DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Frederikssundsvej 84A, 3. 1. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 23 byggesagsdokumenter knyttet til Frederikssundsvej 84A, 3. 1. De dækker perioden 1923 - 2011 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er 13 servitutter knyttet til Frederikssundsvej 84A, 3. 1. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Frederikssundsvej 84A, 3. 1 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Frederikssundsvej 84A, 3. 1.
thumbnail: Skråfoto fra 1937 taget 130 meter fra Frederikssundsvej 84A, 3. 1

Skråfoto fra 1937 taget 130 meter vest for Frederikssundsvej 84A, 3. 1. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

Lejligheden på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV har 23 historiske byggesager, der dækker perioden 1923 - 2011. De 23 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Frederikssundsvej 84A, 3. 1

Adresse Dato Beskrivelse Download
Frederikssundsvej 84A 2011 Nybyggeri (Opføre en dagligvarebutik,2 erhverslejemål og 17 lejligheder Frederikssundsvej 84-86. (se tidligere 443756) (1)) Opføre en dagligvarebutik,2 erhverslejemål og 17 lejligheder Frederikssundsvej 84-86. (se tidligere 443756) (1) Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1981 Til- og ombygninger (Bygningsændringer i en 1-etages værkstedsbygning) Bygningsændringer i en 1-etages værkstedsbygning Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1980 Til- og ombygninger (Nedrivning af en 2-etages bygning samt 6 stk. 1 etages bygninger. Opførelse af en 2-etages bygning samt opførelse af en 1 etages folkerumsbygning og indretning af autoværksted (1)) Nedrivning af en 2-etages bygning samt 6 stk. 1 etages bygninger. Opførelse af en 2-etages bygning samt opførelse af en 1 etages folkerumsbygning og indretning af autoværksted (1) Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1979 Til- og ombygninger (Nedrivning af en 3-etages beboelsesbygning (bagbygning) indholdende 6 lejligheder) Nedrivning af en 3-etages beboelsesbygning (bagbygning) indholdende 6 lejligheder Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1978 Til- og ombygninger (Statisk beregning for 2-etages byggeri) Statisk beregning for 2-etages byggeri Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1978 Matrikulær sag (Matr. 6u UT udgår og henlægges til metr. nr. 7p UT) Matr. 6u UT udgår og henlægges til metr. nr. 7p UT Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1962 Til- og ombygninger (Installation af oliefyret kalorifere) Installation af oliefyret kalorifere Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1958 Til- og ombygninger (Opførelse af en 1-etages værkstedsbygning) Opførelse af en 1-etages værkstedsbygning Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1951 Til- og ombygninger (Udførelse af bygningsforandringer ved opstilling af gasovne i en 1-etages værkstedsbygning) Udførelse af bygningsforandringer ved opstilling af gasovne i en 1-etages værkstedsbygning Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1951 Til- og ombygninger (Sprøjtemalingsværksted) Sprøjtemalingsværksted Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1947 Til- og ombygninger (Opførelse af en 1-etages lagerbygning (96,4 m²)) Opførelse af en 1-etages lagerbygning (96,4 m²) Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1947 Til- og ombygninger (Opførelse af et åbent halvtagsskur (29 m²)) Opførelse af et åbent halvtagsskur (29 m²) Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1945 Til- og ombygninger (Installation af håndvask i stuen i fabrikbygningen) Installation af håndvask i stuen i fabrikbygningen Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1943 Til- og ombygninger (Opførelse af en grundmuret lagerbygning (ca. 159 m²)) Opførelse af en grundmuret lagerbygning (ca. 159 m²) Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1935 Til- og ombygninger (Udførelsen af enfyrkælder areal ca. 19 m²) Udførelsen af enfyrkælder areal ca. 19 m² Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1935 Til- og ombygninger (En 1-etages grundmuret kontortilbygning areal ca. 19 m²) En 1-etages grundmuret kontortilbygning areal ca. 19 m² Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1934 Til- og ombygninger (En 2-etages tilbygning til en fabrikbygning 44,2 m²) En 2-etages tilbygning til en fabrikbygning 44,2 m² Download PDF
Frederikssundsvej 84A 1923 Nybyggeri (Grunden samenlagt under 7p) Grunden samenlagt under 7p Download PDF
Frederikssundsvej 84A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Frederikssundsvej 84A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Frederikssundsvej 84A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Frederikssundsvej 84A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Frederikssundsvej 84A   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 23 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19400719 1 andenServitut Dok om skure mv
20031201 10 andenServitut anm hæftelser
20070621 11 andenServitut Tillæg til dokument lyst 26.04.2006 om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S (KE Drift A/S) Akt P-625 I.afd.
20120823 12 vedtaegter
20120823 13 vedtaegter
19470507 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19510820 3 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19601005 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19620123 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19771115 6 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om
19780526 7 andenServitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til
19800131 8 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19950123 9 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt (F-13-I)

Tabellen viser de 13 servitutter på ejendommen Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 28 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Frederikssundsvej 84A, 3. 1 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Frederikssundsvej 84A, 3. 1
Rapporten fra 2019 tildeler bygningen energimærke B
Læs mere energimærket på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Frederikssundsvej 84A, 3. 1, 2400 København NV

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Provstevej Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Frederikssundsvej 84A, 3. 1 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »