DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Brandsbjergvej 135. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer seks byggesagsdokumenter knyttet til Brandsbjergvej 135. De dækker perioden 1949 - 1968 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er tre servitutter knyttet til Brandsbjergvej 135. Villaens ældste servitut stammer fra 1938 og den seneste tinglyste servitut er fra 1951. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Brandsbjergvej 135 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Brandsbjergvej 135.
thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 58 meter fra Brandsbjergvej 135

Skråfoto fra 1949 taget 58 meter syd for Brandsbjergvej 135. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

Villaen på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup har seks historiske byggesager, der dækker perioden 1949 - 1968. De seks historiske byggesager indeholder information om villaens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Brandsbjergvej 135

Adresse Dato Beskrivelse Download
Brandsbjergvej 135 1968 Carport/garage Download PDF
Brandsbjergvej 135 1967 Til og ombygning Download PDF
Brandsbjergvej 135 1965 Diverse Download PDF
Brandsbjergvej 135 1960 Beboelse Download PDF
Brandsbjergvej 135 1949 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Brandsbjergvej 135   - Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF

Tabellen viser de 6 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19380505 1 andenServitut Dok om vejret mv
19390119 2 andenServitut Dok om medlemsbidrag 50 kr årlig, Resp lån i
19510823 3 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tabellen viser de 3 servitutter på ejendommen Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 januar, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Brandsbjergvej 135 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Brandsbjergvej 135, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område nord for Vestskoven og vest for Ringvej B3 Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Brandsbjergvej 135 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »