DinGeo — i hele Danmark

Frederikssundsvej 5, 2400 København NV

Bygningen på Frederikssundsvej 5 i København NV er opført i 1970 og indeholder 0 værelser og

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Grøndalsvængets Skole. De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Frederikssundsvej 5

Luftfoto af Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Frederikssundsvej 5, 2400 København NV

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Frederikssundsvej 5, 2400 København NV ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er opført i 1970 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Frederikssundsvej 5, 2400 København NV har en kælder på 2933 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Frederikssundsvej 5

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygningen på Frederikssundsvej 5 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (79.9%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygningen på Frederikssundsvej 5 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (80.3%), Tagmateriale (72.1%), Isolering (71.0%), Gulve (56.0%), Fuge (52.5%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Frederikssundsvej 5 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (94.3%), Gulve (82.9%), Fuge (58.3%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 24 maj, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 101-04415.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygningens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 103 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 62 egentlige jordforureninger (type V2), mens 41 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Frederikssundsvej 5, 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1417-Utterslev, København, der hører til Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Frederikssundsvej 5, København NV
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
40? -
Nordre Fasanvej 240-246
lok. nr. 101-00676
46 F0 Petroleum
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
75? -
Borgmestervangen 33, 2200 København N
lok. nr. 101-03572
76 F0 -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
80? -
Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00935
85? -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
87! F2 -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
99? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
133? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
148? -
Drejervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-12009
160? -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
175? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
187? -
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
190? -
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
195? -
Ørnevej 33/ Hejrevej 24
lok. nr. 101-00726
226? Olie-benzin, Benzin
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
234? -
Hejrevej 35
lok. nr. 101-03133
242? Carbon,org,VOC
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
243? -
Falkevej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-01412
254? -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
264? -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
269? -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
270 F0 -
Drejervej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-00054
275 F0 -
Falkevej 1, 2400 København NV
lok. nr. 101-03785
291? -
Bregnerødgade 20, 2200 København N
lok. nr. 101-03813
293 F0 -
Blytækkervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03809
305 F0 -
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-00060
306? -
lok. nr. 101-03580311? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  313? -
  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-04401
  313! F2 -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  316? -
  Hejrevej 43, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00032
  318? -
  Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30096
  329! F2 -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  332? -
  Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
  lok. nr. 101-00129
  338? -
  Mimersgade 71A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00793
  341 F0 -
  Tranevej 6
  lok. nr. 101-13537
  350 F0 Benz[a]pyren, Trichlorethylen, Vinylchlorid, Dichlorethylen m.fl.
  Glentevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00653
  355 F0 -
  Ørnevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30506
  359! F2 -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  365? -
  Bygmestervej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00234
  365? -
  Lærkevej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03560
  382! F2 -
  Atlas/Opal/Novo
  lok. nr. 147-00017
  396? Olieprodukter, Tjære, Tungmetaller, BTEXer og lignende m.fl.
  Heimdalsgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-00372
  400? -
  Blytækkervej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02770
  408? -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  414 F0 -
  Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
  lok. nr. 101-00061
  417? -
  Hillerødgade 34, 2200 København N
  lok. nr. 147-00076
  419? -
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11013
  423? -
  Glentevej 61, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00062
  423? -
  Lygten 8C, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02768
  433? -
  Hothers Plads 20, 2200 København N
  lok. nr. 101-00031
  435? -
  Hillerødgade 36
  lok. nr. 147-00448
  439? Olie
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00016
  443? -
  Bragesgade 8A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00343
  453? -
  Fenrisgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-11227
  455 F0 -
  Bragesgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-12344
  457? -
  Lygten 4A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00015
  465? -
  Musvågevej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30262
  468 F0 -
  Baldersgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-00388
  493? -
  lok. nr. 101-01852498? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Tabellen viser de 62 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Frederikssundsvej 5 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Frederikssundsvej 5, København NV
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  12
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  48
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  56
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  90
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  102
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  106
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  117
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  160
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  202
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  206
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  212
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  217
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  220
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  221
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  229
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  231
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  251
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  254
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  261
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  268
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  289
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  297
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  305
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  318
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  333
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  347
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  352
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  366
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  401
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  408
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  414
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  423
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  450
  Heimdalsgade 35, 2200 København N
  lok. nr. 101-11229
  454
  Hillerødgade 23A, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  454
  Glentevej 67, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11016
  470
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  472
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  474
  Brofogedvej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-10377
  477
  Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
  lok. nr. 101-11230
  483
  Heimdalsgade 39, 2200 København N
  lok. nr. 101-11231
  500

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Frederikssundsvej 5 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 april, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 24.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 18.7 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9500 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Støjen er vurderet at være 70-75 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en støvsuger.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Frederikssundsvej 5, 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by70-75 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Frederikssundsvej 5, 2400 København NV

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Frederikssundsvej 5, 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Frederikssundsvej 5 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.3 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV


  Ekstrem regn på Frederikssundsvej 5Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Frederikssundsvej 5. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  !Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Frederikssundsvej 5, 2400 København NV være udsat ifm med vandløbsstigning.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Frederikssundsvej 5, 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV ligger i en højde på 8.2 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Frederikssundsvej 5, 2400 København NVKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Frederikssundsvej 5, 2400 København NV

  BBR oplysninger

  Bygningen på Frederikssundsvej 5 i København NV er opført i 1970 og indeholder 0 værelser og Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse 0
  Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
  Opførselsesår 1970
  Ombygningsår -
  Fredning -
  Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
  Køkkenforhold -
  Antal Etager 3
  Antal toiletter 0
  Antal badeværelser 0
  Antal værelser 0

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Betonelementer
  Tagmateriale Andet materiale
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
  Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

  BBR arealer
  Bygning, Samlet areal 7077 m2
  Boligstørrelse -2467 m2
  Kælder 2933 m2
  Areal til erhverv 7528 m2
  Vægtet Areal 6234 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  BBR Noter

  Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

  • 34 KVM STOR BALDAKIN OVER KUNDEINDGANG  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 24 maj, 2023 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Frederikssundsvej 5, 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Frederikssundsvej 5 har energimærke E.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 4. januar 2014 til 4. januar 2024.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 1970. Et E-energimærke er meget typisk for bygninger fra tidsperioden 1961-1972 (se figur nedenfor).

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket E for ejendommen på Frederikssundsvej 5 (byggeår: 1970) med bygninger fra samme byggeperiode ().


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke E efterlader plads til forbedring. Med hele otte forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, solceller, varmefordelingspumper, varmerør, vinduer og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Belysning: Udskiftning af ældre belysnings loftsarmaturer. 184.700 kr669.900 kr
  Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium.141.600 kr1.425.000 kr
  Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge på hovedbygning med 200 mm.135.700 kr3.668.600 kr
  Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering.78.700 kr1.236.100 kr
  Belysning: Udskiftning af loftsbelysning i parkeringskælder.27.000 kr76.500 kr
  Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe3.600 kr16.000 kr
  Varmerør: Udbedring af mangler ved den tekniske isolering.700 kr1.600 kr
  Vinduer: Udskiftning af vinduer med et lag glas elle med ældre termoruder til nye med lavenergiruder30.000 kr1.196.600 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

  Energimærkerapporten indeholder desuden en andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres2 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i bygningen på Frederikssundsvej

  De otte forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 204 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 84,38 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle otte energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 171,84 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af vinduer med et lag glas elle med ældre termoruder til nye med lavenergiruder (pris: 1.196.600 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 573.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 8 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 600.100 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Frederikssundsvej 5.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Frederikssundsvej 5 er endda i den specielle situation at 7 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 1.425.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 18 februar, 2020 - opdater


  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Bygningen på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er med det nuværende energimærke E relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Baseret på opvarmningsareal (6234 m2), energimærke (E), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 595,3 MWh/år svarende til en varmeudgift på 604.100 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  604.100 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Bygningen på Frederikssundsvej 5 modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Hæftelser

  Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 10 februar, 2018  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Frederikssundsvej 5, 2400 København NV

  Naboerne
  erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

  Lykkesmed

  Lykkesmed
  erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

  • Familier med og uden børn
  • Bor i huse i mindre provinsbyer
  • Høj købekraft
  • Rejser sjældent, sparer hellere op
  • Har tyverialarm og sygeforsikring

  Geodemografi

  ”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

  De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

  Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

  Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

  Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

  Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

  Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

  Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

  Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

  Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

  Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

  Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

  Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

  Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

  Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Frederikssundsvej 5 er data sidst opdateret 13 april, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Frederikssundsvej 5 hører til afstemningsområdet 6. Syd hvor der er 9.435 stemmeberettigede borgere.

  !Valgdeltagelse

  Der var 7.655 i 6. Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 6. Syd med 2.073 stemmer. Det svarer til 27.1 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 392 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Frederikssundsvej 5. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

  Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole)

  Frederikssundsvej 5 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Grøndalsvængets Skole.

  Grøndalsvængets Skole

  Grøndalsvængets SkoleGrøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.64
  Undervisningseffekt:
  0.5
  Forældre indkomst:
  269.451 kr.
  Afstand:
  657 meter
  Info om Grøndalsvængets Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Frederikssundsvej 5  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Frederikssundsvej 5 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Frederikssundsvej 5 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Frederikssundsvej 5


  Data sidst opdateret 10 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Frederikssundsvej 5, København NV
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Frederikssundsvej 5, 2400 København NV er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Frederikssundsvej 5

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 27 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Nordre Fasanvej 262. Boringen blev afsluttet 18 marts, 2013. Brøndborer var Hoelscher Dewatering. Formålet med boringen var Pejleboring og anvendelse er angivet som Pejleboring. Boringen nåede en dybde på 26.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9336 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Frederikssundsvej 5.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  27 26.5 201. 9336 »
  42 Vandforsyningsboring 27.6 201. 20 »
  53 Vandinjektion 29.0 201. 9393 »
  66 Vandinjektion 201. 9392 »
  76 Geoteknisk boring 31.0 201. 6947 »
  85 6.0 201. 7454 »
  85 6.0 201. 7457 »
  85 6.0 201. 7459 »
  85 16.0 201. 7460 »
  85 6.0 201. 7455 »

  Hvor langt er der fra Frederikssundsvej 5
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,12 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Mimersgade 126A
  2200 København N


  Afstand: 107 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 234 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  føtex 1375 Dagligvarer


  Afstand: 111 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,94 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Lygten


  Afstand: 164 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2400 København NV
  Info om vej: Frederikssundsvej
  Stamoplysninger for Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  Geografiske koordinater 55.70088811°N, 12.53689822°Ø
  Højde over havets overflade 8,2 m.o.h.
  Sogn Kapernaums Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 3b028bc9-f922-41e5-a7cd-d4543ea62ea5
  BFE nummer 6023779

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Frederikssundsvej 5, 2400 København NV.