DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Horsekildevej 22, 1. th, 2500 ValbyDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

6.596.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 6.596.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Horsekildevej 22, 1. th. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 4 procent af middelværdien. Det indikerer at Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
6.840.921
Mere Info 
forel. vurd.
7.986.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.550.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
6.250.260
Mere Info 
Justeret RKR
6.821.321
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.473.822
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og skats foreløbige vurdering er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 6,3 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 6,8 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    6,60 mio. kr.

    Interval: 6,25 - 6,84 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    2.885.000 kr.

    20. juli 2011

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th, der ligger til grund for vores dingestimat på 6.596.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 6,84 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 29.250 kr. månedligt.

Geomatic AVM
6.840.921 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Horsekildevej 22, 1. th er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 3 procent højere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 7.986.000 kr. og grunden er vurderet til 4.755.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om lejlighedens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
7.986.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering fra 2023 stemmer dårligt overens med andre uafhængige vurderinger på adresser Vurderingen er 21 procent højere end dingestimatet (6.596.581 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores estimat.

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Horsekildevej 22, 1. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th i Valby er 2.550.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 163.900 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 15.750 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.550.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 61 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (6.596.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 2500 Valby.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2500 Valby i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2500 Valby ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 42.810 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 103 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 103 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby har et vægtet areal på 146 m². Hvis Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 146 m2 x 42,810 kr/m2 = 6.250.260 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2500 Valby
6.250.260 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 5 procent lavere end vores dingestimat (6.596.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 103 Ejerlejligheder i 2500, Valby. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2500 Valby. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2011 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 20. juli 2011, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 2.885.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
20. juli 2011Alm. frit salg2.885.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 146 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Horsekildevej 22, 1. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2500 Valby (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 146 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2011 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2024, y: 6.821.321 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby var i tredje kvartal 2011. Salgsprisen 2.885.000 kr. var 9 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 9 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 146 m2 x 42,810 kr/m2 x 1.09 = 6.821.321 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2011)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2500 Valby
6.821.321 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 3 procent højere end vores dingestimat (6.596.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (2.885.000 kr) ved det seneste salg i tredje kvartal 2011 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 2500 Valby

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2500 Valby kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Horsekildevej 22, 1. th. Der er p.t. 133 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 133 lejligheder, der p.t. er til salg i 2500 Valby.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 28,028 til 75,231 kr/m2, med et gennemsnit på 45,724 kr/m2 og en median på 46,675 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Horsekildevej 22, 1. th, 2500 Valby svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 146 m2 x 46,675 kr/m2 x 0.95 = 6.473.822 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2500 Valby) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 133 Ejerlejligheder til salg i 2500 Valby
6.473.822 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Horsekildevej 22, 1. th er på niveau med de 133 lejligheder, der p.t. er til salg i 2500 Valby. Vurderingen er dog stadig 1 procent lavere end vores dingestimat (6.596.000 kr).