DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Dalvangsvej 13, 2. 8, 2600 Glostrup

Den nuværende månedlige boligskat på Dalvangsvej 13, 2. 8 er 1.013 kr.


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 8 (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været lav, og boligejerne er sluppet billigere i boligskat, end de ville have gjort med mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Grafen indikerer, at der er ringe sandsynlighed for, at boligejeren skal have kompensation for overbetaling af boligskat.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Dalvangsvej 13, 2. 8


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Dalvangsvej 13, 2. 8 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (2.454.076 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Dalvangsvej 13, 2. 8 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Dalvangsvej 13, 2. 8 ».Effekten af den nye boligskattereform for ejerlejligheder i Glostrup Kommune

Desværre har Skatteministeriet ikke udregnet gennemsnit for ejerlejligheder i Dalvangsvej 13, 2. 8 Kommune.


Penge tilbage i boligskat

Skatteministeriet har ikke udregnet tal for ejerlejligheder i Dalvangsvej 13, 2. 8 Kommune.

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »