DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Carl Th. Dreyers Vej 2, 2500 ValbyRKR-pris i postnr
5.247.742
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.855.250
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Rækkehuset på Carl Th. Dreyers Vej 2, 2500 Valby er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Bo-Vita. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 817.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Carl Th. Dreyers Vej 2, 2500 Valby

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af rækkehuset på Carl Th. Dreyers Vej 2, der ligger til grund for vores dingestimat på 96.833.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2500 Valby i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2500 Valby ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 49.507 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 39 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 39 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Rækkehuset på Carl Th. Dreyers Vej 2, 2500 Valby har et vægtet areal på 106 m². Hvis Carl Th. Dreyers Vej 2, 2500 Valby er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 106 m2 x 49,507 kr/m2 = 5.247.742 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2500 Valby
5.247.742 kr.
Udbudspriser i 2500 Valby

Udbudspriser på omkringliggende villaer og rækkehuse i 2500 Valby kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Carl Th. Dreyers Vej 2. Der er p.t. fem villaer og rækkehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 5 villaer og rækkehuse, der p.t. er til salg i 2500 Valby.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 45,551 til 49,983 kr/m2, med et gennemsnit på 48,142 kr/m2 og en median på 48,215 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Carl Th. Dreyers Vej 2, 2500 Valby svarer til gennmsnits-villaer og rækkehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 106 m2 x 48,215 kr/m2 x 0.95 = 4.855.250 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer og rækkehuse i 2500 Valby) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 5 Rækkehuser til salg i 2500 Valby
4.855.250 kr.