DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Bjergbakkevej 118. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer fem byggesagsdokumenter knyttet til Bjergbakkevej 118. De dækker perioden 1984 - 2005 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er en servitutter knyttet til Bjergbakkevej 118. Villaens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Bjergbakkevej 118 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Bjergbakkevej 118.
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 67 meter fra Bjergbakkevej 118

Skråfoto fra 1949 taget 67 meter syd for Bjergbakkevej 118. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

Villaen på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup har fem historiske byggesager, der dækker perioden 1984 - 2005. De fem historiske byggesager indeholder information om villaens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Bjergbakkevej 118

Adresse Dato Beskrivelse Download
Bjergbakkevej 118 2005 Til og ombygning Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Bjergbakkevej 118 1987 Carport/garage Download PDF
Bjergbakkevej 118 1984 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Bjergbakkevej 118 1984 Beboelse Download PDF
Bjergbakkevej 118 1984 Beregning Statisk. Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.

Tabellen viser de 5 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19831111 1 andenServitut Dok om naturgas mv

Tabellen viser servitut på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Bjergbakkevej 118 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Bjergbakkevej 118, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område nord for Vestskoven og vest for Ringvej B3 Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Bjergbakkevej 118 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »