DinGeo — i hele Danmark

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S

Lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th i København S er opført i 2015 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 93 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Lergravsparkens Skole. De nærmeste naboer er typisk yngre byboere med et højt uddannelsesniveau. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.72 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Strandlodsvej 13B, 3. th

Luftfoto af Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S

Radon

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

Byggeår

Ejendommen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er opført i 2015 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis radonsikret mod undergrunden. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 2010, der for nybyggeri præciserer, at radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Bygningen
Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Strandlodsvej 13B, 3. th

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th ingen risiko for PCB.

Tungmetaller

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th ingen risiko for tungmetaller.

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 2 april, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om Benzinanlæg mm, Strandlodsvej 13, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Olie og benzin, erhvervsmæssig brug af;Kemikalier, anvendelse af;Metal, maling og lakering af. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Tungmetaller, Benzen m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-04071.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 76 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 34 egentlige jordforureninger (type V2), mens 42 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 3824b-Sundbyøster, København, der hører til Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Strandlodsvej 13B, 3. th, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Strandlodsvej 15, 2300 København S
lok. nr. 101-02789
42 F0 -
Strandlodsvej 13K, 2300 København S
lok. nr. 101-04071
47 F0 -
Strandlodsvej 38, 2300 København S
lok. nr. 101-00132
51? -
Jenagade 22, 2300 København S
lok. nr. 101-04038
96? -
Strandlodsvej 11B, 2300 København S
lok. nr. 101-00053
98? -
Jenagade 27, 2300 København S
lok. nr. 101-04074
105! F2 -
Strandlodsvej 44, 2300 København S
lok. nr. 101-00052
110? -
Lindgreens Allé 20 og 10A-E
lok. nr. 101-04061
136? Olie, Olieprodukter, Tetrachlorethylen, Kobber m.fl.
Holmbladsgade 122, 2300 København S
lok. nr. 101-04033
138? -
Lergravsvej 45, 2300 København S
lok. nr. 101-04079
146? -
Strandlodsvej 9
lok. nr. 101-04083
149 F0 Trichlorethylen, Olie, Chloroform, Dichlorethylen m.fl.
Lergravsvej 47, 2300 København S
lok. nr. 101-00124
154? -
Lindgreens Allé 4, 2300 København S
lok. nr. 101-30569
174! F2 -
Øresundsvej , 2300 København S
lok. nr. 101-00022
209? -
Strandlodsvej 3-5
lok. nr. 101-00051
214? C10-C25 kulbrintefraktion, Trichlorethylen, Olie, 1,1,1-trichlorethan m.fl.
Lindgreens Allé 5, 2300 København S
lok. nr. 101-04062
227 F0 -
Amager Strandvej 30D, 2300 København S
lok. nr. 101-04087
236? -
Ved Amagerbanen 25, 2300 København S
lok. nr. 101-04088
242? -
Strandlodsvej 63C, 2300 København S
lok. nr. 101-00240
253 F0 -
Ved Amagerbanen 37, 2300 København S
lok. nr. 101-04091
257? -
Amager Strandvej 60, 2300 København S
lok. nr. 101-00490
284? -
Ved Amagerbanen 29, 2300 København S
lok. nr. 101-30091
298? -
Strandlodsvej 67G, 2300 København S
lok. nr. 101-01737
328 F0 -
Bremensgade 1, 2300 København S
lok. nr. 101-03241
335? -
Amager Strandvej 18, 2300 København S
lok. nr. 101-00453
339? -
Yderlandsvej 2, 2300 København S
lok. nr. 101-04096
351? -
Øresund Parkvej 14, 2300 København S
lok. nr. 101-00037
382? -
Prags Boulevard
lok. nr. 101-02483
412? Benz[a]pyren, Olie-benzin, Bly
Prags Boulevard 92, 2300 København S
lok. nr. 101-00068
430? -
Øresundsvej 141, 2300 København S
lok. nr. 101-00036
446? -
Prags Boulevard 65, 2300 København S
lok. nr. 101-00142
448? -
Amager Strandvej, Haveforeninger
lok. nr. 101-00156
476? Olieprodukter, Nikkel, Bly, Kobber m.fl.
Amager Strandvej 3, 2300 København S
lok. nr. 101-01645
490? -
Prags Boulevard 59, 2300 København S
lok. nr. 101-04002
492? -

Tabellen viser de 34 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Strandlodsvej 13B, 3. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Strandlodsvej 13B, 3. th, København S
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Strandlodsvej 42, 2300 København S
lok. nr. 101-04078
91
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04072
99
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04075
118
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04073
152
Nyrnberggade 31, 2300 København S
lok. nr. 101-04068
158
Nyrnberggade 23, 2300 København S
lok. nr. 101-04067
160
Strandlodsvej 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04060
174
Holmbladsgade 122
lok. nr. 101-04033
175
Lindgreens Allé 4, 2300 København S
lok. nr. 101-30569
175
Lindgreens Allé 8, 2300 København S
lok. nr. 101-04064
177
Nyrnberggade 21, 2300 København S
lok. nr. 101-04066
186
Nyrnberggade 19, 2300 København S
lok. nr. 101-04065
194
Strandlodsvej 6, 2300 København S
lok. nr. 101-04080
201
Lergravsvej 57, 2300 København S
lok. nr. 101-04055
215
Lindgreens Allé 3, 2300 København S
lok. nr. 101-04056
217
Lindgreens Allé 16, 2300 København S
lok. nr. 101-04057
220
Lindgreens Allé 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04063
234
Lergravsvej 59, 2300 København S
lok. nr. 101-04053
251
Lindgreens Allé 14, 2300 København S
lok. nr. 101-04058
256
Amager Strandvej 22, 2300 København S
lok. nr. 101-04085
258
Strandlodsvej 1C, 2300 København S
lok. nr. 101-04070
259
Ved Amagerbanen 13, 2300 København S
lok. nr. 101-04098
292
Ved Amagerbanen 11, 2300 København S
lok. nr. 101-04084
315
Holmbladsgade 133, 2300 København S
lok. nr. 101-04034
318
Yderlandsvej 23
lok. nr. 101-00453
318
Lergravsvej 60, 2300 København S
lok. nr. 101-04052
321
Sølvvarefabrik, Ved Amagerbanen 31, Amager Strandvej 50-54
lok. nr. 101-04089
322
Ved Amagerbanen 9, 2300 København S
lok. nr. 101-04092
334
Amager Strandvej 58
lok. nr. 101-04090
336
Yderlandsvej 14, 2300 København S
lok. nr. 101-04094
337
Øresundsvej 129 - tidl. Strandlodsvej 71
lok. nr. 101-00323
338
Holmbladsgade 113
lok. nr. 101-04032
340
Holmbladsgade 111
lok. nr. 101-04037
376
Ved Amagerbanen 1
lok. nr. 101-03817
379
Yderlandsvej 1, 2300 København S
lok. nr. 101-04093
384
Prags Boulevard 90, 2300 København S
lok. nr. 101-04099
396
Yderlandsvej 5, 2300 København S
lok. nr. 101-04100
409
Amager Strandvej, Haveforeninger
lok. nr. 101-00156
409
Prags Boulevard 92, 2300 København S
lok. nr. 101-04101
429
Prags Boulevard 63
lok. nr. 101-04013
464
Øresundsvej 100 / Messinavej 2-4
lok. nr. 101-04102
474
Prags Boulevard 61, 2300 København S
lok. nr. 101-04003
478

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Strandlodsvej 13B, 3. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 18 marts, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 18.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København SKortet viser trafikstøj i området omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København SRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 275 - 325 mm/dag i området omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Strandlodsvej 13B, 3. th ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.9 - 2.7 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Strandlodsvej 13B, 3. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S


Ekstrem regn på Strandlodsvej 13B, 3. thKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Strandlodsvej 13B, 3. th. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København SKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S ligger i en højde på -0.8 meter over havets overflade.

!Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 150 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


Stomflod og havvand på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København SKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 150 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

!Plantrin 2

Adressen er til gengæld udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Adressen befinder sig indenfor risikoområdet Køge Bugt – København. Læs mere om hvorfor området er udpeget som høj risiko for oversvømmelse - Risikoområde Køge Bugt – København »Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S

BBR oplysninger

Lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th i København S er opført i 2015 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 93 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Strandlodsvej 13B, 3. th
Foto af Lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 11. okt. 2021.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 2015
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 11
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 4689 m2
Boligstørrelse 93 m2
Areal til erhverv 311 m2
Vægtet Areal 93 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • TrinhusetBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 2 april, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th har energimærke A2015.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 19. august 2015 til 19. august 2025.

Ifølge BBR er bygningen opført i 2015. Det tyder på en god energimæssig stand (bygninger fra 2009 og yngre har typisk energimærke A eller B; Se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket A2015 for lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th (byggeår: 2015) med bygninger fra samme byggeperiode ().


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 11 januar, 2023 - opdater


Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S
Ejendomsfoto fra 2015 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 25.930
kr 27.000
kr 1.070
kr 31.276
kr 3.746
2,95 %
3,84 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er med det fine energimærke A2015 relativ billig at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 138,6 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 511.000 kr/år, baseret på en energipris på 735,35 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
511.000 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Strandlodsvej 13B, 3. th modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 11.546 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Strandlodsvej 13B, 3. th har et vægtet areal på 93 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
11.546 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke A2015 er flot og den faktiske varmeregning er derfor sandsynligvis lavere end estimatet her.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Hæftelser

Ejendommen Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 3.066.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 1 afgiftspantebreve.

Andet pantebrev
Dato13. May, 2015
Prioritet10
Typeanden
Hovedstol25.000 kr.
Rentesats0.0 %
Rentetypefast
KreditorerE/F Trinhuset
Realkreditpantebrev
Dato09. May, 2022
Prioritet13
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol3.041.000 kr.
Rentesats0.88106 %
Rentetypefast
KreditorerNORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato05. Dec, 2018
Prioritet14
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol738.900 kr.
Rentesats0.29261 %
Rentetypefast
KreditorerNORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 15 marts, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S

Naboerne
yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er yngre byboere med et højt uddannelsesniveau , d.v.s. conzoom®-typen Byens Puls.

Byens Puls

Byens Puls
yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

 • Yngre familier under etablering
 • Bor i nyere lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Meget sporty
 • Økologi

Geodemografi

Byens puls banker især hos dem under 40 år. Lidt over halvdelen er singler og langt størstedelen har ingen børn. De, der har, er oftest par med et til to børn. Nogle har en anden oprindelse end dansk

Uddannelsesniveauet er ganske højt og langt højere end blandt befolkningen generelt. Mere end halvdelen har således enten en mellemlang videregående uddannelse, en bachelorgrad eller en lang videregående uddannelse

Beskæftigelsesniveauet er ofte højt, og det samme er beskæftigelsesgraden: Mere end hver tredje sidder i en højere stilling eller er endda blevet topleder. Derfor er indkomsten typisk høj, men (endnu) ikke helt i top. En fjerdedel har gæld, omvendt er der også en del, der har samlet sig en ganske pæn formue via deres ejerbolig. Mange har desuden aktier eller obligationer liggende i skrivebordsskuffen. Du finder typisk Byens puls i den øvre middel- og overklassen

De bor i lejligheder på omkring 100 m² beliggende enten i helt nyopførte og moderne etageejendomme eller i ældre gennemrestaurerede ejendomme. Over halvdelen har bil og hver femte har også et sommerhus, som kan være mere end to millioner kroner værd

Mere end hver tiende driver virksomhed fra hjemmeadressen. Du finder dem i storbyerne, forstæderne eller i de større provinsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Byens puls arbejder en del og mange synes, at de konstant mangler tid. De knokler for at nå det hele på en arbejdsuge og interessetid er ikke et ubekendt begreb for denne type

Byens puls udgør selve pulsen i storbyen, eller er i hvert fald en stor del af den. Derfor er det ikke hver aften, der byder på hjemmelavet mad, for de ynder også at gå ud og anvende de mange kulturtilbud. Særligt ved ballet- og operaforestillinger er de overrepræsenteret, men efterhånden møder man dem også oftere på aftenskolen. Det er måske her de lærer at kokkerere den gourmetmad, de gerne kaster sig ud i at tilberede derhjemme

De er de mest hyppige læsere af magasiner som Where2go, Costume, Euroman og Woman. Næsten hver tiende læser også magasinet Gravid – Vores Børn, hvilket nok vidner om, at der er en stor andel af såvel karrierekvinder som speltmødre med friskbagt øko-brød i ovnen

Sundhed er en prioritet i deres hverdag. På middagsbordet skal maden helst være både sund og miljøvenlig. Derfor er den ofte økologisk og ingredienserne kan snildt være indkøbt i specialeller helsekostforretninger

For at kunne betale for deres luksusprodukter, vælger de at spare andre steder. Ingen anden dagligvarebutik når skottehunden til trædepuderne, hvis man spørger Byens puls, når der skal handles basisvarer. Det skulle da lige være Irma med deres store udbud af økologi og mange produkter uden buræg

Når pulsen skal yderligere op, står den på en tur i fitnesscentret. Byens puls er overrepræsenteret af personer, der både følger og dyrker ishockey og fodbold, når det passer ind i skemaet

Der kommer også gang i Byens puls ved den daglige transport, for mange vælger nemlig cyklen, når de skal rundt til deres daglige gøremål eller ud og opleve Byens puls

De er velorienterede og interesserede i det meste. Kilderne er både tidsskrifter, skøn- og faglitteratur og måske også en avis. Det kunne være Børsen. Måske foranlediget af aktuelle begivenheder; der er i hvert fald kommet et stigende fokus på og interesse for økonomi og skatteforhold blandt Byens puls

Internettet anvendes flittigt til både det seriøse, såsom at følge med i aktiekurserne, nyhederne, søge information i forbindelse med deres arbejde og netbank, og det sjove, såsom at bestille rejser og læse om kultur. Nettet er med andre ord en integreret del af dagligdagen og få kunne leve mange dage uden. De besøger hyppigere end andre sider som ibyen.dk og politiken.dk. Selvom de er mere online end de fleste, tyder det på, at de så småt er begyndt at blive mere selektive i deres brug af sociale medier

Byens puls er Moderne-fællesskabsorienterede og samfundets udvikling bekymrer dem ikke. De mener godt, at de traditionelle familieværdier kan bevares i en globaliseret verden og de er positive over for Danmarks internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere, og selv forsøger de at gøre en forskel som medlemmer af en humanitær organisation. Kulturen kunne der også gerne bruges flere penge på, men ellers er de glade for velfærdsstaten. Det ville dog også være rart, hvis det blev forbudt med rygning på flere steder, synes en del

Ved seneste folketingsvalg var stemmeafgivningen spredt, dog stemte flest på et parti i centrumvenstre-koalitionen. Det er dog værd at nævne, at blandt de, der stemte blåt, fandt Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti opbakning fra Byens Puls
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Strandlodsvej 13B, 3. th er data sidst opdateret 11 februar, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Strandlodsvej 13B, 3. th hører til afstemningsområdet 4. Sundbyøster hvor der er 9.848 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.012 i 4. Sundbyøster, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet 4. Sundbyøster med 1.486 stemmer. Det svarer til 18.5 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 4. Sundbyøster (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 4. Sundbyøster, med et indeks på 234 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 4. Sundbyøster, med et indeks på 28 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 209 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Strandlodsvej 13B, 3. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 11621 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.19 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.72 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2300 København S

Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole)

Strandlodsvej 13B, 3. th hører under skoledistriktet AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Lergravsparkens Skole.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens SkoleLergravsparkens Skole, Østrigsgade 14 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.54
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
380.522 kr.
Afstand:
547 meter
Info om Lergravsparkens Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.

 • Fibernet: 15 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 500 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

Se fibernet dækningsgrad omkring Strandlodsvej 13B, 3. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Strandlodsvej 13B, 3. th med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Strandlodsvej 13B, 3. th er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Strandlodsvej 13B, 3. th


Data sidst opdateret 01 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Strandlodsvej 13B, 3. th, København S
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Strandlodsvej 13B, 3. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 100 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Jenagade 22, Phillips Danmark A/S, Amager. Boringen blev afsluttet 1 september, 1997. Brøndborer var Thomas Brøker, Holbæk. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 10.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 5062 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Strandlodsvej 13B, 3. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
100 Moniteringsboring 10.5 201. 5062 »
164 Vandforsyningsboring 13.2 201. 194A »
164 Vandforsyningsboring 25.3 201. 194B »
222 Geoteknisk boring 13.0 201. 5643 »
261 8.3 201. 7050 »
271 Geoteknisk boring 14.0 201. 5635 »
278 Geoteknisk boring 13.0 201. 5644 »
292 Geoteknisk boring 22.0 201. 5646 »
298 Vandforsyningsboring 11.5 201. 155 »
309 Geoteknisk boring 14.0 201. 5645 »

Hvor langt er der fra Strandlodsvej 13B, 3. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

AGA A/S
Kolonne 2


Afstand: 877 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 67 m
Kapacitet: 2000 kW


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Jenagade 22
2300 København S


Afstand: 117 meter


Kort Læs mere

Apotek

Amager Strand Apotek


Afstand: 145 meter


Læs mere

Dagligvare

Kvickly Dagligvare


Afstand: 175 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 3,39 km


Læs mere

Daginstitution

Sandslottet


Afstand: 118 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2300 København S
Info om vej: Strandlodsvej
Stamoplysninger for Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S
Geografiske koordinater 55.66537849°N, 12.62197323°Ø
Højde over havets overflade -0,8 m.o.h.
Sogn Allehelgens Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id fbb93aec-fe54-499c-a53a-d3c87a99e433
BFE nummer 418960

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Strandlodsvej 13B, 3. th, 2300 København S.