DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Valby Langgade 184, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i andelsboligs fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på andelsbolig.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Valby Langgade 184, st. . Andelsboligs ældste servitut stammer fra 1903 og den seneste tinglyste servitut er fra 2017. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på andelsbolig.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Valby Langgade 184, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Valby Langgade 184, st. .
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Valby Langgade 184, st. .


thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 129 meter fra Valby Langgade 184, st.

Skråfoto fra 1956 taget 129 meter nordvest for Valby Langgade 184, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

Andelsbolig på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Valby Langgade 184, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20171026 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
02.11.2010 10 Anden servitut Anlæg og anvendelse af de ubebyggede arealer samt adgangsforholdene hertil
20101102 11 andenServitut
19030504 2 andenServitut Dok om fælles afløb
19151213 3 andenServitut Dok om hegn, hegnsmur mv, vejlaug, (XIV/53),
19151213 4 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (XIV/50)
19370109 5 andenServitut Dok om en vejskråning
19540315 6 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19670216 7 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19950123 8 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
20070731 9 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 10 juni, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Valby Langgade 184, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Valby Langgade 184, st.
Rapporten fra 2022 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Københavns Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad Download PDF
2023 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Elna Munchs Plads Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Valby Langgade 184, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Valby Langgade 184, st. , 2500 Valby

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udbygning af Motorring 3 Mere info
- Projekt Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbrien Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringshus på Elværksgrunden Mere info
- Projekt VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter Mere info
- Projekt Ny vejforbindelse mellem Kongelundsvej og Øresundsmotorvejen "Otto Bachs Allé2" Mere info
- Projekt Avedøre Holme - Vindmøller - Vurdering af virkninger på miljøet Mere info
- Projekt Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport _x000D_ Mere info
- Projekt Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Mere info
- Projekt Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Mere info
- Projekt Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Mere info
- Projekt Miljøredegørelse for Marmormolen og spidsen af Langelinie Mere info
- Projekt Nordhavnsvej Mere info
- Projekt Brændselsomlægning på Avedøreværket Mere info
- Projekt Amagerforbrænding - Nyt affaldsbehandlingscenter Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Frederiksberg Centret Mere info
- Projekt Vindmøller på Prøvestenen Mere info
- Projekt Miljøvurdering af vand ved Marbækbanen Mere info
- Projekt Vindmøller på Kalvebod Syd Mere info
- Projekt Udbygning af Panum Komplekset - Forslag til Kommuneplantillæg Mere info
- Projekt Forstærkning af Kalveboddiget VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af ingenol mebutate Mere info
- Projekt VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Mere info
- Projekt VVM-redegørelse - udvidelse af Herlev Hospital Mere info
- Projekt Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse For VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding Mere info
- Projekt ARKEN - Kunstens Ø - Miljørapport Mere info
- Projekt Letbane på Ring 3 Mere info
- Projekt Letbanen på Ring 3 Ændret linjeføring i Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner Tillæg til VVM-redegørelse af maj 2015 Mere info
- Projekt Metro til Sydhavnen Mere info
- Projekt Opgravning, håndtering og bortkørsel af shredder affald deponeret på AV Miljø Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Cityringen Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn Supplerende VVM Mere info
- Projekt VVM Enghave Brygge Mere info
- Projekt IrmaByen VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvenscurdering af støjvold langs E20 i Ishøj Komune Mere info
- Projekt Gladsaxe Genbrugsstation Mere info
- Projekt Nordhavnstunnel Mere info
- Projekt Etablering af biomassefyret anlæg på Amagerværket AMV4 Mere info
- Projekt Kagsåparkens regnvandsprojekt Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af IKEA ved Kalvebod Brygge Mere info
- Projekt CONTAINER- OG NY KRYDSTOGTTERMINAL. YDRE NORDHAVN Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Metro Sydhavnen Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Fisketorvet Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af nyt bykvarter på Postengrunden Mere info
- Projekt Tuborg Syd - Boliger Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport OTC Syd Mere info
- Projekt Miljøvurdering (VVM) af energinyttiggørelse af forbrændingsegnet farligt affald på Vestforbrænding Mere info
- Projekt Miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 104 samt miljøkonsekvensvurdering af Herlev Bymidte Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for vandindvinding 2019 Mere info
- Projekt Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne Mere info
- Projekt Miljøvurdering Kalvebod Brygge Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Byudvikling af Stejlepladsen - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Vejlands kvater Mere info
- Projekt DSB - Nyt værksted Godsbanegården Mere info
- Projekt Lynetteholm Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport for etablering af boliger og parkeringshus, Smedeland 8A Mere info
- Projekt Kunstgræsanlæg Bavnehøj Idrætsanlæg Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport VVM, Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Mere info
- Projekt Aflandshage Vindmøllepark - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - miljøvurdering Valby Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Ny Ellebjerg - Nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - Projekterne ved Kagsmosen og i Kagsåen Mere info
- Projekt Lynetteholm Supplerende Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Mere info
- Projekt Harestrup Å - Vigerslevparken - HÅV Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Plan Københavns Kommuneplan 2005 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 2.3 Øresund Mere info
- Plan Miljøvurdering af råstofplan 2012 Mere info
- Plan Københavns Kommune Kommuneplan 2011 Miljøvurdering Mere info
- Plan Miljøvurdering Københavns Kommune Kommuneplan 2015 Mere info
- Plan Forslag til Råstofplan 2016 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDKAST TIL FINGERPLAN 2017 Mere info
- Plan MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV FOR DETAILHANDEL I HOVEDSTADSOMRÅDET Mere info
- Plan Miljøvurdering af spildevandsplan Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDSPIL OM HOVEDSTADEN 2030, HERUNDER FINGERPLAN 2019 Mere info
- Plan Miljøvurdering Københavns Kommuneplan 2019 Mere info
- Plan Miljørapport for forslag til Råstofplan 2020 Mere info
- Plan Miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2022 Mere info
- Plan Miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm Mere info
- Plan Miljørapport af lokalplan Sluseholmens Stationsområde og medfølgende kommuneplantillæg Mere info
- Plan Miljøvurdering af fællesregulativ for Harrestrup å-systemet Mere info

Tabellen viser de 67 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Valby Langgade 184, st. . Listet er desuden de godkendte 16 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »