DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Bogfinkevej 13. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer ni byggesagsdokumenter knyttet til Bogfinkevej 13. De dækker perioden 1958 - 2014 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er to servitutter knyttet til Bogfinkevej 13. Villaens ældste servitut stammer fra 1932 og den seneste tinglyste servitut er fra 1948. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Bogfinkevej 13 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Bogfinkevej 13.
thumbnail: Skråfoto fra 1957 taget 360 meter fra Bogfinkevej 13

Skråfoto fra 1957 taget 360 meter sydvest for Bogfinkevej 13. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

Villaen på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup har ni historiske byggesager, der dækker perioden 1958 - 2014. De ni historiske byggesager indeholder information om villaens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Bogfinkevej 13

Adresse Dato Beskrivelse Download
Bogfinkevej 13 2014 Generelle spørgsmål til byggeprojekt (bk2) Download PDF
Bogfinkevej 13 2008 Byggesag, byggetilladelse, tilbygning Download PDF
Bogfinkevej 13 2008 Byggesag, dispensation fra deklaration Download PDF
Bogfinkevej 13 2008 Generelt spørgsmål til byggemuligheder på ejendommen Download PDF
Bogfinkevej 13 2005 Til og ombygning Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Bogfinkevej 13 2005 Til og ombygning Download PDF
Bogfinkevej 13 1970 Til og ombygning Download PDF
Bogfinkevej 13 1963 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Bogfinkevej 13 1958 Beboelse Download PDF

Tabellen viser de 9 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19320729 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vejlaug
19481109 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr

Tabellen viser de 2 servitutter på ejendommen Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 januar, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Bogfinkevej 13 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Bogfinkevej 13, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Bogfinkevej 13 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »