DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Brofogedvej 12A, 2400 København NV


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Brofogedvej 12A. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 33 byggesagsdokumenter knyttet til Brofogedvej 12A. De dækker perioden 1898 - 2010 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Brofogedvej 12A direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Vi har ikke fundet planer for bygningen på Brofogedvej 12A.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 36 meter fra Brofogedvej 12A

Skråfoto fra 1932-1950 taget 36 meter nord for Brofogedvej 12A. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Brofogedvej 12A, 2400 København NV

bygningen på Brofogedvej 12A, 2400 København NV har 33 historiske byggesager, der dækker perioden 1898 - 2010. De 33 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Brofogedvej 12A

Adresse Dato Beskrivelse Download
Brofogedvej 12A 2010 Til- og ombygninger (Indretning af Steinway kammersal til 50 personer i stueetage og 1 stk. publikumtoilet i foyerarealet mv.) Indretning af Steinway kammersal til 50 personer i stueetage og 1 stk. publikumtoilet i foyerarealet mv. Download PDF
Brofogedvej 12A 2003 Til- og ombygninger (Ombygning af undervisningslokaler i tagetage) Ombygning af undervisningslokaler i tagetage Download PDF
Brofogedvej 12A 2000 Til- og ombygninger (INDR. LYDSTUDIE ST BYGN. 2 NR. 5) INDR. LYDSTUDIE ST BYGN. 2 NR. 5 Download PDF
Brofogedvej 12A 1989 Til- og ombygninger (Nedrivning af skorsten) Nedrivning af skorsten Download PDF
Brofogedvej 12A 1981 Til- og ombygninger (Installation af fjernvarme samt centralvarme i bygning 2) Installation af fjernvarme samt centralvarme i bygning 2 Download PDF
Brofogedvej 12A 1976 Til- og ombygninger (Installation af varmeveksler i kedelrum, udskift. af radiatorer i bygn. 1 og bibeholdelse af BB-skillevæg i tagetage) Installation af varmeveksler i kedelrum, udskift. af radiatorer i bygn. 1 og bibeholdelse af BB-skillevæg i tagetage Download PDF
Brofogedvej 12A 1975 Til- og ombygninger (Bygningsændringer i stueetage, på 1. sal og i tagetage i bygn. 1 samt i stueetage i bygn. 2) Bygningsændringer i stueetage, på 1. sal og i tagetage i bygn. 1 samt i stueetage i bygn. 2 Download PDF
Brofogedvej 12A 1965 Særlige sager (Udskiftning af en lavtryksdampkedel og installation af et oliefyringsanlæg med en nedgravet olietank) Udskiftning af en lavtryksdampkedel og installation af et oliefyringsanlæg med en nedgravet olietank Download PDF
Brofogedvej 12A 1961 Til- og ombygninger (Indretning af sprøjtemalingsværksted i stueetage i forhuset og i tagetage i sidebygn. og udf. af udv. jerntrappe) Indretning af sprøjtemalingsværksted i stueetage i forhuset og i tagetage i sidebygn. og udf. af udv. jerntrappe Download PDF
Brofogedvej 12A 1956 Til- og ombygninger (Indretning af wc-rum i stueetage i forhuset) Indretning af wc-rum i stueetage i forhuset Download PDF
Brofogedvej 12A 1949 Til- og ombygninger (Udskiftning af en centralvarmekedel) Udskiftning af en centralvarmekedel Download PDF
Brofogedvej 12A 1948 Til- og ombygninger (Udskiftning af en lavtryksdamkedel med forøget hedeflade) Udskiftning af en lavtryksdamkedel med forøget hedeflade Download PDF
Brofogedvej 12A 1944 Til- og ombygninger (Installation af gulvafløb i stuen i sidehuset) Installation af gulvafløb i stuen i sidehuset Download PDF
Brofogedvej 12A 1944 Til- og ombygninger (Installation af gulvafløb i bruserum) Installation af gulvafløb i bruserum Download PDF
Brofogedvej 12A 1944 Til- og ombygninger (Indretning af brusebaderum) Indretning af brusebaderum Download PDF
Brofogedvej 12A 1944 Midlertidige konstruktioner (Opførsel af et midlertidigt tilladt tørveskur, tilbygget et eks. tørveskur) Opførsel af et midlertidigt tilladt tørveskur, tilbygget et eks. tørveskur Download PDF
Brofogedvej 12A 1943 Til- og ombygninger (Indretning af en sprøjtekabine) Indretning af en sprøjtekabine Download PDF
Brofogedvej 12A 1941 Til- og ombygninger (Skillerumsforandringer m.m. i tagetagen) Skillerumsforandringer m.m. i tagetagen Download PDF
Brofogedvej 12A 1939 Til- og ombygninger (Installation af 6 stk. wc-rum i eksisterende bygning) Installation af 6 stk. wc-rum i eksisterende bygning Download PDF
Brofogedvej 12A 1936 Til- og ombygninger (Indretning af spånudsugningsanlæg) Indretning af spånudsugningsanlæg Download PDF
Brofogedvej 12A 1927 Til- og ombygninger (Indretning af garager i en ældre 1-etages bygning) Indretning af garager i en ældre 1-etages bygning Download PDF
Brofogedvej 12A 1921 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1919 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1919 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1917 Særlige sager (En påbygning på dampskorstenen) En påbygning på dampskorstenen Download PDF
Brofogedvej 12A 1904 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1902 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1900 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1898 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A 1898 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Brofogedvej 12A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Brofogedvej 12A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Brofogedvej 12A   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 33 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Brofogedvej 12A, 2400 København NV.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Brofogedvej 12A, 2400 København NV

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Brofogedvej 12A, 2400 København NV

Officielle attester og rapporter på Brofogedvej 12A, 2400 København NV

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Brofogedvej 12A med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Brofogedvej 12A, 2400 København NV

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Brofogedvej 12A, 2400 København NV her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Brofogedvej 12A, 2400 København NV her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Brofogedvej 12A, 2400 København NV her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Brofogedvej 12A, 2400 København NV Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Brofogedvej 12A, 2400 København NV

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.