DinGeo — i hele Danmark

Hejrevej 10, 2400 København NV

DinGeo har samlet informationer på Hejrevej 10 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Grøndalsvængets Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede i andelslejligheder. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Hejrevej 10

Luftfoto af Hejrevej 10, 2400 København NV. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Hejrevej 10, 2400 København NV

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Hejrevej 10, 2400 København NV at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Hejrevej 10, 2400 København NV ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Hejrevej 10, 2400 København NV er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Hejrevej 10, 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Hejrevej 10, 2400 København NV.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 94 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 57 egentlige jordforureninger (type V2), mens 37 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Hejrevej 10, 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 337-Utterslev, København, der hører til Hejrevej 10, 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Hejrevej 10, 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Hejrevej 10, København NV
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
21? -
Ørnevej 33/ Hejrevej 24
lok. nr. 101-00726
52? Olie-benzin, Benzin
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
106? -
Hejrevej 35, 2400 København NV
lok. nr. 101-03133
116? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
128? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
143? -
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-00060
147? -
Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00935
149? -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
178? -
Tranevej 6
lok. nr. 101-13537
179 F0 Benz[a]pyren, Trichlorethylen, Vinylchlorid, Dichlorethylen m.fl.
Ørnevej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30506
179! F2 -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
186? -
Blytækkervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03809
195 F0 -
Hejrevej 43, 2400 København NV
lok. nr. 101-00032
199? -
Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30096
207! F2 -
Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
lok. nr. 101-00676
209 F0 -
Lærkevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03560
211! F2 -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
214? -
Drejervej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-00054
228 F0 -
Glentevej 61, 2400 København NV
lok. nr. 101-00062
236? -
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
241? -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
243? -
Falkevej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-01412
243? -
Glentevej 57, 2400 København NV
lok. nr. 101-11013
245? -
Falkevej 1, 2400 København NV
lok. nr. 101-03785
260? -
Glentevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03130
263? -
Mimersgade Bag Føtex
lok. nr. 101-00239
280! F2 Vinylchlorid, 1,2-Dichlorethylen, Olie, Tungmetaller m.fl.
Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
lok. nr. 101-03135
282? -
Drejervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-12009
286? -
Musvågevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-30262
295 F0 -
Olieraffinaderiet Norden, Rebslagervej 11, København
lok. nr. 101-00055
297? BTEXer og lignende, Tjære, Xylenoler, Phenoler som phenol m.fl.
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
297? -
Blytækkervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-02770
298? -
Glentevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00653
299 F0 -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
309? -
Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
lok. nr. 101-00061
324? -
Mimersgade 115
lok. nr. 101-00677
327? Olie-benzin
Mågevej 44, 2400 København NV
lok. nr. 101-30543
333! F2 -
Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
lok. nr. 101-03813
336 F0 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
lok. nr. 101-00129
344? -
Borgmestervangen 33, 2200 København N
lok. nr. 101-03572
349 F0 -
lok. nr. 101-01852352? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Gørtlervej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00011
  353? -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  381? -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  392? -
  Frederikssundsvej 60A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02513
  414? -
  lok. nr. 101-03580427? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Hillerødgade 34, 2200 København N
  lok. nr. 147-00076
  440? -
  Hillerødgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 147-00448
  452? -
  Hillerødgade 42, 2200 København N
  lok. nr. 147-00017
  453? -
  Rentemestervej 19A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00033
  455! F2 -
  Bygmestervej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00234
  456? -
  Frederikssundsvej 62, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03823
  456? -
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00016
  466? -
  Midgårdsgade 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-04974
  467 F0 -
  Sneppevej 16, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04678
  483? -
  Ørnevej 71, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00059
  497? -

  Tabellen viser de 57 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Hejrevej 10, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Hejrevej 10 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Hejrevej 10, København NV
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  20
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  42
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  42
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  43
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  50
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  59
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  64
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  65
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  78
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  88
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  99
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  114
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  127
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  145
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  155
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  177
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  186
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  190
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  219
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  226
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  244
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  267
  Glentevej 67, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11016
  272
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  285
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  309
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  320
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  366
  Brofogedvej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-10377
  376
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  422
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  426
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  431
  Thoravej 5-15, Glasvej 11 og Theklavej 1
  lok. nr. 101-01593
  438
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  454
  Hillerødgade 23A, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  480
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  481
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  491
  Rentemestervej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04433
  493

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Hejrevej 10, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Hejrevej 10 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 04 juni, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Hejrevej 10, 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Hejrevej 10, 2400 København NV.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Hejrevej 10, 2400 København NV. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Hejrevej 10, 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Hejrevej 10, 2400 København NV. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Hejrevej 10, 2400 København NV om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Hejrevej 10, 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Hejrevej 10, 2400 København NV

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Hejrevej 10, 2400 København NV.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Hejrevej 10, 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Hejrevej 10, 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Hejrevej 10, 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Hejrevej 10, 2400 København NV er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Hejrevej 10, 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Hejrevej 10 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Hejrevej 10 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Hejrevej 10, 2400 København NV


  Ekstrem regn på Hejrevej 10Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Hejrevej 10. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Hejrevej 10, 2400 København NV er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Hejrevej 10, 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Hejrevej 10, 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Hejrevej 10, 2400 København NV ligger i en højde på 8.6 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Hejrevej 10, 2400 København NVKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Hejrevej 10, 2400 København NV. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Hejrevej 10, 2400 København NV befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Hejrevej 10, 2400 København NV

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Hejrevej 10, 2400 København NV.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Hejrevej 10, 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Hejrevej 10 har energimærke F.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 15. november 2013 til 15. november 2023.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke F efterlader plads til forbedring. Med hele 17 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, ovenlys, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandspumper, varmtvandsrør, ventilation, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Ventilation: Udskiftning af alle ventilationsanlæg177.000 kr3.300.000 kr
  Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod parkeringskælder med 100 mm isolering.32.800 kr564.900 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i etager op til 50 mm15.400 kr210.000 kr
  Varmerør: Isolering af varmerør til ventilationsanlæg op til 50 mm8.700 kr163.500 kr
  Varmtvandsrør: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulation i kælder op til 50 mm7.600 kr84.000 kr
  Etageadskillelse: Efterisolering af gulv mod port og overdækket parkering med 100 mm isolering.7.100 kr210.000 kr
  Varmefordelingspumper: Udskiftning af cirkulationspumper på varmeanlæg6.500 kr60.000 kr
  Varmtvandspumper: Udskiftning af brugsvandspumpe1.100 kr5.000 kr
  Varmerør: Isolering af centralvarmepumper800 kr3.000 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandspumpe700 kr1.000 kr
  Vinduer: Udskiftning af vinduer til tolags energirude med varm kant95.600 kr4.738.400 kr
  Ovenlys: Udskiftning af ovenlysvindue til tolags energirude6.100 kr271.600 kr
  Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm.6.000 kr328.800 kr
  Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm4.900 kr157.500 kr
  Yderdøre: Udskiftning af facadepartier til nye med tolags energiglas med varm kant4.400 kr197.200 kr
  Yderdøre: Udskiftning af yderdøre til nye med tolags energiglas med varm kant2.300 kr108.800 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm100 kr3.200 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

  Energimærkerapporten indeholder desuden syv andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres2 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Hejrevej

  De 17 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 72 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 124,87 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 17 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 89,88 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af alle ventilationsanlæg, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 257.300 kr. på varmeregningen. Hvis alle 17 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 377.700 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Hejrevej 10.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Hejrevej 10 er endda i den specielle situation at 10 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 4.738.400 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2013, da energirapporten blev udarbejdet.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 20 februar, 2020 - opdater


  Hejrevej 10, 2400 København NV
  Ejendomsfoto fra 2013 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Hejrevej 10, 2400 København NV er med det nuværende energimærke F relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Baseret på opvarmningsareal (ukendt m2), energimærke (F), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 885,7 MWh/år svarende til en varmeudgift på 863.700 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  863.700 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Hejrevej 10, 2400 København NV ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Hejrevej 10, 2400 København NV

  Naboerne
  veluddannede i andelslejligheder

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Hejrevej 10, 2400 København NV er veluddannede i andelslejligheder , d.v.s. conzoom®-typen Ung Andel.

  Ung Andel

  Ung Andel
  veluddannede i andelslejligheder

  • Unge andelshavere i storbyen
  • Enten studerende eller nyuddannet
  • Lav købekraft
  • Højt kulturforbrug
  • Benytter kollektiv trafik og cykler
  • Økologi
  • Spirende forbrug af luksusvarer
  • Motionerer ofte

  Geodemografi

  Halvdelen af Ung andel er under 35 år, langt de fleste er singler og meget få har børn. Uddannelsesniveauet er over gennemsnittet, idet rigtig mange har en mellemlang videregående uddannelse eller mere – og flere er på vej. De, der er færdiguddannede, sidder i gode jobs og enkelte er selvstændige. Indkomsten er endnu oftest i den nedre halvdel af skalaen, men der bliver den næppe

  Formuen er ofte negativ. Dette er nu ikke hele sandheden, for bag den store, men unge gæld, gemmer der sig et andelsbevis som SKAT eller andre instanser desværre ikke kender værdien af. Er der styr på belåningen i andelsforeningen, kan værdien af deres andel vise sig at være langt større end den stiftede gæld og formuen derfor ganske positiv

  De tilhører i øjeblikket middelklassen, men sandsynligvis ikke for evigt, da mange i Ung andel først lige er kommet i gang og nu arbejder på at fremme karrieren

  Andelslejligheden er typisk under eller omkring 80 m² og beliggende i en ældre etageejendom i primært København, men de findes også i Aarhus og ganske få andre provinsbyer

  En lille håndfuld Ung andel har CVR-nummer på hjemmeadressen, hvoraf de fleste er håndværkere, efterfulgt af dagplejemødre og behandlere inden for sundhed og velvære

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Efter mange år på SU, er Ung andel nu endelig ved at få gang i karrieren. De nyder samtidig at være blevet lidt ældre, men stadig være familieuafhængige, så der bliver brugt både tid og penge på at realisere egne behov og ønsker. Wellness, kosmetik, hi-fi, nyeste smartphones, kameraer og andre luksusprodukter indkøbes – gerne før vennerne – og kulturtilbud nydes. De går ud, men ikke så ofte på barer og diskoteker som hos City-singler. I stedet er middagsselskaber blevet hyppigere, hvor menuen ofte er sund og økologisk

  Selvom forbruget er højt hos Ung andel, er det fortsat cyklen eller den kollektive trafik, der bringer dem rundt. Derfor har blot hver fjerde bil. Det er også både økonomisk og miljøvenligt og cyklen er et godt supplement til den træning, som to tredjedele kommer afsted til hver uge. Når Ung andel skal redegøre for, hvilken sport de dyrker, svarer flere ski, men her tænker de nok tilbage på sidste års ferie. Ellers er topscoreren fodbold og som hos så mange i storbyerne er yoga, fitnesshold eller styrketræning det store hit Der er naturligvis også dem, der hellere løber en tur i byens grønne områder

  Ung andel er meget digitale. Nettet er en del af deres hverdag som et naturligt redskab, der anvendes fra både computer, tablet og smartphone. De bruger det til både job, uddannelse og underholdning. De ser serier og film on-demand, læser om deres interesser og følger med i politik, kultur og andre nyheder. Tre fjerdedele er på Facebook og det bruges flittigt ligesom alle andre sociale medier. Hver tiende prøver også lykken med en online datingprofil

  Når de selv skal ud, måske på date eller med vennerne, finder de gerne inspiration til dette i Where2go eller Soundvenue. Ellers følger de også med i magasiner som GAFFA og Cover

  Få bladrer MetroXpress igennem, men aviser på print abonnerer de ikke på. Udsynet fylder til gengæld i bevidstheden hos Ung andel og de ser ikke globaliseringen som noget skræmmende. Tværtimod støtter de Danmarks engagement i udfordrede områder og synes godt, at vi kunne gøre mere for de flygtninge og indvandrere, der kommer til landet. Selv støtter en stor del ved at være medlem af en humanitær organisation

  Også miljøet er en global udfordring og Ung andel mener, at det må være vigtigere at beskytte det end at industrien kan vokse. Derfor vælger mange også miljøvenlige produkter og forsøger at undgå kunstige tilsætningsstoffer i maden og andre kemikalier

  Ferie i Danmark har været, hvad hver tredje oplevede det seneste år. Omvendt har en anden tredjedel været på ferie i udlandet. Dette kunne være en rygsæksrejse til Østen eller andre steder i verden, som mange har været på. Mange har også været på togrejser, hvor det er nærliggende at tænke Interrail. En stor del har også været på skiferie tidligere med måske forældrene eller en hel flok venner

  I Gallup Kompasset er der flest Moderne-fællesskabsorienterede i Ung andel

  Ung andel er glade for velfærdsstaten og mener ikke, at skattelettelser eller privatiseringer vil styrke samfundet. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler gik til kulturen

  Ved det seneste valg var det partierne på venstrefløjen og Radikale Venstre, der havde opbakning fra Ung andel. Lige over 15 % fik dog ikke stemt denne gang
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Hejrevej 10 er data sidst opdateret 9 april, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Hejrevej 10 hører til afstemningsområdet 6. Syd hvor der er 9.435 stemmeberettigede borgere.

  !Valgdeltagelse

  Der var 7.655 i 6. Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 6. Syd med 2.073 stemmer. Det svarer til 27.1 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 392 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Hejrevej 10, 2400 København NV at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Hejrevej 10. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

  Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole)

  Hejrevej 10 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Grøndalsvængets Skole.

  Grøndalsvængets Skole

  Grøndalsvængets SkoleGrøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.64
  Undervisningseffekt:
  0.5
  Forældre indkomst:
  269.451 kr.
  Afstand:
  464 meter
  Info om Grøndalsvængets Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Hejrevej 10, 2400 København NV.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 20 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Hejrevej 10  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Hejrevej 10 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Hejrevej 10 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Hejrevej 10


  Data sidst opdateret 14 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Hejrevej 10, København NV
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Hejrevej 10, 2400 København NV er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Hejrevej 10

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 36 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Ørnevej-Hejrevej. Boringen blev afsluttet 1 marts, 1961. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 4.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1575 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Hejrevej 10.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  36 Geoteknisk boring 4.5 201. 1575 »
  42 Geoteknisk boring 6.0 201. 1576 »
  69 Geoteknisk boring 6.3 201. 1573 »
  72 Geoteknisk boring 1.4 201. 1863 »
  77 Geoteknisk boring 1.7 201. 1862 »
  81 Geoteknisk boring 1.4 201. 1861 »
  87 Geoteknisk boring 1.5 201. 1860 »
  91 Geoteknisk boring 1.7 201. 1859 »
  92 Geoteknisk boring 5.7 201. 1574 »
  107 Geoteknisk boring 7.5 201. 1348 »

  Hvor langt er der fra Hejrevej 10
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,18 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hejrevej 8
  2400 København NV


  Afstand: 37 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 422 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Fakta butik 312


  Afstand: 251 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 5,14 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Lygten


  Afstand: 216 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2400 København NV
  Info om vej: Hejrevej
  Stamoplysninger for Hejrevej 10, 2400 København NV
  Geografiske koordinater 55.70068404°N, 12.53377096°Ø
  Højde over havets overflade 8,6 m.o.h.
  Sogn Kapernaums Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 410dbac9-1a49-44a5-95e3-abcaea49f5cb
  BFE nummer 6022905

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Hejrevej 10, 2400 København NV.