DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Valby Langgade 144, 2500 Valby


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Valby Langgade 144. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Valby Langgade 144 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Valby Langgade 144.
  • Miljøvurderingsrapporter: Vi har ikke fundet miljøvurderingsrapporter for bygningen på Valby Langgade 144.


thumbnail: Skråfoto fra 1937 taget 51 meter fra Valby Langgade 144

Skråfoto fra 1937 taget 51 meter vest for Valby Langgade 144. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Valby Langgade 144, 2500 Valby

bygningen på Valby Langgade 144, 2500 Valby har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Valby Langgade 144

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Valby Langgade 144, 2500 Valby.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Valby Langgade 144, 2500 Valby

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Valby Langgade 144, 2500 Valby


Officielle attester og rapporter på Valby Langgade 144, 2500 Valby

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Valby Langgade 144 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Valby Langgade 144, 2500 Valby

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Valby Langgade 144, 2500 Valby her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Valby Langgade 144, 2500 Valby her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Valby Langgade 144, 2500 Valby her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Valby Langgade 144, 2500 Valby Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Valby Langgade 144, 2500 Valby

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Valby Langgade 144, 2500 Valby

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Hj. Bjergstrøms vej Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Københavns Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Valby Langgade 144 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Valby Langgade 144, 2500 Valby

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Valby Langgade 144, 2500 Valby

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub

Tabellen viser de 0 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Valby Langgade 144. Listet er desuden de godkendte 0 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »