DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Bispebjerg Bakke 9, 6. 607. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 25 byggesagsdokumenter knyttet til Bispebjerg Bakke 9, 6. 607. De dækker perioden 1962 - 2017 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Bispebjerg Bakke 9, 6. 607.
thumbnail: Skråfoto fra 1960 taget 17 meter fra Bispebjerg Bakke 9, 6. 607

Skråfoto fra 1960 taget 17 meter nord for Bispebjerg Bakke 9, 6. 607. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

bygningen på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV har 25 historiske byggesager, der dækker perioden 1962 - 2017. De 25 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Bispebjerg Bakke 9, 6. 607

Adresse Dato Beskrivelse Download
Bispebjerg Bakke 1 2017 Til- og ombygninger (Sammenlægning af 1 værelses lejlilgheder Bispebjerg Bakke 1 - 11 blok A og B) Sammenlægning af 1 værelses lejlilgheder Bispebjerg Bakke 1 - 11 blok A og B Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2012 Til- og ombygninger (Sammenlægge 24 1-værelses lejligheder til 16 lejligheder, Bygning B, opgang 7, Bispebjerg Bakke 1-11 (1)) Sammenlægge 24 1-værelses lejligheder til 16 lejligheder, Bygning B, opgang 7, Bispebjerg Bakke 1-11 (1) Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2011 Særlige sager (Etablere inddækning af altaner 6 sal blok a og b Bispebjerg Bakke 1-11) Etablere inddækning af altaner 6 sal blok a og b Bispebjerg Bakke 1-11 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2011 Anmeldelsessager (Opsætning af ny køkken, fjerne vægge, Bispebjerg Bakke 7, 3. 305) Opsætning af ny køkken, fjerne vægge, Bispebjerg Bakke 7, 3. 305 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2008 Anmeldelsessager (Nedrive skillevægge Bispebjerg Bakke 9, 6. lejl. 608) Nedrive skillevægge Bispebjerg Bakke 9, 6. lejl. 608 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2006 Til- og ombygninger (Renov.trappetårne/nye vinduesparti. 1-11) Renov.trappetårne/nye vinduesparti. 1-11 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2006 Særlige sager (Opsætning af mobilantennemast, udbygge sendeanlæg, etablering af teknikskab m.m.) Opsætning af mobilantennemast, udbygge sendeanlæg, etablering af teknikskab m.m. Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2004 Til- og ombygninger (Isolering og facaderenovering af blok a+b, Bispebjerg Bakke 1-11) Isolering og facaderenovering af blok a+b, Bispebjerg Bakke 1-11 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2003 Anmeldelsessager (Opførelse af skur t.cykler+containere) Opførelse af skur t.cykler+containere Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 2000 Til- og ombygninger (ISOLERING AF SYDGAVLE) ISOLERING AF SYDGAVLE Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1997 Særlige sager (Etablering af telestation for mobillelefoni i kælder under nr. 3 m.m.) Etablering af telestation for mobillelefoni i kælder under nr. 3 m.m. Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1991 Særlige sager (Udskiftning af konsoller og dækelementer samt rækværker på østvendte altangange (1)) Udskiftning af konsoller og dækelementer samt rækværker på østvendte altangange (1) Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1990 Til- og ombygninger (Udskiftning af vinduer på 1. - 5. i øst, syd- og vestfacader) Udskiftning af vinduer på 1. - 5. i øst, syd- og vestfacader Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1985 Til- og ombygninger (Regulering af volumenstrømmene i det mekaniske ventilationsanlæg) Regulering af volumenstrømmene i det mekaniske ventilationsanlæg Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1984 Til- og ombygninger (Udvidelse af butikslokale (farvehandel) med ca. 33 m2) Udvidelse af butikslokale (farvehandel) med ca. 33 m2 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1979 Særlige sager (Opsætning af facadeskiltning (Sadolin Farveland)) Opsætning af facadeskiltning (Sadolin Farveland) Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1972 Særlige sager (Indr. af 7 P-pladser og flytning af affaldsgård) Indr. af 7 P-pladser og flytning af affaldsgård Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1963 Til- og ombygninger (Inst. af kosangasanlæg i laboratorium) Inst. af kosangasanlæg i laboratorium Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1962 Nybyggeri (Opførelse af to 6-etages beboelsesbygninger og en garagebygning (1)) Opførelse af to 6-etages beboelsesbygninger og en garagebygning (1) Download PDF
Bispebjerg Bakke 1 1962 Særlige sager (Opsætning af 2 antennemaster) Opsætning af 2 antennemaster Download PDF
Bispebjerg Bakke 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Bispebjerg Bakke 1   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 25 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

Officielle attester og rapporter på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Bispebjerg Bakke 9, 6. 607
Rapporten fra 2010 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Bispebjerg Bakke 9, 6. 607, 2400 København NV

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Bispebjerg Bakke 9, 6. 607 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »