DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, 2300 København SRKR-pris i postnr
2.869.610
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.147.428
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, 2300 København S er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Boligselskabet AKB-København. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 99.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, 2300 København S

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, der ligger til grund for vores dingestimat på 35.005.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2300 København S i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2300 København S ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2023) er 42.830 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 240 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 240 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, 2300 København S har et vægtet areal på 67 m². Hvis Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, 2300 København S er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 67 m2 x 42,830 kr/m2 = 2.869.610 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2300 København S
2.869.610 kr.
Udbudspriser i 2300 København S

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2300 København S kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7. Der er p.t. 295 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 295 lejligheder, der p.t. er til salg i 2300 København S.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 27,222 til 116,216 kr/m2, med et gennemsnit på 51,786 kr/m2 og en median på 49,449 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Robert Jacobsens Vej 11A, 3. 7, 2300 København S svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 67 m2 x 49,449 kr/m2 x 0.95 = 3.147.428 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2300 København S) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 295 Ejerlejligheder til salg i 2300 København S
3.147.428 kr.