DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Dalvangsvej 32, st. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 85 byggesagsdokumenter knyttet til Dalvangsvej 32, st. tv. De dækker perioden 1945 - 2017 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Dalvangsvej 32, st. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Dalvangsvej 32, st. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 166 meter fra Dalvangsvej 32, st. tv

Skråfoto fra 1956 taget 166 meter sydøst for Dalvangsvej 32, st. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

Lejligheden på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup har 85 historiske byggesager, der dækker perioden 1945 - 2017. De 85 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Dalvangsvej 32, st. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download
Dalvangsvej 54 2017 Plan/Diverse Planaccept til indretning af café i eksisterende lokaler Download PDF
Dalvangsvej 56 2015 Matrikulær sag Helhedsvurdering i forbindelse med udstykning. Matr.nr. 12 hu Glostrup Ikke tilgængelig.
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2015 Varme/energi/forsyning/skorsten Byggetilladelse BR10 (bk5)Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2014 Udhus/drivhus/skur/annex Anmeldelse BR10 (bk4). Etablering af affaldsøer Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2014 Byggetilladelse BR10 (bk5). Udskiftning af vand og afløbsinstl. Download PDF
Dalvangsvej 52, 52 ST, 54, 54 ST, 56, 56A, 56B 2012 Offentlig bygning/Børnepasningsinstitution Beregning af daginstitutions maksimalt tilladte normering indenfor eksisterende rammer - Daginstitionen Essedalen, afdeling Essen Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2012 Udhus/drivhus/skur/annex Anmeldelse BR10 (bk4). Etablering af affaldsøer (Fortsættelse af sag nr. 10/17212) Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2012 Anmeldelse BR10 (bk4). Etablering af affaldsøer (Fortsættelse af sag nr. 10/17213) Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2012 Anmeldelse BR10 (bk4). Etablering af cykelskur (Fortsættelse af sag nr. 10/17214) Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2011 Byggetilladelse BR10 (bk5). Lukning af affaldsskakte Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2011 Byggetilladelse BR10 (bk5). Lukning af affaldsskakte Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2011 Klage over skimmelsvamp Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2011 Byggetilladelse BR08 (bk5). Opførelse af tilbygning indeholdende liftrum m.v. stueetage og 1. sal, samt ombygning, herunder etablering af handicaptoilet Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2010 Anmeldelse BR08 (bk4). Etablering af affaldsøer Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2010 Anmeldelse BR08 (bk4). Etablering af affaldsøer Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2010 Anmeldelse BR08 (bk4). Etablering af cykelskur Download PDF
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2010 Dispensation fra BR08, kap. 8,7, stk. 6 (bk5). Lukning af affaldsskakte Ikke tilgængelig.
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2010 Dispensation fra BR08, kap. 8,7, stk. 6 (bk5). Lukning af affaldsskakte Ikke tilgængelig.
Dalvangsvej 2, 2 01 TH, 2 01 TV, 2 02 TH, 2 02 TV, 2 ST TH, 2 ST TV, 4, 4 01 TH, 4 01 TV, 4 02 TH, 4 02 TV, 4 ST TH, 4 ST TV, 6, 6 01 TH, 6 01 TV, 6 02 TH, 6 02 TV, 6 ST TH, 6 ST TV, 8, 8 01 TH, 8 01 TV, 8 02 TH, 8 02 TV, 8 ST TH, 8 ST TV, 10, 10 01 TH... 2008 Fejlsorteret affald Download PDF
Dalvangsvej 50A 2006 Erhverv/Diverse Bar, Dalvangsvej 50 Download PDF
Dalvangsvej 54 2005 Til og ombygning Download PDF
Dalvangsvej 25 2005 Diverse 25 - 45 Download PDF
Dalvangsvej 25 2005 Udhus/drivhus/skur/annex 25 - 45 Download PDF
Dalvangsvej 50A 2004 Erhverv/Diverse Ulovlige forhold Download PDF
Dalvangsvej 56 2003 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Hvissingevej 21 2002 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 52 2002 Erhverv/Diverse Skilt, overdækning, flaskeautomat Download PDF
Dalvangsvej 52 2001 Erhverv/Diverse P-plads. Download PDF
Dalvangsvej 50A 2001 Diverse Adr.??? Download PDF
Hvissingevej 33 2000 Afløb Download PDF
Dalvangsvej 54 1998 Erhverv/Diverse Trapperum, arkivrum Download PDF
Dalvangsvej 25 1997 Til og ombygning Download PDF
Dalvangsvej 2 1997 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Dalvangsvej 42 1994 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Dalvangsvej 2 1994 Til og ombygning Download PDF
Dalvangsvej 2 1991 Afløb Download PDF
Dalvangsvej 10 1990 Diverse Erhverv, adr.??? Download PDF
Dalvangsvej 50A 01 TH 1988 Erhverv/Diverse Natklubareal Download PDF
Dalvangsvej 26 02 TV 1988 Diverse Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 2 1988 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1988 Beboelse Renovering Download PDF
Dalvangsvej 2 1988 Beboelse Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Hvissingevej 47 1987 Afløb Download PDF
Dalvangsvej 50B 1987 Til og ombygning Erhverv (Udestue/Overdækket terrasse Download PDF
Dalvangsvej 2 1986 Parabol/mast/antenne Download PDF
Hvissingevej 55 02 TV 1986 Diverse Download PDF
Dalvangsvej 25 1982 Plan/Diverse Veje Download PDF
Dalvangsvej 54 1982 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 52 1982 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 10 1982 Diverse Download PDF
Dalvangsvej 28 1981 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 10 1981 Erhverv/Diverse Udvendig isolering og beklædning af facader Download PDF
Dalvangsvej 2 1979 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 56 1979 Til og ombygning Download PDF
Dalvangsvej 54 1976 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 52 1973 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 52 1973 Erhverv/Diverse Bodaga Download PDF
Dalvangsvej 56 1967 Diverse Erhverv Download PDF
Dalvangsvej 10 1966 Erhverv/Diverse Butiksbygning, Bank Download PDF
Dalvangsvej 56 1966 Erhverv/Diverse Afløb Download PDF
Dalvangsvej 56 1966 Erhverv/Diverse Børneinstituation, Del 1 Download PDF
Dalvangsvej 10 1966 Udhus/drivhus/skur/annex Adr.??? Download PDF
Dalvangsvej 10 1965 Erhverv/Diverse Transformerstation, adr.??? Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Afløb Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Afløb Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 42 1959 Erhverv/Diverse Andelsboligforening Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1959 Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2 1945 Diverse Download PDF
Dalvangsvej 10   - Diverse Adr.??? Download PDF
Dalvangsvej 2   - Beboelse Download PDF
Dalvangsvej 2   - Diverse Download PDF
Dalvangsvej 10   - Diverse Adr.??? Download PDF
Dalvangsvej 2   - Diverse Vand-varme-el Download PDF
Dalvangsvej 2   - Afløb Download PDF
Dalvangsvej 2   - Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Dalvangsvej 2   - Diverse Download PDF

Tabellen viser de 85 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

Officielle attester og rapporter på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Dalvangsvej 32, st. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Dalvangsvej 32, st. tv, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område nord for Hovedvejen mellem Hvissingevej og Erdalsvej Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Dalvangsvej 32, st. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »