DinGeo — i hele Danmark

Vibevej 7, 2400 København NV

Ejendommen på Vibevej 7 i København NV er opført i 1898 og indeholder 0 værelser og fordelt på 185 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Grøndalsvængets Skole. De nærmeste naboer er typisk kortuddannede familier uden børn. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.77 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Vibevej 7

Luftfoto af Vibevej 7, 2400 København NV. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Vibevej 7, 2400 København NV

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Vibevej 7, 2400 København NV at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Vibevej 7, 2400 København NV ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Vibevej 7, 2400 København NV er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Vibevej 7, 2400 København NV er opført i 1898 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Vibevej 7, 2400 København NV er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Vibevej 7, 2400 København NV.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Vibevej 7

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Ejendommen på Vibevej 7 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (58.2%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Ejendommen på Vibevej 7 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (55.9%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Ejendommen på Vibevej 7 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (69.2%), Gulve (68.8%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 29 maj, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Vibevej 7, 2400 København NV. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 101-04429.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på ejendommens grund. Olietanken er etablereret i 1938 og den er i stadig i drift. Der er tale om Nedgravet/underjordisk olietank på 2475 liter; Designet til Fyringsgasolie. Se adressens BBR data

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 92 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 57 egentlige jordforureninger (type V2), mens 35 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Vibevej 7, 2400 København NVKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 14cø-Utterslev, København, der hører til Vibevej 7, 2400 København NV. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Vibevej 7, 2400 København NV. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Vibevej 7, København NV
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
41? -
Hejrevej 26, 2400 København NV
lok. nr. 101-00726
96? -
Tranevej 6A, 2400 København NV
lok. nr. 101-13537
98 F0 -
Ørnevej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30506
106! F2 -
Blytækkervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03809
107 F0 -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
113? -
Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30096
117! F2 -
Lærkevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03560
130! F2 -
Drejervej 16, 2400 København NV
lok. nr. 101-00054
156 F0 -
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
159? -
Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00935
167? -
Vibevej 25, 2400 København NV
lok. nr. 101-00060
180? -
Hejrevej 35, 2400 København NV
lok. nr. 101-03133
189? -
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
189? -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
208? -
Blytækkervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-02770
209? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
211? -
Musvågevej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-30262
216 F0 -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
217? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
233? -
Glentevej 61, 2400 København NV
lok. nr. 101-00062
240? -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
247? -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
251? -
Fund af forurening, Drejervej 2, Rebslagervej 4 og Lygten 5
lok. nr. 101-12009
258? Vinylchlorid, Trichlorethylen, Chlorerede aromater
Hejrevej 43, 2400 København NV
lok. nr. 101-00032
264? -
Glentevej 57, 2400 København NV
lok. nr. 101-11013
269? -
Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
lok. nr. 101-00676
279 F0 -
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
291? -
Mågevej 44, 2400 København NV
lok. nr. 101-30543
294! F2 -
Frederikssundsvej 60A, 2400 København NV
lok. nr. 101-02513
324? -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
324! F2 -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
331? -
Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
lok. nr. 101-01412
334? Benzin, C25-C35 kulbrintefraktion, Nikkel, Zink m.fl.
Glentevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03130
348? -
Falkevej 1, 2400 København NV
lok. nr. 101-03785
349? -
Rentemestervej 19A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00033
366! F2 -
Frederikssundsvej 62, 2400 København NV
lok. nr. 101-03823
366? -
Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
lok. nr. 101-03135
369? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
381? -
Glentevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00653
381 F0 -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
385? -
Borgmestervangen 33, 2200 København N
lok. nr. 101-03572
386 F0 -
Nordre Fasanvej 235, medicinalfabrik og maskinfabrik
lok. nr. 101-00061
396? Olieprodukter
lok. nr. 101-01852398? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Sneppevej 16, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04678
  399? -
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00016
  409? -
  Bygmestervej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00234
  416? -
  Theklavej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03105
  418? -
  Ørnevej 71, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00059
  418? -
  Bregnerødgade 20, 2200 København N
  lok. nr. 101-03813
  427 F0 -
  Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
  lok. nr. 101-00129
  433? -
  Hillerødgade 42, 2200 København N
  lok. nr. 147-00017
  462? -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  472? -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  483? -
  Rørsangervej 78, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02060
  493? -
  Frederiksborgvej 53, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00356
  493? -
  Lygten 8C, 2400 København NV
  lok. nr. 101-02768
  500? -

  Tabellen viser de 57 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Vibevej 7, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Vibevej 7 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Vibevej 7, København NV
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  7
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  13
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  32
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  85
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  97
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  97
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  124
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  129
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  132
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  136
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  143
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  165
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  191
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  214
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  218
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  227
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  241
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  243
  Glentevej 67, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11016
  244
  Brofogedvej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-10377
  287
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  290
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  293
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  308
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  316
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  323
  Thoravej 5-15, Glasvej 11 og Theklavej 1
  lok. nr. 101-01593
  347
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  373
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  378
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  409
  Rentemestervej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04433
  424
  Bygmestervej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04411
  454
  Frederikssundsvej 68A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30078
  456
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  456
  Skaffervej 4, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04446
  458
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  495

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Vibevej 7, 2400 København NV.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Vibevej 7 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 22 april, 2023. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Vibevej 7, 2400 København NV bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Vibevej 7, 2400 København NV.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9200 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Vibevej 7, 2400 København NV. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Vibevej 7, 2400 København NVKortet viser trafikstøj i området omkring Vibevej 7, 2400 København NV. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Vibevej 7, 2400 København NV om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by55-60 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Vibevej 7, 2400 København NV har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Vibevej 7, 2400 København NV

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Vibevej 7, 2400 København NV.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Vibevej 7, 2400 København NV ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Vibevej 7, 2400 København NVRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Vibevej 7, 2400 København NV. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Vibevej 7, 2400 København NV er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Vibevej 7, 2400 København NV. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Vibevej 7 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Vibevej 7 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Vibevej 7, 2400 København NV


  Ekstrem regn på Vibevej 7Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Vibevej 7. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.7 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Vibevej 7, 2400 København NV er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Vibevej 7, 2400 København NVKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Vibevej 7, 2400 København NV. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic

  Havvand

  Vibevej 7, 2400 København NV ligger i en højde på 9.5 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Vibevej 7, 2400 København NVKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Vibevej 7, 2400 København NV. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Vibevej 7, 2400 København NV befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Vibevej 7, 2400 København NV

  BBR oplysninger

  Ejendommen på Vibevej 7 i København NV er opført i 1898 og indeholder 0 værelser og fordelt på 185 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

  Generelle BBR informationer
  Anvendelse Enhed til kontor
  Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
  Opførselsesår 1898
  Ombygningsår 1951
  Fredning -
  Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
  Køkkenforhold -
  Antal Etager 1
  Antal toiletter 0
  Antal badeværelser 0
  Antal værelser 0

  BBR materialer og installationer
  Ydervægsmateriale Mursten
  Tagmateriale Andet materiale
  Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
  Opvarmningsmiddel -
  Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
  Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
  Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

  BBR arealer (Bygning nr. 3)
  Bygning, Samlet areal 108 m2
  Boligstørrelse 185 m2
  Kælder 29 m2
  Areal til erhverv 185 m2
  Vægtet Areal 381 m2

  !Andre udvalgte BBR data

  BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

  Mere end én bygning

  Der er registreret tre andre bygninger på adressen:

  • Bygning nr. 2: Bygning til kontor opført i 1939 | areal: 186 m²
  • Bygning nr. 1: Bygning til kontor opført i 1934 | areal: 140 m²
  • Bygning nr. 4: Bygning til kontor opført i 1961 | areal: 152 m²
  Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. ejendommens computerberegnede ejendomsvurdering.

  Teknisk Anlæg

  Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

  • Type: Tank
  • Etableringsår: 1938
  • Placering: Nedgravet/underjordisk
  • Indhold: Fyringsgasolie
  • Status: I drift  BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 29 maj, 2023 - opdater

  Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
  Ret BBR-oplysninger


  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Vibevej 7, 2400 København NV. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

  Download BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Ejendommen på Vibevej 7 har energimærke G.

  Det nuværende energimærke

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

  Energimærket er gyldigt fra 14. august 2015 til 14. august 2025.

  Ifølge BBR er bygningen opført i 1898 og med den foreløbig seneste større ombygning i 1951. Selvom et G-energimærke hører til i den absolut laveste ende, så er det ikke ualmindeligt for bygning opført i 1898. Bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor.

  Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


  Sammenligning af energimærket G for ejendommen på Vibevej 7 (byggeår: 1898) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (1951, ).


  !Energiforbedringer

  Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke G efterlader plads til forbedring. Med hele ti forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, fladt tag, ovenlys, terrændæk, vinduer, yderdøre og ydervægge.

  Forbedringsforslag - Oversigt

  ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
  Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm28.300 kr658.800 kr
  Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering 13.300 kr70.000 kr
  Fladt tag: Efterisolering af fladt tag med 250 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm 5.700 kr140.300 kr
  Vinduer: Udskiftning af vindue til tolags energirude4.800 kr212.800 kr
  Vinduer: Udskiftning af vindue til tolags energirude1.000 kr44.800 kr
  Terrændæk: Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader1.000 kr174.600 kr
  Yderdøre: Udskiftning til ny terrassedør med tolags energirude700 kr28.800 kr
  Ovenlys: Udskiftning af ovenlysvindue til tolags energirude400 kr16.100 kr
  Yderdøre: Udskiftning til ny terrassedør med tolags energirude400 kr18.000 kr
  Vinduer: Udskiftning af vindue til tolags energirude300 kr11.200 kr

  Forklaring til kolonnerne:
  Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

  Energimærkerapporten indeholder desuden syv andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke A.

  Energimærke efter forbedringer

  A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

  Det nuværende energimærke () kan forbedres5 trin via rentable forbedringer () og 6 trin med alle forbedringerne ().

  Grønne investeringer i ejendommen på Vibevej

  De ti forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

  • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 77 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 13,57 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle ti energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 10,51 ton.
   Læs mere om CO₂ reduktion
  • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm(pris: 658.800 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
   Læs mere om indeklima her
  • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 46.900 kr. på varmeregningen. Hvis alle 10 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 54.800 kr
   Læs mere om boligopvarmning
  • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt A-energimærke, vurderer vi, at ejendommen vil opleve en værdiforøgelse på 547.600 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke B give en værdiforøgelse på 458.800 kr.
   Læs mere om udregningerne
  • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Vibevej 7.
  • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Vibevej 7 er endda i den specielle situation at 3 renoveringer er markeret som rentable.
  • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 212.800 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2015, da energirapporten blev udarbejdet.
  Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 5 februar, 2020 - opdater


  Vibevej 7, 2400 København NV
  Ejendomsfoto fra 2015 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

  Mere info om Energimærket

  Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

  Boligkøber kan bruge energimærket til at
  1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
  2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
  3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

  Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

  Læs mere om data og datakilder her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Energisparelån
  kr.
  kr.
  Kreditbeløb til udbetaling
  Hovedstol
  Etableringsomkostninger
  Samlet tilbagebetaling
  Samlede omkostninger
  Rente (variabel)
  ÅOP
  kr 150.670
  kr 153.000
  kr 2.330
  kr 177.234
  kr 24.964
  2,95 %
  3,31 %

  *Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

  Boligopvarmning

  Den primære opvarmningskilde på Vibevej 7, 2400 København NV er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

  !Varmeforbrug iflg energimærkerapport

  Ejendommen på Vibevej 7, 2400 København NV er med det nuværende energimærke G relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

  Baseret på opvarmningsareal (280 m2), energimærke (G), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 91,2 MWh/år svarende til en varmeudgift på 128.200 kr/år.

  Beregnet årlig varmeomkostning
  128.200 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

  Fjernvarme

  Ejendommen på Vibevej 7 modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 11.546 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

  Vibevej 7 har et vægtet areal på 381 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

  Beregnet årlig varmeomkostning
  57.730 kr/år

  Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke G er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

  Hæftelser

  Ejendommen Vibevej 7, 2400 København NV har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 12.520.062 kr .

  Realkreditpantebrev
  Dato19. May, 2011
  Prioritet11
  Typerealkreditpantebrev
  Hovedstol9.148.800 kr.
  Rentesats1.61284 %
  Rentetypevariabel
  KreditorerJyske Realkredit A/S
  noteDen tinglyste rente er fornuftig.
  Privat pantebrev
  Dato12. Oct, 2007
  Prioritet12
  TypeprivatPantebrev
  Hovedstol3.371.262 kr.
  Rentesatsikke opgivet
  KreditorerBrask Thomsen Stiftung


  Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 4 april, 2023  -  opdater

  Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


  Mere info om Hæftelser:

  En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

  Datakilder:
  Tinglysning.dk

  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Vibevej 7, 2400 København NV

  Naboerne
  kortuddannede familier uden børn

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Vibevej 7, 2400 København NV er kortuddannede familier uden børn , d.v.s. conzoom®-typen Dannevang.

  Dannevang

  Dannevang
  Kortuddannede familier uden børn

  • Par og enlige i alle aldre
  • Bor i mindre boliger i provinsen
  • Lav købekraft
  • Læser formiddagsaviser og lytter til radio
  • Spiller gerne online

  Geodemografi

  I Dannevang er lige over halvdelen enlige. De kan være unge, midaldrende og ældre. Den største andel er i 40’erne, men du finder dem i alle aldre. Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn

  Op mod halvdelen har ikke taget nogen uddannelse efter grundskolen. En tredjedel er lønmodtagere på grundniveau, mens omkring halvdelen er på offentlige forsørgelse af forskellig art, hvilket inkluderer pension

  For de, som har egen indkomst, er der tale om lavindkomst. Mange er gældsatte og kun de, som har passet på ikke at komme i gældsfælden, og som har rimelige indkomster, finder vi i middelklassen. Resten ligger i arbejder- og underklassen. Formuen er for manges vedkommende negativ, dog noget højere for de, der ejer deres bolig

  Lidt over halvdelen af Dannevang bor til leje i kæde- eller rækkehuse, mens resten er ejerboliger. Ikke mange boliger er over 90 m² og de handles typisk til under halv pris i forhold til landsgennemsnit. Vi finder Dannevang over hele landet, både i provinsbyer, storbyer og landsbyer

  Omend indtægten er blandt de lavere i samfundet, har lidt over halvdelen bil og en del har endda to biler. Men det er måske ikke de nyeste og største biler, som du finder her

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Dannevang er meget sociale. De besøger venner og familie flere gange om ugen, ligesom deres venner og familie også kommer til spisning de andre dage. Her er det i høj grad den traditionelle danske mad, der kommer på bordet. For ni ud af ti betyder det dansk mad med kød, sovs og kartofler.

  Det meste af tiden lever Dannevang et stille liv. De benytter sig sjældent at kulturtilbud, de rejser ikke så ofte og de orienterer sig generelt meget mod det nære. Politik er kun interessant, hvis det omhandler lokalområdet – eller om skat. Derfor synes de også, at lokalavisen er en god kilde til information, omend det kun er lige over halvdelen, der får læst den hver uge

  Til gengæld kan man møde typen online. Mange har en profil på Facebook og den tjekkes dagligt. Der ligger spil på computeren, men det forhindrer ikke, at der også bliver spillet online-spil. Næst efter underholdning og spil på nettet, er det dba.dk, der trækker, når de er online, og som de besøger ofte. Her handles der med alt brugt fra stort til småt. Det koster ikke noget at kigge og man kan jo være heldig at gøre en god handel

  Dannevang synes for de flestes vedkommende, at internettet er en fordel i deres hverdag, men en tredjedel er utrygge ved betaling på nettet. Derfor ordner de kun få af deres bankforretninger på computeren, ligesom de sjældent foretager online betalinger

  I Dannevangs tegnebog eller kommodeskuffe, finder du højst sandsynligt et lod eller en Lottokupon. Nogen jo skal vinde, så hvorfor ikke spille med?

  Den daglige avis har typisk et logo fra BT, Ekstra Bladet eller lokalavisen på forsiden, hvoraf den sidstnævnte klart er den mest populære – den er jo også gratis. En del er medlem af Ældre Sagen, så de læser naturligvis også foreningens blad. Samvirke og Idényt er ligeledes populært læsestof i mange hjem. Når de læser ugeblade, er det som oftest Familie Journalen, men man bytter sig gerne til andre. Ellers bliver det ikke til megen læsning andet end underteksterne på DR1 eller TV2. Nyheder er god underholdning, så de har tit TV2 News kørende. Hører de radio, er den næsten med garanti indstillet på P4 eller en lokalradio

  Sport er generelt interessant – på tv. I det virkelige liv tager Dannevang kun hjemmefra i motionsøjemed for at dyrke fitness eller for at løbe en tur. Sundhed interesserer dem ikke og der er også flere rygere i denne type end blandt danskerne generelt. Derfor synes Dannevang også generelt, at det er noget pjat at forbyde rygning på offentlige steder. Samvittigheden klares med at stikke et par light-produkter i indkøbsvognen

  Du møder ikke Dannevang i mange udvalgte specialbutikker. De handler, hvor det er billigst og jagter gerne dagens gode tilbud

  Når pengene er små, er der ingen grund til at rejse væk for at bruge dem. Så de holder næsten alle sammen ferie i Danmark. Men Dannevang mener også, at vi skal passe os selv i Danmark fremfor at støtte EU og andre lande

  Kompassegmentet, Traditionelle-individorienterede, dækker den største andel i Dannevang med vægt på de Traditionelle

  Holdningsmæssigt kommer det til udtryk ved, at de fleste i Dannevang føler, at alting ændrer sig for hurtigt og at globaliseringen og den teknologiske udvikling er skræmmende

  Ved det seneste valg stemte flest på Socialdemokraterne, næstflest på Dansk Folkeparti, mens hver femte satte krydset ud for Venstre. Lidt over hver femte er på Robinsonlisten

  Kun en tredjedel siger Nej tak til reklamer, da de gerne nyder at hygge sig med ugens tilbudsaviser
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Vibevej 7 er data sidst opdateret 22 april, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Vibevej 7 hører til afstemningsområdet 6. Syd hvor der er 9.435 stemmeberettigede borgere.

  !Valgdeltagelse

  Der var 7.655 i 6. Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 81.1 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 6. Syd med 2.073 stemmer. Det svarer til 27.1 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 6. Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 392 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 6. Syd, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Vibevej 7, 2400 København NV at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 198 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Vibevej 7. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10285 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 7.70 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.77 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2400 København Nv

  Opklaringsprocenten i 2400 København Nv er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole)

  Vibevej 7 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Grøndalsvængets Skole.

  Grøndalsvængets Skole

  Grøndalsvængets SkoleGrøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.64
  Undervisningseffekt:
  0.5
  Forældre indkomst:
  269.451 kr.
  Afstand:
  460 meter
  Info om Grøndalsvængets Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Vibevej 7, 2400 København NV.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke muligt på adressen
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 28 / 2 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Vibevej 7  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Vibevej 7 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Vibevej 7 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 200+ Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Vibevej 7


  Data sidst opdateret 25 december, 2021

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Vibevej 7, København NV
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Vibevej 7, 2400 København NV er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Vibevej 7

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 16 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vibevej. Boringen blev afsluttet 19 juli, 1961. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 1.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1860 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Vibevej 7.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  16 Geoteknisk boring 1.5 201. 1860 »
  18 Geoteknisk boring 1.7 201. 1862 »
  18 Geoteknisk boring 1.4 201. 1861 »
  18 Geoteknisk boring 1.7 201. 1859 »
  21 Geoteknisk boring 1.4 201. 1863 »
  49 Geoteknisk boring 6.0 201. 1576 »
  110 Geoteknisk boring 4.5 201. 1575 »
  116 Geoteknisk boring 5.7 201. 1574 »
  134 Geoteknisk boring 6.3 201. 1573 »
  155 Geoteknisk boring 201. 4445 »

  Hvor langt er der fra Vibevej 7
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,27 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hejrevej 8
  2400 København NV


  Afstand: 59 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 489 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Fakta butik 312


  Afstand: 160 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 5,20 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Lygten


  Afstand: 207 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2400 København NV
  Info om vej: Vibevej
  Stamoplysninger for Vibevej 7, 2400 København NV
  Geografiske koordinater 55.70135882°N, 12.53295459°Ø
  Højde over havets overflade 9,5 m.o.h.
  Sogn Kapernaums Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id c1c31277-e343-4388-a0a5-cc0616f17484
  BFE nummer 6022698

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Vibevej 7, 2400 København NV.