DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Skelmosevej 1, 2500 ValbyDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

4.965.000 kr

Villaens samlede vurdering 4.965.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Skelmosevej 1. Der er ikke særlig god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på hele 28 procent af middelværdien. Det tyder på at Skelmosevej 1, 2500 Valby er en bolig hvor man skal være varsom med at bruge computerberegnede ejendomsvurderinger. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
5.780.162
Mere Info 
forel. vurd.
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
4.350.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
6.409.395
Mere Info 
Justeret RKR
3.321.618
Mere Info 
Udbudspris i postnr
8.120.790
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: udbudspriser i postnummer er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Skelmosevej 1 ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,3 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 6,4 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    4,97 mio. kr.

    Interval: 3,32 - 6,41 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    600.000 kr.

    10. november 1997

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Skelmosevej 1, 2500 Valby

Nedenfor gennemgås information om de fem uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Skelmosevej 1, der ligger til grund for vores dingestimat på 4.965.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 5,78 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 26.628 kr. månedligt.

Geomatic AVM
5.780.162 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Skelmosevej 1 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 16 procent højere end vores dingestimat.
! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Skelmosevej 1. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Skelmosevej 1. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Skelmosevej 1 i Valby er 4.350.000 kr (år 2022). Grunden på 1.109 m2 er vurderet til 3.293.700 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Skelmosevej 1, 2500 Valby er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.350.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 12 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2500 Valby i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2500 Valby ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 47.477 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 19 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 19 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Skelmosevej 1, 2500 Valby har et vægtet areal på 135 m². Hvis Skelmosevej 1, 2500 Valby er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 135 m2 x 47,477 kr/m2 = 6.409.395 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2500 Valby
6.409.395 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 29 procent højere end vores dingestimat (4.965.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 19 Parcel-/rækkehuse i 2500, Valby. Det er et begrænset boligsalg og kvadratmeterprisen kan derfor være lidt usikker. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Skelmosevej 1, 2500 Valby kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2500 Valby. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1997 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Skelmosevej 1, 2500 Valby er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 10. november 1997, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 600.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
10. november 1997Alm. frit salg600.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 135 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Skelmosevej 1 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2500 Valby (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 135 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1997 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2024, y: 3.321.618 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Skelmosevej 1, 2500 Valby var i fjerde kvartal 1997. Salgsprisen 600.000 kr. var 48 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 48 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 135 m2 x 47,477 kr/m2 x 0.52 = 3.321.618 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1997)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2500 Valby
3.321.618 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 33 procent lavere end vores dingestimat (4.965.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (600.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 1997 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 2500 Valby

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2500 Valby kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Skelmosevej 1. Der er p.t. 36 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 36 villaer, der p.t. er til salg i 2500 Valby.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 29,583 til 101,867 kr/m2, med et gennemsnit på 61,826 kr/m2 og en median på 63,320 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Skelmosevej 1, 2500 Valby svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 135 m2 x 63,320 kr/m2 x 0.95 = 8.120.790 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2500 Valby) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 36 Villaer til salg i 2500 Valby
8.120.790 kr.
Note: Vurderingen er 63 procent højere end dingestimatet (4.965.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores estimat. Forskellen kan skyldes at villaen har en beliggenhed/herlighedsværdi/kvalitet under gennemsnittet af de 36 villaer, der p.t. er til salg i 2500 Valby.