DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Asylvej 31, 1. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 13 byggesagsdokumenter knyttet til Asylvej 31, 1. . De dækker perioden 1914 - 2003 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Asylvej 31, 1. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Asylvej 31, 1. .
thumbnail: Skråfoto fra 1936-1939 taget 108 meter fra Asylvej 31, 1.

Skråfoto fra 1936-1939 taget 108 meter øst for Asylvej 31, 1. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Nilsen, Ove; Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

Lejligheden på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup har 13 historiske byggesager, der dækker perioden 1914 - 2003. De 13 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Asylvej 31, 1.

Adresse Dato Beskrivelse Download
Asylvej 31 2003 Til og ombygning Udestue/Overdækket terrasse Download PDF
Asylvej 29 1997 Nedrivning Download PDF
Asylvej 29 1994 Beboelse 18 ældreboliger Download PDF
Asylvej 29 1994 Beboelse 18 ældreboliger. Download PDF
Asylvej 29 1994 Beboelse 18 ældreboliger Download PDF
Asylvej 29 1982 Til og ombygning 8dh, Asylvej 5 Download PDF
Asylvej 29 1965 Til og ombygning 8dh, Sydvestvej 22 Download PDF
Asylvej 29 1954 Carport/garage 8dh, Sydsvestvej 22 Download PDF
Asylvej 29 1952 Til og ombygning 8dg, Sydvestvej 20 Download PDF
Asylvej 29 1930 Til og ombygning 8dg, Sydvestvej 20 Download PDF
Asylvej 29 1923 Beboelse 8dh, Sydvestvej 22 Download PDF
Asylvej 29 1914 Beboelse 8dg, Sydevestvej 20 Download PDF
Asylvej 29   - Matrikulær sag 8dg, Sydvestvej 20 Download PDF

Tabellen viser de 13 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

Officielle attester og rapporter på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Asylvej 31, 1. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Asylvej 31, 1.
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Asylvej 31, 1. , 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Ældreboliger ved Asylvej Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) Etageboliger og offentligformål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé Download PDF
2021 Lokalplan (forslag) Temalokalplan for hegn langs større veje Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF
2018 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Etageboliger på hjørnet af Sydvestvej/Kildevældets Allé Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Asylvej 31, 1. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »