DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Thoravej 2A, 2400 København NV


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Thoravej 2A. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer fire byggesagsdokumenter knyttet til Thoravej 2A. De dækker perioden 1 - 1 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Thoravej 2A direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Thoravej 2A.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 41 meter fra Thoravej 2A

Skråfoto fra 1932-1950 taget 41 meter syd for Thoravej 2A. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Thoravej 2A, 2400 København NV

bygningen på Thoravej 2A, 2400 København NV har fire historiske byggesager, der dækker perioden 1 - 1. De fire historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Thoravej 2A

Adresse Dato Beskrivelse Download
Rentemestervej 17 1 Særlige sager Ikke tilgængelig.
Rentemestervej 17 1 Ukendt (Digital - opsætning af markiser på bygningen Glasvej 23 - 25 og Rentemestervej 17) Digital - opsætning af markiser på bygningen Glasvej 23 - 25 og Rentemestervej 17 Download PDF
Rentemestervej 17   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (SE: 5i UT) SE: 5i UT Download PDF
Rentemestervej 17   - Vandarkiv indtil 2004 ((se 5i Utterslev)) (se 5i Utterslev) Download PDF

Tabellen viser de 4 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Thoravej 2A, 2400 København NV.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Thoravej 2A, 2400 København NV

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Thoravej 2A, 2400 København NV

Officielle attester og rapporter på Thoravej 2A, 2400 København NV

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Thoravej 2A med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Thoravej 2A, 2400 København NV

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Thoravej 2A, 2400 København NV her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Thoravej 2A, 2400 København NV her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Thoravej 2A, 2400 København NV her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Thoravej 2A, 2400 København NV Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Thoravej 2A, 2400 København NV

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Thoravej 2A, 2400 København NV

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Provstevej Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Thoravej 2A Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »