DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 GlostrupGeomatic AVM
2.367.622
Mere Info 
Boliga
2.454.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.150.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.624.864
Mere Info 
Justeret RKR
2.453.331
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.951.256
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 2,37 mio. kr.

    november 2021
  • Seneste Salgspris

    2.175.000 kr.

    30. november 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

2.474.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke to vurderinger: ″Den offentlige ejendomsvurdering″ og ″Udbudspriser i postnummer″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at de er statistisk forskellige fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10 ligger sandsynligvis i intervallet fra 2,4 mio. kr (AVM) til mio. kr 2,6 (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 2,37 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 9.486 kr. månedligt.

Geomatic AVM
2.367.622 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
2.454.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Dalvangsvej 13, 2. 10. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10 i Glostrup er 1.150.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 150.200 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 8.400 kr og en grundskyld på 3.755 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Lejligheden.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.150.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Dalvangsvej 13, 2. 10 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 29.828 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 18 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 18 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 88 m². Hvis Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 88 m2 x 29,828 kr/m2 = 2.624.864 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2600 Glostrup
2.624.864 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup er solgt seks gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 30. november 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 2.175.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
30. november 2020Alm. frit salg2.175.000
29. august 2014Alm. frit salg1.501.000
20. juli 2009Alm. frit salg1.400.000
1. juli 2007Alm. frit salg1.900.000
27. oktober 2004Alm. frit salg1.395.000
7. november 1995Alm. frit salg565.000

Salgsprisen for de 6 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 88 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Dalvangsvej 13, 2. 10 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2600 Glostrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 88 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 2.453.331 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup var i fjerde kvartal 2020. Salgsprisen 2.175.000 kr. var 7 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 7 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 88 m2 x 29,828 kr/m2 x 0.93 = 2.453.331 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2600 Glostrup
2.453.331 kr.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Dalvangsvej 13, 2. 10. Der er p.t. 25 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 25 lejligheder, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 22,925 til 42,767 kr/m2, med et gennemsnit på 32,944 kr/m2 og en median på 33,537 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Dalvangsvej 13, 2. 10, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 88 m2 x 33,537 kr/m2 = 2.951.256 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2600 Glostrup)

gns. m2 udbudspris for 25 Ejerlejligheder til salg i 2600 Glostrup
2.951.256 kr.
Ejendomsvurderinger på Dalvangsvej 13, 2. 10

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 10. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk