DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Brinken 17, 1. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 21 byggesagsdokumenter knyttet til Brinken 17, 1. tv. De dækker perioden 1946 - 2017 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Brinken 17, 1. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Brinken 17, 1. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1992 taget 161 meter fra Brinken 17, 1. tv

Skråfoto fra 1928-1992 taget 161 meter sydvest for Brinken 17, 1. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

Lejligheden på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup har 21 historiske byggesager, der dækker perioden 1946 - 2017. De 21 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Brinken 17, 1. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download
Brinken 1, 1 01 TH, 1 01 TV, 1 02 TH, 1 02 TV, 1 ST TH, 1 ST TV, 3, 3 01 TH, 3 01 TV, 3 02 TH, 3 02 TV, 3 ST TH, 3 ST TV, 5, 5 01 TH, 5 01 TV, 5 02 TH, 5 02 TV, 5 ST TH, 5 ST TV, 7, 7 01 TH, 7 01 TV, 7 02 TH, 7 02 TV, 7 ST TH, 7 ST TV, 9, 9 01 TH, 9 01... 2017 Til og ombygning Renovering og ombygning af etageboliglejligheder (Stadionkvarteret - Etape 4) fortsætter i 17/5977 Download PDF
Brinken 1, 1 01 TH, 1 01 TV, 1 02 TH, 1 02 TV, 1 ST TH, 1 ST TV, 3, 3 01 TH, 3 01 TV, 3 02 TH, 3 02 TV, 3 ST TH, 3 ST TV, 5, 5 01 TH, 5 01 TV, 5 02 TH, 5 02 TV, 5 ST TH, 5 ST TV, 7, 7 01 TH, 7 01 TV, 7 02 TH, 7 02 TV, 7 ST TH, 7 ST TV, 9, 9 01 TH, 9 01... 2014 Anmeldelse (bk5). Ombygning af lejlighed til prøvebolig Download PDF
Brinken 1, 1 01 TH, 1 01 TV, 1 02 TH, 1 02 TV, 1 ST TH, 1 ST TV, 3, 3 01 TH, 3 01 TV, 3 02 TH, 3 02 TV, 3 ST TH, 3 ST TV, 5, 5 01 TH, 5 01 TV, 5 02 TH, 5 02 TV, 5 ST TH, 5 ST TV, 7, 7 01 TH, 7 01 TV, 7 02 TH, 7 02 TV, 7 ST TH, 7 ST TV, 9, 9 01 TH, 9 01... 2014 Anmeldelse (bk5). Ombygning af lejlighed til prøvebolig Download PDF
Brinken 5 01 TV 2006 Til og ombygning Download PDF
Brinken 17 01 TV 2003 Til og ombygning Download PDF
Brinken 1 2000 Afløb Download PDF
Brinken 1 1999 Diverse Download PDF
Sportsvej 7 1997 Til og ombygning Download PDF
Sportsvej 7 1997 Varme/energi/forsyning/skorsten Gaskonvertering Download PDF
Sportsvej 9 1997 Carport/garage Download PDF
Brinken 1 02 TV 1985 Til og ombygning Download PDF
Brinken 3 ST TH 1984 Til og ombygning 5ag Download PDF
Sportsvej 9 ST TV 1978 Til og ombygning Download PDF
Stubben 8 01 TV 1978 Til og ombygning Download PDF
Brinken 1 ST TH 1977 Til og ombygning Download PDF
Brinken 9 02 TH 1973 Til og ombygning Download PDF
Sportsvej 7 1957 Beboelse Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Sportsvej 7 1957 Varme/energi/forsyning/skorsten 5a Download PDF
Sportsvej 7 1957 Carport/garage 5ag,ah sportsvej Download PDF
Brinken 1 1957 Beboelse Download PDF
Brinken 1 1946 Erhverv/Diverse 5a Download PDF

Tabellen viser de 21 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

Officielle attester og rapporter på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Brinken 17, 1. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Brinken 17, 1. tv, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Byplanvedtægt af 15.10.1943 for ejerlavet Glostrup by og sogn i Glostrup Kommune Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Brinken 17, 1. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »