DinGeo — i hele Danmark

Svanevej 6, 2400 København NV

DinGeo har samlet informationer på Svanevej 6 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Grøndalsvængets Skole. De nærmeste naboer er typisk unge singler i første bolig. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Svanevej 6

Luftfoto af Svanevej 6, 2400 København NV. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Svanevej 6, 2400 København NV

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Svanevej 6, 2400 København NV at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Svanevej 6, 2400 København NV ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Svanevej 6, 2400 København NV er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Svanevej 6, 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Svanevej 6, 2400 København NV. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 101-04435.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 98 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 58 egentlige jordforureninger (type V2), mens 40 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Svanevej 6, 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 14ao-Utterslev, København, der hører til Svanevej 6, 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Svanevej 6, 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Svanevej 6, København NV
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
32? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
50? -
Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00935
99? -
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
109? -
Nordre Fasanvej 240-246
lok. nr. 101-00676
111 F0 Petroleum
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
118? -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
125? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
127? -
Hejrevej 26, 2400 København NV
lok. nr. 101-00726
127? -
Hejrevej 35, 2400 København NV
lok. nr. 101-03133
156? -
DSB banearealer Nørrebro
lok. nr. 101-03572
172 F0 Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
185! F2 -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
205? -
Fund af forurening, Drejervej 2, Rebslagervej 4 og Lygten 5
lok. nr. 101-12009
207? Vinylchlorid, Trichlorethylen, Chlorerede aromater
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
212? -
Falkevej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-01412
214? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
214? -
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-00060
215? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
227? -
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
230? -
Hejrevej 43, 2400 København NV
lok. nr. 101-00032
238? -
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
243? -
Falkevej
lok. nr. 101-03785
245? Olie-benzin
Drejervej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-00054
253 F0 -
Blytækkervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03809
256 F0 -
Glentevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03130
261? -
Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
lok. nr. 101-03135
267? -
Tranevej 6A, 2400 København NV
lok. nr. 101-13537
268 F0 -
Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30096
269! F2 -
Ørnevej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30506
272! F2 -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
279? -
Glentevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00653
299 F0 -
Lærkevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03560
301! F2 -
Bregnerødgade 20, 2200 København N
lok. nr. 101-03813
306 F0 -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
310? -
Tidligere Servicestation - Glenteparken, Nordre Fasanvej 210
lok. nr. 101-00129
317? Olie-benzin
Glentevej 61, 2400 København NV
lok. nr. 101-00062
325? -
Glentevej 59
lok. nr. 101-11013
326? Olieprodukter
Lundtoftegade , 2200 København N
lok. nr. 101-13449
329? -
lok. nr. 101-03580348? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
  lok. nr. 101-00061
  350? -
  Blytækkervej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02770
  355? -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  356? -
  Midgårdsgade 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-04974
  368 F0 -
  Musvågevej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30262
  386 F0 -
  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-04401
  404! F2 -
  Hillerødgade 34, 2200 København N
  lok. nr. 147-00076
  406? -
  lok. nr. 101-01852410? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Bygmestervej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00234
  416? -
  Hillerødgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 147-00448
  420? -
  Mågevej 44, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30543
  433! F2 -
  Mimersgade 71A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00793
  436 F0 -
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00016
  458? -
  Hillerødgade 42, 2200 København N
  lok. nr. 147-00017
  461? -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  474 F0 -
  Lygten 8C, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02768
  486? -
  Frederikssundsvej 60A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02513
  487? -
  Heimdalsgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-00372
  500? -

  Tabellen viser de 58 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Svanevej 6, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Svanevej 6 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Svanevej 6, København NV
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  10
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  11
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  32
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  34
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  40
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  58
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  98
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  106
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  128
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  132
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  132
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  136
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  144
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  163
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  185
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  189
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  194
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  206
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  215
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  216
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  244
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  248
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  267
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  321
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  325
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  328
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  367
  Glentevej 67, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11016
  372
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  374
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  391
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  401
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  430
  Brofogedvej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-10377
  431
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  437
  Hillerødgade 23A, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  447
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  453
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30096
  483
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  485
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  486
  Thoravej 5-15, Glasvej 11 og Theklavej 1
  lok. nr. 101-01593
  496

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Svanevej 6, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Svanevej 6 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 15 maj, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Svanevej 6, 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Svanevej 6, 2400 København NV.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Svanevej 6, 2400 København NV. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Svanevej 6, 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Svanevej 6, 2400 København NV. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Svanevej 6, 2400 København NV om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Svanevej 6, 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Svanevej 6, 2400 København NV

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Svanevej 6, 2400 København NV.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Svanevej 6, 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Svanevej 6, 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Svanevej 6, 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Svanevej 6, 2400 København NV er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Svanevej 6, 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Svanevej 6 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.7 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Svanevej 6, 2400 København NV


  Ekstrem regn på Svanevej 6Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Svanevej 6. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Svanevej 6, 2400 København NV er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  !Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Svanevej 6, 2400 København NV være udsat ifm med vandløbsstigning.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Svanevej 6, 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Svanevej 6, 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Svanevej 6, 2400 København NV ligger i en højde på 8.2 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Svanevej 6, 2400 København NVKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Svanevej 6, 2400 København NV. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Svanevej 6, 2400 København NV befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Svanevej 6, 2400 København NV

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Svanevej 6, 2400 København NV.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Svanevej 6, 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Svanevej 6 har energimærke C.
  Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Energimærket er gyldigt fra 3. april 2014 til 3. april 2024.


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele otte forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på solceller, varmefordelingspumper, varmtvandsbeholder, varmtvandspumper, varmtvandsrør og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW4.900 kr71.300 kr
  Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 32-100(F)/40-100F/50-100F, 180 W2.200 kr9.500 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm1.700 kr29.700 kr
  Varmtvandsrør: Isolering af mandedæksel1.200 kr1.600 kr
  Varmtvandsbeholder: Efterisolering af varmtvandsbeholder op til 100 mm1.000 kr6.000 kr
  Varmtvandspumper: Ny cirkulationspumpe, som Alpha2 25-40N, 18 W800 kr7.000 kr
  Varmtvandsrør: Bygn. 2: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 100 mm200 kr2.300 kr
  Ydervægge: Indvendig montage af forsatsvæg med 100 mm isolering.14.000 kr833.400 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
  Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

  Energimærkerapporten indeholder desuden en andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke A.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Svanevej

  De otte forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 36 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 16,41 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle otte energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 5,87 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 100 mm(pris: 29.700 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 11.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 8 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 25.100 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Svanevej 6.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Svanevej 6 er endda i den specielle situation at 7 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 71.300 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


  Svanevej 6, 2400 København NV
  Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 127.900
  kr 130.000
  kr 2.100
  kr 150.591
  kr 21.091
  2,95 %
  3,33 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Svanevej 6, 2400 København NV er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1208 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 116,4 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 386.000 kr/år, baseret på en energipris på 700,34 kr. per MWh.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  386.000 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Svanevej 6, 2400 København NV ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Bygningen har bevaringsværdi

  København Kommune har tildelt bygningen på Svanevej 6, 2400 København NV en samlet bevaringsmæssig værdi på 5. Bevaringsværdi 5 er en middelvurdering, der ofte gives til jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i det samlede indtryk.

  Bevaringsværdi af Svanevej 6

  Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
  < lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

  Bygningen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 5 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i København Kommune i november 1990.
  Vurderingsdetaljer

  FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring bygningen på Svanevej 6 som: "Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)".

  Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

  • Arkitektonisk værdi (score 5). Kommentar: "ensartet facade med lodret markering".
  • Miljømæssig værdi (score 5).
  • Originalitetsværdi (score 3). Kommentar: "Nye vinduer".
  • Tilstandsværdi (score 3).
  Stilart: Funktionalisme
  Bygningen på Svanevej 6 er et eksempel på byggestilen funktionalisme, som specielt blomstrede i Danmark i perioden 1910-1970. Fnktionalistiske bygninger er rene former, lige linjer og flade tage.
  Lokalplaner og kulturarv

  En bevaringsværdi på 5 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Svanevej 6, 2400 København NV eller kontakte København Kommune direkte.


  Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Svanevej 6, 2400 København NV

  Naboerne
  unge singler i første bolig

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Svanevej 6, 2400 København NV er unge singler i første bolig , d.v.s. conzoom®-typen Første Stop.

  Første Stop

  Første Stop
  unge singler i første bolig

  • Unge studerende og arbejdende
  • Bor i lejlighed i større byer
  • Lav købekraft
  • Meget sociale og går ofte ud
  • Tager på festival
  • Dyrker ofte motion

  Geodemografi

  Første stop er jævnaldrende eller lige et par år ældre end H1 Kollegier og de fleste er fortsat under 30 år, singler og har ingen børn endnu. Fælles for de to H-typer er, at de er meget unge familier. Forskellen ligger til gengæld i boligformen

  Uddannelsesniveauet arbejder mange fortsat på at højne, men lidt flere er i mål og står nu med eksamenspapiret i hånden. Det kan både være fra en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Flere har dog også afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse og har nu fået deres første bolig

  Mens nogle er i gang med første job, modtager andre fortsat uddannelsesstøtte, eventuelt suppleret med et studiejob. Ofte bor man to sammen, ikke fordi man danner par, men mest fordi det hjælper begge til at klare udgifterne. En lille opsparing står fortsat på kontoen, men for de fleste er uddannelses- eller børneopsparingen ved at være brugt op, måske spenderet på boligindretningen

  De tilhører fortsat arbejder- og middelklassen med håb om at kravle op ad stigen, efterhånden som karrieren flasker sig

  Boligen er deres Første stop efter, at de er flyttet hjemmefra. Måske til en mindre lejlighed, som oftest ligger i en ældre etageejendom. Boligen kan både være en leje- eller ejerbolig, som muligvis for nogle har været et forældrekøb. Nogle har også fået deres første bil

  De bor i eller omkring de store studiebyer, såvel Aarhus som København og overalt i provinsen

  Nogle driver virksomhed fra hjemmeadressen. De typiske brancher er håndværk, undervisning, dagpleje og en stor del inden for sundhed, måske en fysioterapeut

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Selvom denne type har valgt kollegielivet fra, er de stadig meget sociale, blandt andet besøger de ofte venner og familie. Ud kommer de også, når de tager i teatret, på kunstudstilling, på museum, til koncert eller i biografen. I byen går man selvfølgelig også, og man kan godt finde på at varme op med et stand-up show

  Sundhed er Første stop i deres liv. To tredjedele dyrker sport hver uge, hvor næsten halvdelen træner i fitness og lidt færre løber. Fremskridtene fra træningen kommer selvfølgelig kun, hvis kosten også er sund. Inspirationen til at leve sundere finder de gerne online, og når man ikke finder tid til at lave maden selv, er det rart, at udvalget af kvalitetsfærdigretter er så stort.

  Internettet er et grundstof i deres hverdag, som de anvender til både uddannelse og underholdning i form af spil og konkurrencer fra både computeren og smartphonen. Når man nu kan forbinde sig mobilt, kan de jo også gå på de sociale medier, men det er efterhånden mest Instagram og Snapchat, de anvender. Og så selvfølgelig Tinder og Happn; det kunne jo være, at kærligheden eller den næste flirt var lige i nærheden

  De forsøger at holde hverdagsudgifterne nede ved at bruge cyklen som deres primære transportmiddel. Hver tiende er aktivt jobsøgende for tiden, men mange vælger også enten at være medlem af eller arbejde frivilligt for en humanitær eller velgørende organisation

  Forældrene mener nok, at Første stop burde bruge endnu mere af deres tid på studier. Men de læser faktisk en del faglitteratur og ofte søger de efter fagligt relaterede emner på nettet. De arbejder hårdt med P3 eller en online musiktjeneste kørende i baggrunden, for det er vigtigt for dem at have succes. De læser også nyheder, men interessen for politiske emner er ikke så stor, dog lige med undtagelse af erhvervspolitik, som de jo nu begynder at mærke relevansen af. I stedet er de velorienterede om deres interesseområder, som inkluderer mode, kosmetik og hi-fi

  Fjernsynet bruges primært til at se film, hvis altså ikke de vælger biografen. Filmene bliver streamet fra nettet, og hver tredje ser alene tv online. De er generelt glade for den moderne teknologis mange muligheder og vil desuden gerne betale ekstra for den nyeste teknologi, selvom de måske ikke helt har råd

  Der er nok at se til og ikke meget at gøre godt med, så for de fleste er det to år siden, at de for alvor var på ferie. Den årlige Roskilde Festival ser mange dog frem til. Den skal der være råd til

  Værdimæssigt er en stor del Moderne. Derefter er en del også Moderne-individorienterede end Moderne-fællesskabsorienterede

  Selvom politik ikke har den store interesse, er udenrigsstoffet alligevel mere spændende end det lokale og de mener, at Danmark gør ret i at være aktive internationalt, og at vi godt kunne gøre mere for flygtninge

  Opdelingen i Gallups Kompas afspejles i partivalget, for Første stop er en påvirkelig skare, der i udgangspunktet foretrækker venstrefløjen, mens hver tiende ved det seneste valg satte sit krydse ud for Liberal Alliance. Der er dog også en del sofavælgere blandt denne type, så måske er potentialet større
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Svanevej 6 er data sidst opdateret 14 april, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Svanevej 6 hører til afstemningsområdet 6. Syd hvor der er 9.435 stemmeberettigede borgere.

  !Valgdeltagelse

  Der var 7.655 i 6. Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 6. Syd med 2.073 stemmer. Det svarer til 27.1 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 392 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Svanevej 6, 2400 København NV at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Svanevej 6. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

  Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole)

  Svanevej 6 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Grøndalsvængets Skole.

  Grøndalsvængets Skole

  Grøndalsvængets SkoleGrøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.64
  Undervisningseffekt:
  0.5
  Forældre indkomst:
  269.451 kr.
  Afstand:
  557 meter
  Info om Grøndalsvængets Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Gode bredbåndsmuligheder med COAX

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Svanevej 6, 2400 København NV.

  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 6 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Svanevej 6  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Svanevej 6 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Svanevej 6 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Svanevej 6


  Data sidst opdateret 31 december, 2021

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Svanevej 6, København NV
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Svanevej 6, 2400 København NV er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Svanevej 6

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 18 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Svanevej 6. Boringen blev afsluttet 11 marts, 2013. Brøndborer var Hoelscher Dewatering. Formålet med boringen var Pejleboring og anvendelse er angivet som Pejleboring. Boringen nåede en dybde på 27.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9338 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Svanevej 6.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  18 27.0 201. 9338 »
  51 Forureningsbor. 6.0 201. 7271 »
  67 Geoteknisk boring 201. 4445 »
  77 25.0 201. 9468 »
  116 Geoteknisk boring 41.8 201. 6859 »
  120 26.5 201. 9336 »
  125 Geoteknisk boring 4.5 201. 1575 »
  126 6.0 201. 7458 »
  126 6.0 201. 7457 »
  126 6.0 201. 7456 »

  Hvor langt er der fra Svanevej 6
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,14 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hejrevej 8
  2400 København NV


  Afstand: 117 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 321 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  føtex 1375 Dagligvarer


  Afstand: 212 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 5,04 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Lygten


  Afstand: 177 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2400 København NV
  Info om vej: Svanevej
  Stamoplysninger for Svanevej 6, 2400 København NV
  Geografiske koordinater 55.70065826°N, 12.53537056°Ø
  Højde over havets overflade 8,2 m.o.h.
  Sogn Kapernaums Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 2314405f-2dab-4c3a-aa7b-232864eaa11c
  BFE nummer 6022660

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Svanevej 6, 2400 København NV.