DinGeo — i hele Danmark

Falkevej 2, 2400 København NV

DinGeo har samlet informationer på Falkevej 2 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Grøndalsvængets Skole. De nærmeste naboer er typisk yngre byboere med et højt uddannelsesniveau. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Falkevej 2

Luftfoto af Falkevej 2, 2400 København NV. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Falkevej 2, 2400 København NV

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Falkevej 2, 2400 København NV at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Falkevej 2, 2400 København NV ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Falkevej 2, 2400 København NV er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Falkevej 2, 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Falkevej 2, 2400 København NV. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Kemikalier, anvendelse af;Andre aktiviteter uden tilknytning til branche. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Benzin, C25-C35 kulbrintefraktion, Nikkel, Zink m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-01412.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 94 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 55 egentlige jordforureninger (type V2), mens 39 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Falkevej 2, 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1459-Utterslev, København, der hører til Falkevej 2, 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Falkevej 2, 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Falkevej 2, København NV
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Falkevej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-01412
8? -
Falkevej 1, 2400 København NV
lok. nr. 101-03785
19? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
41? -
Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
lok. nr. 101-03135
41? -
Glentevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03130
67? -
Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
lok. nr. 101-00129
81? -
Bregnerødgade 20, 2200 København N
lok. nr. 101-03813
85 F0 -
Glentevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00653
96 F0 -
Hillerødgade 30, 2200 København N
lok. nr. 147-00075
124? -
Lundtoftegade , 2200 København N
lok. nr. 101-13449
125? -
Hejrevej 43
lok. nr. 101-00032
140? Olieprodukter, Chlorerede opl.midl., Trichlorethylen, Vinylchlorid m.fl.
Hejrevej 35
lok. nr. 101-03133
149? Carbon,org,VOC
Svanevej 7
lok. nr. 101-04436
162? BTEXer og lignende, Olieprodukter, Chloroform, Trichlorethylen m.fl.
Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
lok. nr. 101-00061
170? -
Hillerødgade 34, 2200 København N
lok. nr. 147-00076
173? -
Hillerødgade 36, 2200 København N
lok. nr. 147-00448
185? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
195? -
Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
lok. nr. 101-00676
199 F0 -
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-00060
201? -
Hejrevej 26, 2400 København NV
lok. nr. 101-00726
209? -
lok. nr. 101-03580225? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Hillerødgade 42, 2200 København N
  lok. nr. 147-00017
  238? -
  Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03629
  264? -
  Hejrevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00708
  268? -
  lok. nr. 101-01852301? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Glentevej 59
  lok. nr. 101-11013
  311? Olieprodukter
  Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00639
  321? -
  Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00935
  327? -
  Nordre Fasanvej 176, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00418
  333 F0 -
  Mimersgade 117, 2200 København N
  lok. nr. 101-00677
  336? -
  Glentevej 61, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00062
  337? -
  Borgmestervangen 33, 2200 København N
  lok. nr. 101-03572
  338 F0 -
  Mimersgade 122B, 2200 København N
  lok. nr. 101-00239
  341! F2 -
  Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01859
  343? -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  374 F0 -
  Nordre Fasanvej 209, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00381
  398 F0 -
  Ørnevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30506
  423! F2 -
  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-04401
  425! F2 -
  Tranevej 6A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13537
  428 F0 -
  Borups Alle 126A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00008
  430? -
  Drejervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-12009
  432? -
  Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01921
  436? -
  Fuglebakkevej 92, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00545
  437 F0 -
  Rebslagervej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00518
  439? -
  AB Heimdalsborg, renseri , Midgårdsgade 1 - 3 og Mimersgade 100 - 104
  lok. nr. 101-04974
  447 F0 Olieprodukter, Vinylchlorid, Benzen, Olie-benzin m.fl.
  Lærkevej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03560
  452! F2 -
  Blytækkervej 4, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03809
  463 F0 -
  Lygten 11
  lok. nr. 101-04763
  464? Fyringsolie, Trichlorethylen
  Drejervej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04414
  468? -
  Bragesgade 8
  lok. nr. 101-00343
  469? Dieselolie
  Mimersgade 71A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00793
  473 F0 -
  Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30096
  475! F2 -
  Borups Allé 164, 2200 København N
  lok. nr. 101-04967
  481? -
  Drejervej 16, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00054
  487? -
  Borups Alle 136, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00101
  496 F0 -

  Tabellen viser de 55 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Falkevej 2, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Falkevej 2 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Falkevej 2, København NV
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  16
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  86
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  95
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  98
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  98
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  112
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  146
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  146
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  157
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  164
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  179
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  179
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  186
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  189
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  197
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  201
  Hillerødgade 23A, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  213
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  213
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  217
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  226
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  230
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30096
  246
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  251
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  256
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  259
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  271
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  275
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  283
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  297
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  307
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  318
  Jordhåndtering, Fuglebakkevej 94, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30001
  397
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  398
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  420
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  424
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  429
  Glentevej 67, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11016
  443
  Borups Alle 150, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30154
  490
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  496

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Falkevej 2, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Falkevej 2 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 maj, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Falkevej 2, 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Falkevej 2, 2400 København NV.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 26.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.6 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 19.8 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9800 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Falkevej 2, 2400 København NV

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Falkevej 2, 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Falkevej 2, 2400 København NV. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Falkevej 2, 2400 København NV om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  Veje i byingen registreret støj (*)
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Falkevej 2, 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Falkevej 2, 2400 København NV

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Falkevej 2, 2400 København NV.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Falkevej 2, 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Falkevej 2, 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Falkevej 2, 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Falkevej 2, 2400 København NV er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Falkevej 2, 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Falkevej 2 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Falkevej 2 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Falkevej 2, 2400 København NV


  Ekstrem regn på Falkevej 2Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Falkevej 2. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Falkevej 2, 2400 København NV er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Falkevej 2, 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Falkevej 2, 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Falkevej 2, 2400 København NV ligger i en højde på 8.3 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Falkevej 2, 2400 København NVKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Falkevej 2, 2400 København NV. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Falkevej 2, 2400 København NV befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Falkevej 2, 2400 København NV

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Falkevej 2, 2400 København NV.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Falkevej 2, 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Falkevej 2 har energimærke A2015.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 13. juni 2019 til 13. juni 2029.


  Forbedringsforslag

  Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Falkevej 2, 2400 København NV havde et energimærke A2015 , der ikke længere er gyldigt (det udløb 13-06-2029).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 0 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 60 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 40.800 kr/år, baseret på en energipris på 675,05 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  40.800 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2019 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Falkevej 2, 2400 København NV ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Bygningen har bevaringsværdi

  København Kommune har tildelt bygningen på Falkevej 2, 2400 København NV en samlet bevaringsmæssig værdi på 5. Bevaringsværdi 5 er en middelvurdering, der ofte gives til jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i det samlede indtryk.

  Bevaringsværdi af Falkevej 2

  Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
  < lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

  Bygningen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 5 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i København Kommune i december 1990.
  Vurderingsdetaljer

  FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring bygningen på Falkevej 2 som: "Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)".

  Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

  • Arkitektonisk værdi (score 5). Kommentar: "symetrisk facade".
  • Originalitetsværdi (score 3).
  • Tilstandsværdi (score 5).
  Der er også nogle ting der trækker lidt ned:
  • Miljømæssig værdi (score 6).
  Stilart: Anden stilart
  Bygningen på Falkevej 2 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
  Lokalplaner og kulturarv

  En bevaringsværdi på 5 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Falkevej 2, 2400 København NV eller kontakte København Kommune direkte.


  Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Falkevej 2, 2400 København NV

  Naboerne
  yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Falkevej 2, 2400 København NV er yngre byboere med et højt uddannelsesniveau , d.v.s. conzoom®-typen Byens Puls.

  Byens Puls

  Byens Puls
  yngre byboere med et højt uddannelsesniveau

  • Yngre familier under etablering
  • Bor i nyere lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Meget sporty
  • Økologi

  Geodemografi

  Byens puls banker især hos dem under 40 år. Lidt over halvdelen er singler og langt størstedelen har ingen børn. De, der har, er oftest par med et til to børn. Nogle har en anden oprindelse end dansk

  Uddannelsesniveauet er ganske højt og langt højere end blandt befolkningen generelt. Mere end halvdelen har således enten en mellemlang videregående uddannelse, en bachelorgrad eller en lang videregående uddannelse

  Beskæftigelsesniveauet er ofte højt, og det samme er beskæftigelsesgraden: Mere end hver tredje sidder i en højere stilling eller er endda blevet topleder. Derfor er indkomsten typisk høj, men (endnu) ikke helt i top. En fjerdedel har gæld, omvendt er der også en del, der har samlet sig en ganske pæn formue via deres ejerbolig. Mange har desuden aktier eller obligationer liggende i skrivebordsskuffen. Du finder typisk Byens puls i den øvre middel- og overklassen

  De bor i lejligheder på omkring 100 m² beliggende enten i helt nyopførte og moderne etageejendomme eller i ældre gennemrestaurerede ejendomme. Over halvdelen har bil og hver femte har også et sommerhus, som kan være mere end to millioner kroner værd

  Mere end hver tiende driver virksomhed fra hjemmeadressen. Du finder dem i storbyerne, forstæderne eller i de større provinsbyer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Byens puls arbejder en del og mange synes, at de konstant mangler tid. De knokler for at nå det hele på en arbejdsuge og interessetid er ikke et ubekendt begreb for denne type

  Byens puls udgør selve pulsen i storbyen, eller er i hvert fald en stor del af den. Derfor er det ikke hver aften, der byder på hjemmelavet mad, for de ynder også at gå ud og anvende de mange kulturtilbud. Særligt ved ballet- og operaforestillinger er de overrepræsenteret, men efterhånden møder man dem også oftere på aftenskolen. Det er måske her de lærer at kokkerere den gourmetmad, de gerne kaster sig ud i at tilberede derhjemme

  De er de mest hyppige læsere af magasiner som Where2go, Costume, Euroman og Woman. Næsten hver tiende læser også magasinet Gravid – Vores Børn, hvilket nok vidner om, at der er en stor andel af såvel karrierekvinder som speltmødre med friskbagt øko-brød i ovnen

  Sundhed er en prioritet i deres hverdag. På middagsbordet skal maden helst være både sund og miljøvenlig. Derfor er den ofte økologisk og ingredienserne kan snildt være indkøbt i specialeller helsekostforretninger

  For at kunne betale for deres luksusprodukter, vælger de at spare andre steder. Ingen anden dagligvarebutik når skottehunden til trædepuderne, hvis man spørger Byens puls, når der skal handles basisvarer. Det skulle da lige være Irma med deres store udbud af økologi og mange produkter uden buræg

  Når pulsen skal yderligere op, står den på en tur i fitnesscentret. Byens puls er overrepræsenteret af personer, der både følger og dyrker ishockey og fodbold, når det passer ind i skemaet

  Der kommer også gang i Byens puls ved den daglige transport, for mange vælger nemlig cyklen, når de skal rundt til deres daglige gøremål eller ud og opleve Byens puls

  De er velorienterede og interesserede i det meste. Kilderne er både tidsskrifter, skøn- og faglitteratur og måske også en avis. Det kunne være Børsen. Måske foranlediget af aktuelle begivenheder; der er i hvert fald kommet et stigende fokus på og interesse for økonomi og skatteforhold blandt Byens puls

  Internettet anvendes flittigt til både det seriøse, såsom at følge med i aktiekurserne, nyhederne, søge information i forbindelse med deres arbejde og netbank, og det sjove, såsom at bestille rejser og læse om kultur. Nettet er med andre ord en integreret del af dagligdagen og få kunne leve mange dage uden. De besøger hyppigere end andre sider som ibyen.dk og politiken.dk. Selvom de er mere online end de fleste, tyder det på, at de så småt er begyndt at blive mere selektive i deres brug af sociale medier

  Byens puls er Moderne-fællesskabsorienterede og samfundets udvikling bekymrer dem ikke. De mener godt, at de traditionelle familieværdier kan bevares i en globaliseret verden og de er positive over for Danmarks internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere, og selv forsøger de at gøre en forskel som medlemmer af en humanitær organisation. Kulturen kunne der også gerne bruges flere penge på, men ellers er de glade for velfærdsstaten. Det ville dog også være rart, hvis det blev forbudt med rygning på flere steder, synes en del

  Ved seneste folketingsvalg var stemmeafgivningen spredt, dog stemte flest på et parti i centrumvenstre-koalitionen. Det er dog værd at nævne, at blandt de, der stemte blåt, fandt Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti opbakning fra Byens Puls
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Falkevej 2 er data sidst opdateret 13 december, 2022.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Falkevej 2 hører til afstemningsområdet 6. Syd hvor der er 9.435 stemmeberettigede borgere.

  !Valgdeltagelse

  Der var 7.655 i 6. Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 6. Syd med 2.073 stemmer. Det svarer til 27.1 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 392 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Falkevej 2, 2400 København NV at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Falkevej 2. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

  Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole)

  Falkevej 2 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Grøndalsvængets Skole.

  Grøndalsvængets Skole

  Grøndalsvængets SkoleGrøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.64
  Undervisningseffekt:
  0.5
  Forældre indkomst:
  269.451 kr.
  Afstand:
  539 meter
  Info om Grøndalsvængets Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Falkevej 2, 2400 København NV.

  • Fibernet: 12 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

  Se fibernet dækningsgrad omkring Falkevej 2  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Falkevej 2 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Falkevej 2 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Falkevej 2


  Data sidst opdateret 11 december, 2021

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Falkevej 2, København NV
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Falkevej 2, 2400 København NV er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Falkevej 2

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 72 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Nordre Fasanvej 224. Boringen blev afsluttet 13 marts, 2013. Brøndborer var Hoelscher Dewatering. Formålet med boringen var Pejleboring og anvendelse er angivet som Pejleboring. Boringen nåede en dybde på 26.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9337 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Falkevej 2.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  72 26.5 201. 9337 »
  84 Forureningsbor. 4.0 201. 9270 »
  84 Forureningsbor. 4.5 201. 9272 »
  90 Forureningsbor. 3.2 201. 9273 »
  96 Forureningsbor. 4.0 201. 9271 »
  108 26.5 201. 9332 »
  111 Geoteknisk boring 2.5 201. 911 »
  116 Geoteknisk boring 2.3 201. 913 »
  125 Geoteknisk boring 2.4 201. 912 »
  128 Vandinjektion 29.0 201. 9389 »

  Hvor langt er der fra Falkevej 2
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,91 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Ndr. Fasanvej 224
  2200 København N


  Afstand: 76 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 342 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Netto 7708


  Afstand: 245 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 5,00 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Hyltebro


  Afstand: 282 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2400 København NV
  Info om vej: Falkevej
  Stamoplysninger for Falkevej 2, 2400 København NV
  Geografiske koordinater 55.6985341°N, 12.53568188°Ø
  Højde over havets overflade 8,3 m.o.h.
  Sogn Kapernaums Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 075e795a-8d30-4e30-8faa-50c8a5534e4b
  BFE nummer 9363120

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Falkevej 2, 2400 København NV.