)
  Bygning, Samlet areal 155 m2
  Boligstørrelse 155 m2
  Vægtet Areal 155 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  Mere end én bygning

  Der er registreret én anden bygning på adressen:

  • Bygning nr. 2: Udhus opført i 2013 | areal: 3 m²
  Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. rækkehusets computerberegnede ejendomsvurdering.  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 17 marts, 2023 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Rundholtsvej 48, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Det tidligere energimærke på Rundholtsvej 48, 2300 København S havde en gyldighedsperiode, der udløb 11. december 2022. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 9 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Rundholtsvej 48, 2300 København S er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Rækkehuset på Rundholtsvej 48, 2300 København S havde et energimærke A , der ikke længere er gyldigt (det udløb 11-12-2022).

  Baseret på opvarmningsareal (154 m2), energimærke (A), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 7,8 MWh/år svarende til en varmeudgift på 5.000 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  5.000 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2012 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Rækkehuset på Rundholtsvej 48 modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 14.307 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

  Rundholtsvej 48 har et vægtet areal på 155 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

  Beregnet årlig varmeomkostning
  17.058 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke A er flot og den faktiske varmeregning er derfor sandsynligvis lavere end estimatet her.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Spar på varmeregningen

  Rækkehuset på Rundholtsvej 48 opvarmes iflg BBR med Fjernvarme/blokvarme. Det koster forventeligt ca. 5.000,- pr år. at opvarme de 155 kvm. Se hvordan Amalo kan hjælpe med lavere varmeregning, mindre CO2 udledning og bedre indeklima.


  Grøn varme på Rundholtsvej 48

  Hæftelser

  Ejendommen Rundholtsvej 48, 2300 København S har 5 hæftelser, der samlet beløber sig til 4.599.700 kr .

  Realkreditpantebrev
  Dato26. Mar, 2018
  Prioritet10
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol3.228.000 kr.
  Rentesats0.54 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerJyske Realkredit A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Realkreditpantebrev
  Dato03. Jul, 2015
  Prioritet11
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol861.000 kr.
  Rentesats2.03 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerJyske Realkredit A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Realkreditpantebrev
  Dato26. May, 2020
  Prioritet12
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol490.700 kr.
  Rentesats-0.03964 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerJyske Realkredit A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  ! Ejerpantebrev
  Dato21. Mar, 2013
  Prioritet8
  Typeejerpantebrev
  Hovedstol10.000 kr.
  Rentesats10.0 %
  Rentetypefast
  Kreditorer Skjult
  noteDen tinglyste rente (10.0 procent) er høj.
  Andet pantebrev
  Dato28. Nov, 2012
  Prioritet9
  Typeanden
  Hovedstol10.000 kr.
  Rentesats0.0 %
  Rentetypefast
  KreditorerGrundejerforeningen Havnevigen II


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 11 januar, 2023  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

  København Kommune har ikke fredet rækkehuset på Rundholtsvej 48, 2300 København S eller tildelt den bevaringsværdi.

  Bevaringsværdi af Rundholtsvej 48

  Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
  < lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

  Du kan kontakte København Kommune for mere information.


  Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Rundholtsvej 48, 2300 København S

  Naboerne
  veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Rundholtsvej 48, 2300 København S er veluddannede, etablerede højindkomstfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Formue og Formåen.

  Formue og Formåen

  Formue og Formåen
  veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

  • Børnefamilier i store huse
  • Bor i attraktive områder i større byer
  • Arbejder i topstillinger
  • Meget høj købekraft
  • Betaler gerne ekstra for kvalitet
  • Aktive og velorienterede
  • Går ofte ud

  Geodemografi

  Den største andel af Formue og formåen er 40 til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt i 60’erne og op. Den ældre andel forskyder gennemsnittet med børn, men det er alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn eller flere. De vokser op i store klassiske palævillaer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan være handlet for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet

  Langt de fleste har bil, næsten hver tredje har to biler og nogle en firmabil. Du ser dem suse rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige strandvejsbælte i København, nord for Aarhus, eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri

  De fleste har taget en lang videregående uddannelse, men der er også en pæn andel af mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Næsten hver tredje har virksomhed på deres private adresse, hvor særligt mange er konsulentvirksomheder og holdingselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer

  Halvdelen har en solid formue og en husstandsindkomst, der er langt højere end deres privatforbrug, men der arbejdes også for den, så en arbejdsuge kan godt være på mere end 50 timer. Formue og formåen må derfor siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Karrieren er en passion for Formue og formåen. De arbejder hårdt, men de prioriterer til gengæld også kvalitetstid, når de har fri. Det kan være afstressende og praktisk på én gang, når man får klaret lidt havearbejde, bagt lækre fuldkornsboller til ungernes madpakker eller får malet de vindueskarme, der har trængt et stykke tid. Til gengæld klares indkøbene gerne online for at sparre tid

  Fritiden går dog ikke udelukkende med det huslige. De har ofte gæster eller er selv på besøg hos venner og familie. Gæster eller ej, får de ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De prøver gerne nye og spændende produkter og betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, der måske i højere grad skal virke forebyggende end fedmebekæmpende

  De går også ofte ud, da de er store kulturforbrugere med besøg på både udstillinger, museer, til forestillinger eller ballet/opera og klassisk koncert. Ud kommer de også, når de skal motionere

  For at holde pusten, løber de ofte på villavejene og særligt mange må en tur i cykelshortsene for at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis og ridning er dog også populære sportsgrene samt golf

  De rejser en del og tager gerne på flere store og dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget til hver eneste uge

  Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring. Alt dette næres ved deres store og alsidige medieforbrug: Børsen, Berlingske eller Politiken dumper ind ad brevsprækken og bladres igennem fra morgenstunden sammen med morgenkaffen. Måske endda alle tre. I weekenden suppleres med Weekendavisen og det er også her de får kigget i fagbladene Dagens Medicin og Ingeniøren, afhængig af deres hverv. Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læser både skøn- og faglitteratur

  De ser moderne teknologi som en fordel i hverdagen og er først med de nyeste gadgets. Facebook er næsten lige så populært som LinkedIn, men noget tyder på, at de i stigende grad lader dimserne være, når de har fri. Undtagen når de skal passe finanserne og handle aktier og værdipapirer, selvfølgelig

  Formue og formåen er nok privilegerede, men de deler også ud. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne segment i Gallups Kompas i kombination med at være Individorienterede eller Fællesskabsorienterede

  Det afspejles holdningsmæssigt. De føler nemlig godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og de fleste synes også, at vi gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting selv. Det skal bare ikke gå ud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser de Danmark som en relevant aktør uden for vores grænser

  Ved det seneste valg satte mange derfor kryds ved Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det Konservative Folkeparti. Formue og formåen er desuden den type, der har den højeste stemmeprocent
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Rundholtsvej 48 er data sidst opdateret 31 december, 2022.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Rundholtsvej 48 hører til afstemningsområdet 2. Vest hvor der er 10.332 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.126 i 2. Vest, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 2. Vest med 1.842 stemmer. Det svarer til 20.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 2. Vest (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 2. Vest, med et indeks på 209 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 2. Vest, med et indeks på 24 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Rundholtsvej 48, 2300 København S at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 40 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Rundholtsvej 48. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2648 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.04 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.60 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2300 København S

  Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt AMAGER VEST (Skolen på Islands Brygge)

  Rundholtsvej 48 hører under skoledistriktet AMAGER VEST (Skolen på Islands Brygge). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Islands Brygge.

  Skolen på Islands Brygge

  Skolen på Islands BryggeSkolen på Islands Brygge, Artillerivej 57 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  7. klasse
  Gns trivsel:
  3.63
  Undervisningseffekt:
  0.1
  Forældre indkomst:
  427.582 kr.
  Afstand:
  1,00 km
  Info om Skolen på Islands Brygge

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt AMAGER VEST (Skolen på Islands Brygge) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Rundholtsvej 48, 2300 København S.

  • Fibernet: 15 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 500 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

  Se fibernet dækningsgrad omkring Rundholtsvej 48  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Rundholtsvej 48 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Rundholtsvej 48 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Rundholtsvej 48


  Data sidst opdateret 14 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Rundholtsvej 48, København S
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Rundholtsvej 48, 2300 København S er Marint sand og ler.

  Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

  Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

  Marint Ler
  Eksempel på marint ler med muslingeskaller


  Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

  Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

  Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Rundholtsvej 48

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 14 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Artillerivej 154. Boringen blev afsluttet 26 september, 2012. Brøndborer var Arkil A/S Miljøteknik. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkn. Boringen nåede en dybde på 18.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 208. 4730 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Rundholtsvej 48.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  14 Geoteknisk boring 18.0 208. 4730 »
  18 Geoteknisk boring 18.0 208. 4731 »
  26 Geoteknisk boring 17.0 208. 4708 »
  33 Geoteknisk boring 18.0 208. 4729 »
  37 Geoteknisk boring 18.0 208. 4732 »
  40 Geoteknisk boring 5.6 208. 1175 »
  47 Moniteringsboring 9.0 208. 4705 »
  49 Geoteknisk boring 18.0 208. 4740 »
  58 Geoteknisk boring 18.0 208. 4733 »
  66 Geoteknisk boring 8.2 208. 4743 »

  Hvor langt er der fra Rundholtsvej 48
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 1,38 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 30 m
  Kapacitet: 225 kW


  Afstand: 3,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Rundholtsvej 28
  2300 København S


  Afstand: 59 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apotek Fisketorvet


  Afstand: 896 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  REMA 1000


  Afstand: 162 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Damhusåen renseanlæg


  Afstand: 4,02 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Nokken


  Afstand: 65 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2300 København S
  Info om vej: Rundholtsvej
  Stamoplysninger for Rundholtsvej 48, 2300 København S
  Geografiske koordinater 55.65410487°N, 12.56428026°Ø
  Højde over havets overflade 2,6 m.o.h.
  Sogn Islands Brygges Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 74bf57fa-c71a-4bf4-bde4-5f49c79e6e6e
  BFE nummer 100055180

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Rundholtsvej 48, 2300 København S.