DinGeo — i hele Danmark

Holmbladsgade 113, 2300 København S

DinGeo har samlet informationer på Holmbladsgade 113 i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Lergravsparkens Skole. De nærmeste naboer er typisk de ældste og borgere i særlige boliger. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.34 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Holmbladsgade 113

Luftfoto af Holmbladsgade 113, 2300 København S. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Holmbladsgade 113, 2300 København S

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Holmbladsgade 113, 2300 København S at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Holmbladsgade 113, 2300 København S ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Holmbladsgade 113, 2300 København S er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Holmbladsgade 113, 2300 København S.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Holmbladsgade 113, 2300 København S. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 101-04032.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 74 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 35 egentlige jordforureninger (type V2), mens 39 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Holmbladsgade 113, 2300 København SKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 38d-Sundbyøster, København, der hører til Holmbladsgade 113, 2300 København S. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Holmbladsgade 113, 2300 København S. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Holmbladsgade 113, København S
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Bremensgade 1, 2300 København S
lok. nr. 101-03241
100? -
Prags Boulevard 65, 2300 København S
lok. nr. 101-00142
105? -
Prags Boulevard 59, 2300 København S
lok. nr. 101-04002
125? -
Prags Boulevard
lok. nr. 101-02483
145? Benz[a]pyren, Olie-benzin, Bly
Lindgreens Allé 1, 2300 København S
lok. nr. 101-00051
151? -
Siliangade 11/Uplandsgade 72
lok. nr. 101-04004
173 F0 Olie-benzin
Jenagade 27, 2300 København S
lok. nr. 101-04074
178! F2 -
Holmbladsgade 122, 2300 København S
lok. nr. 101-04033
182? -
Jenagade 22, 2300 København S
lok. nr. 101-04038
189? -
Strandlodsvej 9
lok. nr. 101-04083
207 F0 Trichlorethylen, Olie, Chloroform, Dichlorethylen m.fl.
Lindgreens Allé 4, 2300 København S
lok. nr. 101-30569
220! F2 -
Carlsgade 3, 2300 København S
lok. nr. 101-03578
225? -
Lindgreens Allé 5, 2300 København S
lok. nr. 101-04062
229 F0 -
Forchromning, Siljangade 10-12
lok. nr. 101-00049
229? Trichlorethylen, Chlorerede opl.midl., Olieprodukter, Chrom m.fl.
Holmbladsgade 85, 2300 København S
lok. nr. 101-00092
256? -
Strandlodsvej 11B, 2300 København S
lok. nr. 101-00053
272? -
Siljangade 5, 2300 København S
lok. nr. 101-04007
274? -
Uplandsgade 37, 2300 København S
lok. nr. 101-00154
275? -
Yderlandsvej 2, 2300 København S
lok. nr. 101-04096
297? -
Strandlodsvej 13K, 2300 København S
lok. nr. 101-04071
332 F0 -
Lindgreens Allé 20 og 10A-E
lok. nr. 101-04061
375? Olie, Olieprodukter, Tetrachlorethylen, Kobber m.fl.
Strandlodsvej 38, 2300 København S
lok. nr. 101-00132
380? -
Raffinaderivej 10, 2300 København S
lok. nr. 101-04014
386? -
Prags Boulevard 92, 2300 København S
lok. nr. 101-00068
395? -
Strandlodsvej 15, 2300 København S
lok. nr. 101-02789
405 F0 -
Prags Boulevard 43, 2300 København S
lok. nr. 101-00047
412? -
Holmbladsgade 33, 2300 København S
lok. nr. 101-00050
418? -
Amager Strandvej 30D, 2300 København S
lok. nr. 101-04087
431? -
Oldenborggade 10, 2300 København S
lok. nr. 101-00008
433? -
Donaugade 2, 2300 København S
lok. nr. 101-30241
434! F2 -
Serbiensgade 2, 2300 København S
lok. nr. 101-04954
438 F0 -
Forkromningsanstalten Nila
lok. nr. 101-00052
444? Tungmetaller, Chlorerede opl.midl.
Amager Strandvej 18, 2300 København S
lok. nr. 101-00453
452? -
Ungarnsgade 21-25, Bulgariensgade 1
lok. nr. 101-04955
460 F0 Olie, Benz[a]pyren, Tungmetaller
Lergravsvej 45, 2300 København S
lok. nr. 101-04079
481? -

Tabellen viser de 35 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Holmbladsgade 113, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Holmbladsgade 113 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Holmbladsgade 113, København S
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Holmbladsgade 133, 2300 København S
lok. nr. 101-04034
33
Holmbladsgade 113
lok. nr. 101-04032
33
Holmbladsgade 122
lok. nr. 101-04033
34
Holmbladsgade 111
lok. nr. 101-04037
43
Strandlodsvej 6, 2300 København S
lok. nr. 101-04080
58
Prags Boulevard 63
lok. nr. 101-04013
105
Prags Boulevard 61, 2300 København S
lok. nr. 101-04003
111
Strandlodsvej 1C, 2300 København S
lok. nr. 101-04070
135
Prags Boulevard 59
lok. nr. 101-04002
159
Prags Boulevard 55, 2300 København S
lok. nr. 101-04001
169
Strandlodsvej 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04060
188
Nyrnberggade 19, 2300 København S
lok. nr. 101-04065
189
Lindgreens Allé 3, 2300 København S
lok. nr. 101-04056
191
Nyrnberggade 21, 2300 København S
lok. nr. 101-04066
229
Lindgreens Allé 4, 2300 København S
lok. nr. 101-30569
230
Lindgreens Allé 8, 2300 København S
lok. nr. 101-04064
240
Nyrnberggade 23, 2300 København S
lok. nr. 101-04067
244
Lindgreens Allé 7, 2300 København S
lok. nr. 101-04063
248
Ved Amagerbanen 1
lok. nr. 101-03817
248
Prags Boulevard 49A, 2300 København S
lok. nr. 101-04000
253
Yderlandsvej 1, 2300 København S
lok. nr. 101-04093
295
Prags Boulevard 90, 2300 København S
lok. nr. 101-04099
325
Ved Amagerbanen 9, 2300 København S
lok. nr. 101-04092
328
Nyrnberggade 31, 2300 København S
lok. nr. 101-04068
335
Lindgreens Allé 14, 2300 København S
lok. nr. 101-04058
350
Ved Amagerbanen 11, 2300 København S
lok. nr. 101-04084
353
Yderlandsvej 5, 2300 København S
lok. nr. 101-04100
355
Lindgreens Allé 16, 2300 København S
lok. nr. 101-04057
359
Siljangade 1, 2300 København S
lok. nr. 101-04005
370
Laplandsgade 14, 2300 København S
lok. nr. 101-04012
391
Ved Amagerbanen 13, 2300 København S
lok. nr. 101-04098
391
Yderlandsvej 14, 2300 København S
lok. nr. 101-04094
398
Amager Strandvej 22, 2300 København S
lok. nr. 101-04085
399
Laplandsgade 8, 2300 København S
lok. nr. 101-04011
409
Strandlodsvej 42, 2300 København S
lok. nr. 101-04078
424
Prags Boulevard 92, 2300 København S
lok. nr. 101-04101
425
Yderlandsvej 23
lok. nr. 101-00453
427
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04072
457
Strandlodsvej 17, 2300 København S
lok. nr. 101-04075
475

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S.
Afstand angiver afstanden i meter fra Holmbladsgade 113 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 maj, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Holmbladsgade 113, 2300 København S.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 21.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.9 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Holmbladsgade 113, 2300 København S. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Holmbladsgade 113, 2300 København SKortet viser trafikstøj i området omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Holmbladsgade 113, 2300 København S om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Holmbladsgade 113, 2300 København S har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Holmbladsgade 113, 2300 København S

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Holmbladsgade 113, 2300 København S.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Holmbladsgade 113, 2300 København S ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Holmbladsgade 113, 2300 København SRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 200 - 250 mm/dag i området omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Holmbladsgade 113 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 2.4 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Holmbladsgade 113 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Holmbladsgade 113, 2300 København S


Ekstrem regn på Holmbladsgade 113Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Holmbladsgade 113. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.7 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Holmbladsgade 113, 2300 København S er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Holmbladsgade 113, 2300 København SKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Holmbladsgade 113, 2300 København S. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Holmbladsgade 113, 2300 København S ligger i en højde på 1.3 meter over havets overflade.

!Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 150 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


Stomflod og havvand på Holmbladsgade 113, 2300 København SKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 150 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Holmbladsgade 113, 2300 København S. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Holmbladsgade 113, 2300 København S befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

!Plantrin 2

Adressen er til gengæld udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Adressen befinder sig indenfor risikoområdet Køge Bugt – København. Læs mere om hvorfor området er udpeget som høj risiko for oversvømmelse - Risikoområde Køge Bugt – København »Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Holmbladsgade 113, 2300 København S

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Holmbladsgade 113, 2300 København S.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Holmbladsgade 113, 2300 København S. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Holmbladsgade 113, 2300 København S sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Fjernvarme

Holmbladsgade 113, 2300 København S ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

København Kommune har ikke fredet bygningen på Holmbladsgade 113, 2300 København S eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Holmbladsgade 113

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte København Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Holmbladsgade 113, 2300 København S

Naboerne
de ældste og borgere i særlige boliger

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Holmbladsgade 113, 2300 København S er de ældste og borgere i særlige boliger , d.v.s. conzoom®-typen Pleje og Omsorg.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg
de ældste og borgere i særlige boliger

 • Enlige pensionister i mindre boliger
 • Lav købekraft
 • Utrygge ved digitalisering
 • Går i kirke
 • Skræmte over globaliseringen
 • Læser aviser, ser tv og hører radio

Geodemografi

En del af befolkningen har et særligt behov for Pleje og omsorg. For langt de flestes vedkommende er det aldersbetinget, og de fleste i denne type er da også over 75 år. Flest bor alene, og det kan de meget vel have gjort en tid. De bor nu i en særligt indrettet bolig; det kan være en beskyttet bolig eller på et plejehjem

Uddannelsesniveauet er typisk for generationen. De fleste har således grundskolen alene og en fjerdedel har også taget en erhvervsfaglig uddannelse

Indkomsten svarer for manges vedkommende til folkepensionen og det, man måtte have sparet op i løbet af sit arbejdsliv. Er formuen ikke gemt i bornholmeruret, står den sikkert i banken eller i mursten for de, som fortsat bor i ejerbolig. Pleje og omsorg finder vi i arbejder- og middelklassen

De fleste bor i mindre lejligheder eller værelser, typisk på færre end 80 m2 i enten lejlighed eller rækkehus. Boligernes alder varierer, men flest er fra den sidste halvdel af 1900-tallet. De fleste bor til leje, men en tredjedel ejer stadig deres bolig. Få har endnu bil

Du finder mennesker med behov for ekstra Pleje og omsorg overalt i landet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Deres hverdag er præget af efterveerne fra et langt og rigt liv med masser af erfaringer. Derfor foregår det meste siddende og mange underholder sig med fjernsyn, skønlitterære bøger eller Familie Journalen. Når der er damehåndhold på tv, kan de alle blive enige om kanalvalg. Til daglig står kampen mellem DR1, DR2 og TV2. Præferencen ligger dog så tæt, at de tre kanaler meget vel kan komme til at konkurrere om skærmen det meste af dagen

Når fjernbetjeningen er kommet i de forkerte hænder, vælger mange i stedet at åbne for medlemsbladene Ældre Sagen NU og Samvirke med P4 eller klassisk musik i baggrunden. Ligger Søndagsavisen eller en anden lokalavis tættere på, er det også fint. Desuden er sektioner, der skriver om rejser, kultur, helse eller haven også populære

Har de adgang til have og tillader vejret det, holder de af at være i den. Her kan de nusse og give planterne lidt pleje og omsorg. På en regnvåd dag foretrækker de dog at sidde indendørs med strikketøjet. Lidt manuelt arbejde har aldrig skadet, og det er en hyggelig måde at holde sig i gang på. Vil de dyrke motion, er det de klassiske gymnastikøvelser, der udføres, hvis der er lidt støtte til at komme i gang

Rigtig mange af dem, der får Pleje og omsorg køber ikke selv ind. Så vil du møde dem ude i samfundet, er der større chance for at møde dem i kirken om søndagen, eller på en gåtur i parken

På nær når det gælder lokal- og egnsspørgsmål og EU-forhold, følger de ikke så meget med i politik. Typen har dog stadig en holdning til verden omkring dem og den udvikling, de er vidne til. De kan blive enige om, at verden ændrer sig for hurtigt, og at de traditionelle familieværdier er under pres. De synes i stigende grad, at globaliseringen er skræmmende, men de er uenige om, hvorvidt Danmark skal være mere åben over for udlandet, eller passe sig selv

Skræmte er de også over moderne teknologi, som de er bange for vil komme til at tage magten fra mennesket. Det digitale har generelt ikke meget at gøre for denne type: Op mod en tredjedel har ikke internetadgang og de, der har, bruger kun sjældent computeren

Pleje og omsorg er som oftest meget Traditionelle. Dette er de i højere grad i kombination med at være Fælleskabsorienterede, men en del sætter det også sammen med at være Individorienterede

Ved det seneste valg stemte Pleje og omsorg generelt som befolkningen
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Holmbladsgade 113 er data sidst opdateret 12 april, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Holmbladsgade 113 hører til afstemningsområdet 4. Sundbyøster hvor der er 9.848 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.012 i 4. Sundbyøster, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet 4. Sundbyøster med 1.486 stemmer. Det svarer til 18.5 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 4. Sundbyøster (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 4. Sundbyøster, med et indeks på 234 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 4. Sundbyøster, med et indeks på 28 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Holmbladsgade 113, 2300 København S at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 30 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Holmbladsgade 113. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 893 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 13.44 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.34 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2300 København S

Opklaringsprocenten i 2300 København S er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole)

Holmbladsgade 113 hører under skoledistriktet AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Lergravsparkens Skole.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens SkoleLergravsparkens Skole, Østrigsgade 14 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.54
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
380.522 kr.
Afstand:
407 meter
Info om Lergravsparkens Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt AMAGER ØST (Lergravsparkens Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Holmbladsgade 113, 2300 København S. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Holmbladsgade 113God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Holmbladsgade 113 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Holmbladsgade 113 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 10 - 20 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Holmbladsgade 113


Data sidst opdateret 16 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Holmbladsgade 113, København S
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Holmbladsgade 113, 2300 København S er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Holmbladsgade 113

Den nærmeste overfladenære boring ligger 248 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Prags Boulevard. Boringen blev afsluttet 4 juli, 1997. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 11.3 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6642 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Holmbladsgade 113.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
248 11.3 201. 6642 »
251 Vandforsyningsboring 25.3 201. 194B »
251 Vandforsyningsboring 13.2 201. 194A »
264 Vandforsyningsboring 21.0 201. 875 »
305 21.3 201. 187 »
368 Moniteringsboring 10.5 201. 5062 »
392 Geoteknisk boring 14.0 201. 5635 »
412 Forureningsbor. 10.0 201. 5886 »
443 Geoteknisk boring 14.5 201. 5633 »
459 Geoteknisk boring 1.2 201. 1365 »

Hvor langt er der fra Holmbladsgade 113
til nærmeste

Risikovirksomhed

AGA A/S
Kolonne 2


Afstand: 557 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 67 m
Kapacitet: 2000 kW


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Nyrnberggade 1
2300 København S


Afstand: 61 meter


Kort Læs mere

Apotek

Amager Strand Apotek


Afstand: 505 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta butik 532


Afstand: 188 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 3,10 km


Læs mere

Daginstitution

Folkebørnehaven Tjørnerækken


Afstand: 88 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2300 København S
Info om vej: Holmbladsgade
Stamoplysninger for Holmbladsgade 113, 2300 København S
Geografiske koordinater 55.66767375°N, 12.61777767°Ø
Højde over havets overflade 1,3 m.o.h.
Sogn Allehelgens Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 2cf05560-9463-429f-8b6b-3fe0cf9c3c3f
BFE nummer 6014284

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Holmbladsgade 113, 2300 København S.