DinGeo — i hele Danmark

Drejervej 16, 2400 København NV

Bygningen på Drejervej 16 i København NV er opført i 1990 og indeholder 0 værelser og fordelt på 25 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Tagensbo Skole. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Drejervej 16

Luftfoto af Drejervej 16, 2400 København NV. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Drejervej 16, 2400 København NV

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Drejervej 16, 2400 København NV at være høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Drejervej 16, 2400 København NV ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Drejervej 16, 2400 København NV er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Drejervej 16, 2400 København NV er opført i 1990 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Drejervej 16, 2400 København NV er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativ høj radonrisiko på Drejervej 16, 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Drejervej 16

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Drejervej 16 ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Drejervej 16 ingen risiko for PCB.

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Drejervej 16 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (76.7%), Maling (70.4%), Tagmateriale (57.2%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 4 juni, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Drejervej 16, 2400 København NV. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om Galvanisering, Drejervej 16, Rentemestervej 5-13, m.fl., der har arbejdet med Metal, galvanisering af. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Benzen, Trichlorethylen, Olieprodukter, BTEXer og lignende m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-00054.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 98 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 62 egentlige jordforureninger (type V2), mens 36 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Drejervej 16, 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 6ev-Utterslev, København, der hører til Drejervej 16, 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Drejervej 16, 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Drejervej 16, København NV
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
10? -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
41? -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
71? -
Blytækkervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03809
78 F0 -
Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30096
96! F2 -
Drejervej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-00054
102 F0 -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
102? -
Blytækkervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-02770
137? -
Drejervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-12009
170? -
Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00935
175? -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
182? -
Lygten 11
lok. nr. 101-04763
183? Fyringsolie, Trichlorethylen
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
197? -
Bygmestervej 12, 2400 København NV
lok. nr. 101-00016
200? -
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
206? -
Bygmestervej 33, 2400 København NV
lok. nr. 101-00234
222? -
Tranevej 6A, 2400 København NV
lok. nr. 101-13537
226 F0 -
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
227? -
Lærkevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03560
241! F2 -
Rentemestervej 19A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00033
251! F2 -
Ørnevej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30506
254! F2 -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
261? -
Frederikssundsvej 60A, 2400 København NV
lok. nr. 101-02513
267? -
Borgmestervangen 33, 2200 København N
lok. nr. 101-03572
277 F0 -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
297! F2 -
Musvågevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-30262
297 F0 -
Hejrevej 26, 2400 København NV
lok. nr. 101-00726
303? -
Frederikssundsvej 62, 2400 København NV
lok. nr. 101-03823
312? -
Lygten 8C, 2400 København NV
lok. nr. 101-02768
317? -
Frederiksborgvej 53, 2400 København NV
lok. nr. 101-00356
323? -
Bygmestervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-00133
326? -
Theklavej 12, 2400 København NV
lok. nr. 101-03105
330? -
Svanevej 7
lok. nr. 101-04436
337? BTEXer og lignende, Olieprodukter, Chloroform, Trichlorethylen m.fl.
Lygten 4A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00015
341? -
Rentemestervej 28, 2400 København NV
lok. nr. 101-03910
349? -
Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
lok. nr. 101-00676
363 F0 -
Hejrevej 35
lok. nr. 101-03133
387? Carbon,org,VOC
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-00060
388? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
390? -
Bispevej 1, 2400 København NV
lok. nr. 101-04458
394? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
401? -
Sneppevej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-04678
412? -
Bisiddervej 29, 2400 København NV
lok. nr. 101-04441
414! F2 -
Glentevej 61, 2400 København NV
lok. nr. 101-00062
424? -
Provstevej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-03907
433? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
448? -
Mågevej 44, 2400 København NV
lok. nr. 101-30543
451! F2 -
Autoværksted, gummi- og plastfabrik mm. - Frederiksborgvej 59
lok. nr. 101-00535
455? Benz[a]pyren, Olieprodukter, Dibenz(ah)anthracen, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Provstevej 8
lok. nr. 101-03908
457? Olie, Benz[a]pyren, Benzen, Tetrachlorethylen m.fl.
Provstevej 22, 2400 København NV
lok. nr. 101-03911
458? -
Ørnevej 71, 2400 København NV
lok. nr. 101-00059
460? -
Hejrevej 43
lok. nr. 101-00032
468? Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Trichlorethylen, Vinylchlorid m.fl.
Glentevej 59
lok. nr. 101-11013
475? Olieprodukter
Bispevej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03653
477? -
Provstevej 5, 2400 København NV
lok. nr. 101-03137
481? -
Provstevej 13, 2400 København NV
lok. nr. 101-02787
483? -
Frederiksborgvej 84, 2400 København NV
lok. nr. 101-02059
485? -
Frederikssundsvej 70, 2400 København NV
lok. nr. 101-03792
492? -
Dortheavej 2A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00110
493 F0 -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
496 F0 -
Falkevej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-01412
497? -
Provstevej 15, 2400 København NV
lok. nr. 101-03420
499? -

Tabellen viser de 62 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Drejervej 16, 2400 København NV.
Afstand angiver afstanden i meter fra Drejervej 16 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Drejervej 16, København NV
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Drejervej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-04413
37
Gørtlervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-04408
157
Brofogedvej 9, 2400 København NV
lok. nr. 101-10377
186
Bygmestervej 12, 2400 København NV
lok. nr. 101-04434
200
Vibevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04429
202
Frederikssundsvej 15, København NV
lok. nr. 101-03912
205
Vibevej 9, 2400 København NV
lok. nr. 101-04430
221
Rentemestervej 14, 2400 København NV
lok. nr. 101-04433
221
Hejrevej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-04432
223
Ørnevej 30, 2400 København NV
lok. nr. 101-04426
240
Hejrevej 5, 2400 København NV
lok. nr. 101-04422
245
Bygmestervej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-04411
249
Thoravej 5-15, Glasvej 11 og Theklavej 1
lok. nr. 101-01593
251
Skaffervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-04446
255
Svanevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-04435
259
Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
lok. nr. 101-04415
272
Ørnevej 37, 2400 København NV
lok. nr. 101-04427
293
Bygmestervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-04442
299
Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
lok. nr. 101-04424
318
Hejrevej 31, 2400 København NV
lok. nr. 101-04417
332
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-04428
336
Bregnerødgade 2-4
lok. nr. 101-00871
356
Hejrevej 33, 2400 København NV
lok. nr. 101-04418
360
Ørnevej 15, 2400 København NV
lok. nr. 101-04431
376
Frederikssundsvej 68A, 2400 København NV
lok. nr. 101-30078
404
Autoværksted, gummi- og plastfabrik mm. - Frederiksborgvej 59
lok. nr. 101-00535
405
Lygten 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04438
415
Hejrevej 37, 2400 København NV
lok. nr. 101-04419
415
Glentevej 67, 2400 København NV
lok. nr. 101-11016
418
Lygten 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-04444
443
Hejrevej 39, 2400 København NV
lok. nr. 101-04420
446
Hejrevej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-04421
449
Sæbefabrik, Bispevej 3-5
lok. nr. 101-10227
463
Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
lok. nr. 101-01412
486
Svanevej 24, 2400 København NV
lok. nr. 101-04425
492
Bregnerødgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-04409
496

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Drejervej 16, 2400 København NV.
Afstand angiver afstanden i meter fra Drejervej 16 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 15 maj, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Drejervej 16, 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Drejervej 16, 2400 København NV.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Drejervej 16, 2400 København NV. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Drejervej 16, 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Drejervej 16, 2400 København NV. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Drejervej 16, 2400 København NV om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Drejervej 16, 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Drejervej 16, 2400 København NV

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Drejervej 16, 2400 København NV.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Drejervej 16, 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Drejervej 16, 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Drejervej 16, 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Drejervej 16, 2400 København NV er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Drejervej 16, 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Drejervej 16 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Drejervej 16 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Drejervej 16, 2400 København NV


Ekstrem regn på Drejervej 16Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Drejervej 16. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.8 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Drejervej 16, 2400 København NV er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Drejervej 16, 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Drejervej 16, 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Drejervej 16, 2400 København NV ligger i en højde på 11.4 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Drejervej 16, 2400 København NVKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Drejervej 16, 2400 København NV. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Drejervej 16, 2400 København NV befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Drejervej 16, 2400 København NV

BBR oplysninger

Bygningen på Drejervej 16 i København NV er opført i 1990 og indeholder 0 værelser og fordelt på 25 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Anden enhed til undervisning og forskning
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1990
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Forening, legat eller selvejende institution
Køkkenforhold -
Antal Etager 1
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Andet materiale
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Ingen varmeinstallation
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 11)
Bygning, Samlet areal 25 m2
Boligstørrelse 25 m2
Areal til erhverv 25 m2
Vægtet Areal 50 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret ni andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 10: Anden bygning til undervisning og forskning opført i 1990 | areal: 153 m²
 • Bygning nr. 39: Udhus opført i 2013 | areal: 16 m²
 • Bygning nr. 6: Anden bygning til undervisning og forskning opført i 1990 | areal: 759 m²
 • Bygning nr. 13: Ukendt bygning opført i 2013 | areal: 34 m²
 • Bygning nr. 7: Udhus opført i 1991 | areal: 35 m²
 • Bygning nr. 40: Garage opført i 1950 | areal: 233 m²
 • Bygning nr. 24: Ukendt bygning opført i 2013 | areal: 34 m²
 • Bygning nr. 19: Ukendt bygning opført i 2013 | areal: 33 m²
 • Bygning nr. 37: Ukendt bygning opført i 2013 | areal: 28 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygningens computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • LAGERSKUR
 • Denne bygnings anvendelse kan ikke identificeres i de byggetilladelser, der tidligere er givet på ejendommen. Hvis bygniBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 4 juni, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Drejervej 16, 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Drejervej 16 har energimærke D.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 11. november 2016 til 11. november 2026.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1990. Et D-energimærke er meget typisk for bygninger fra tidsperioden (bygninger fra 1979-1998 har typisk energimærke C, D eller E; Se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for ejendommen på Drejervej 16 (byggeår: 1990) med bygninger fra samme byggeperiode ().


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 1 marts, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Der er ikke registreret nogen primær opvarmningsinstallation på Drejervej 16, 2400 København NV. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Drejervej 16, 2400 København NV ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Hæftelser

Ejendommen Drejervej 16, 2400 København NV har 5 hæftelser, der samlet beløber sig til 211.954.000 kr .

Realkreditpantebrev
Dato15. Jul, 2021
Prioritet24
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol40.000.000 kr.
Rentesats0.3832 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Realkreditpantebrev
Dato05. Jun, 2019
Prioritet25
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol89.974.000 kr.
Rentesats-0.23 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Realkreditpantebrev
Dato19. Jun, 2019
Prioritet26
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol69.980.000 kr.
Rentesats-0.23 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Ejerpantebrev
Dato23. Aug, 1968
Prioritet27
Typeejerpantebrev
Hovedstol5.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
Ejerpantebrev
Dato23. Aug, 1968
Prioritet28
Typeejerpantebrev
Hovedstol7.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 13 maj, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

København Kommune har ikke fredet bygningen på Drejervej 16, 2400 København NV eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Drejervej 16

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte København Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Drejervej 16, 2400 København NV

Naboerne
par og enlige i ældre huse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Drejervej 16, 2400 København NV er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

Under Bøgen

Under Bøgen
par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

Geodemografi

Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Drejervej 16 er data sidst opdateret 15 maj, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Drejervej 16 hører til afstemningsområdet 6. Bispebjerg hvor der er 10.466 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.433 i 6. Bispebjerg, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 80.6 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 6. Bispebjerg med 2.175 stemmer. Det svarer til 25.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Bispebjerg (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Bispebjerg, med et indeks på 374 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

De Konservative klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Bispebjerg, med et indeks på 39 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Drejervej 16, 2400 København NV at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Drejervej 16. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt BISPEBJERG (Tagensbo Skole)

Drejervej 16 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Tagensbo Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Tagensbo Skole.

Tagensbo Skole

Tagensbo SkoleTagensbo Skole, Magistervej 4 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.47
Undervisningseffekt:
0.5
Forældre indkomst:
262.207 kr.
Afstand:
739 meter
Info om Tagensbo Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt BISPEBJERG (Tagensbo Skole) på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Drejervej 16, 2400 København NV, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Drejervej 16God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Drejervej 16 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Drejervej 16 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 30 - 50 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Drejervej 16


Data sidst opdateret 27 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Drejervej 16, København NV
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Drejervej 16, 2400 København NV er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Drejervej 16

Den nærmeste overfladenære boring ligger 83 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Drejervej. Boringen blev afsluttet 9 september, 1959. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 6.7 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1223 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Drejervej 16.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
83 Geoteknisk boring 6.7 201. 1223 »
83 Geoteknisk boring 3.1 201. 1222 »
110 Moniteringsboring 25.5 201. 3791 »
127 Geoteknisk boring 6.2 201. 1224 »
144 Geoteknisk boring 5.4 201. 1225 »
223 Geoteknisk boring 201. 4445 »
224 Geoteknisk boring 1.5 201. 1860 »
224 Geoteknisk boring 1.7 201. 1859 »
226 Geoteknisk boring 1.4 201. 1861 »
226 Geoteknisk boring 1.7 201. 1862 »

Hvor langt er der fra Drejervej 16
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 4,42 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Drejervej 17
2400 København NV


Afstand: 88 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apoteket Svalen


Afstand: 521 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta butik 312


Afstand: 165 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 5,16 km


Læs mere

Daginstitution

Lygten


Afstand: 150 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2400 København NV
Info om vej: Drejervej
Stamoplysninger for Drejervej 16, 2400 København NV
Geografiske koordinater 55.70312596°N, 12.53406643°Ø
Højde over havets overflade 11,4 m.o.h.
Sogn Kapernaums Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 2f685fd9-ae01-49f8-93ba-dac128a76767
BFE nummer 6022558

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Drejervej 16, 2400 København NV.