DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Bovneager 145, 2600 GlostrupGeomatic AVM
6.901.437
Mere Info 
Boliga
4.403.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
3.150.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.994.816
Mere Info 
Justeret RKR
2.267.456
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.421.088
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 6,90 mio. kr.

    januar 2021
  • Seneste Salgspris

    1.825.000 kr.

    23. juli 2007

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Bovneager 145, 2600 Glostrup

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

5.680.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke to vurderinger: ″Salgsjusteret kvadratmeterpris″ og ″Den offentlige ejendomsvurdering″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at de er statistisk forskellige fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Bovneager 145 ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,4 mio. kr (Boliga) til mio. kr 6,9 (AVM).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 6,90 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 35.949 kr. månedligt.

Geomatic AVM
6.901.437 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad villaen på Bovneager 145, 2600 Glostrup burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
4.403.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Bovneager 145. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Bovneager 145. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Bovneager 145 i Glostrup er 3.150.000 kr (år 2021). Grunden på 704 m2 er vurderet til 982.500 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 24.150 kr og en grundskyld på 19.060 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Ejendommen.

Den offentlige ejendomsvurdering
3.150.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Bovneager 145 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2021) er 27.904 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 34 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 34 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Bovneager 145, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 179 m². Hvis Bovneager 145, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 179 m2 x 27,904 kr/m2 = 4.994.816 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
4.994.816 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Bovneager 145, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2007 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Bovneager 145, 2600 Glostrup er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 23. juli 2007, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.825.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
23. juli 2007Alm. frit salg1.825.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 179 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Bovneager 145 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 179 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2007 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2021, y: 2.267.456 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Bovneager 145, 2600 Glostrup var i tredje kvartal 2007. Salgsprisen 1.825.000 kr. var 55 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 55 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 179 m2 x 27,904 kr/m2 x 0.45 = 2.267.456 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2007)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
2.267.456 kr.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Bovneager 145. Der er p.t. 30 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 30 villaer, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 22,034 til 47,757 kr/m2, med et gennemsnit på 34,700 kr/m2 og en median på 35,872 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Bovneager 145, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 179 m2 x 35,872 kr/m2 = 6.421.088 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2600 Glostrup)

gns. m2 udbudspris for 30 Villaer til salg i 2600 Glostrup
6.421.088 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Bovneager 145. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk