DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Byparkvej 12, 1. tv, 2600 GlostrupDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

1.499.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 1.499.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Byparkvej 12, 1. tv. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 5 procent af middelværdien. Det indikerer at Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
forel. vurd.
1.614.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
1.489.000
Mere Info 
Off. Vurdering
660.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
1.427.800
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
1.466.610
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,4 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 1,6 mio. kr (Skats foreløbige vurdering).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    1,50 mio. kr.

    Interval: 1,43 - 1,61 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    1.295.000 kr.

    27. marts 2024

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup

Nedenfor gennemgås information om de fem uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 1.499.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 1.614.000 kr. og grunden er vurderet til 1.037.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om lejlighedens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
1.614.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 7 procent højere end vores dingestimat (1.499.352 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Byparkvej 12, 1. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er næsten identisk med gennemsnittet af de tre andre uafhængige vurderinger på adressen og indgår derfor naturligvis i vores dingestimat. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 93/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (1.499.000 kr) på Byparkvej 12, 1. tv.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv i Glostrup er 660.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 90.000 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 5.565 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
660.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 56 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (1.499.000 kr).
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 28.556 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 25 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 25 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 50 m². Hvis Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 50 m2 x 28,556 kr/m2 = 1.427.800 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2600 Glostrup
1.427.800 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 4 procent lavere end vores dingestimat (1.499.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 25 Ejerlejligheder i 2600, Glostrup. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2024 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. marts 2024, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.295.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
27. marts 2024Alm. frit salg1.295.000
17. august 2016Alm. frit salg715.000

Den justerede prisvurdering kan ikke udregnes da sidste salg fandt sted i første kvartal 2024 hvor der ikke eksisterer RKR gennemsitspriser i postnummeret.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Byparkvej 12, 1. tv. Der er p.t. 46 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 46 lejligheder, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 22,359 til 40,795 kr/m2, med et gennemsnit på 31,566 kr/m2 og en median på 30,876 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Byparkvej 12, 1. tv, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 50 m2 x 30,876 kr/m2 x 0.95 = 1.466.610 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2600 Glostrup) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 46 Ejerlejligheder til salg i 2600 Glostrup
1.466.610 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Byparkvej 12, 1. tv er på niveau med de 46 lejligheder, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup. Vurderingen er dog stadig 2 procent lavere end vores dingestimat (1.499.000 kr).