DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Ejbyholm 59, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Ejbyholm 59. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 69 byggesagsdokumenter knyttet til Ejbyholm 59. De dækker perioden 1946 - 2015 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er otte servitutter knyttet til Ejbyholm 59. bygningens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Ejbyholm 59 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Ejbyholm 59.
thumbnail: Skråfoto fra 1936-1938 taget 150 meter fra Ejbyholm 59

Skråfoto fra 1936-1938 taget 150 meter nordvest for Ejbyholm 59. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

bygningen på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup har 69 historiske byggesager, der dækker perioden 1946 - 2015. De 69 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Ejbyholm 59

Adresse Dato Beskrivelse Download
Ejbyholm 32 2015 Plan/Kolonihave Plansag på kolonihavelod. Misvedligeholdelse af kolonihave Download PDF
Ejbyholm 53 2014 Plan/Diverse Drivhus Download PDF
Ejbyholm 53 2014 Plansag. Godkendelse af byggeri på kolonihavelod. Nyt drivhus Download PDF
Ejbyholm 53 2014 Plansag. Forespørgelse om beskæring af træer og godkendelse af byg. Download PDF
Ejbyholm 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 2014 Forespørgsel. Vedr. servitut af 06.06.1969 Download PDF
Ejbyholm 35 2008 Ukrudtsbekæmpelse Download PDF
Ejbyholm 58 2007 Byggesag, kolonihaver, ansøgning om dispensation Ikke tilgængelig.
Ejbyholm 49 2007 Byggesag, Kolonihaver Download PDF
Ejbyholm 48 2007 BBR ændringer Download PDF
Ejbyholm 49 2007 BBR ændringer Download PDF
Ejbyholm 53 2007 BBR ændringer Download PDF
Ejbyholm 54 2007 Byggesag, BR-S 98, Kloakarbejde, Kolonihaver Download PDF
Ejbyholm 46 2007 Byggesag, BR-S 98, Ledningsarbejder i jord Ikke tilgængelig.
Ejbyholm 53 2005 Diverse Download PDF
Ejbyholm 52 2005 Afløb Download PDF
Ejbyholm 52 2004 Afløb Download PDF
Ejbyholm 41 2003 Diverse Download PDF
Ejbyholm 48 2003 Afløb Download PDF
Ejbyholm 54 2001 Diverse Download PDF
Ejbyholm 34 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 51 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 40 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 35 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 44 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 41 1998 Diverse Download PDF
Ejbyholm 39 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 33 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 36 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 53 1998 Afløb Download PDF
Ejbyholm 30 1997 Plan/Diverse Download PDF
Ejbyholm 46 1997 Afløb Download PDF
Ejbyholm 30 1997 Afløb Download PDF
Ejbyholm 30 1997 Afløb M.fl Download PDF
Ejbyholm 36 1997 Diverse Download PDF
Ejbyholm 30 1994 Klage Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Ejbyholm 30 1986 Afløb Download PDF
Ejbyholm 38 1983 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Ejbyholm 31 1982 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 51 1981 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 34 1971 Diverse Download PDF
Ejbyholm 46 1959 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 48 1958 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 51 1958 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 36 1957 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 37 1957 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 35 1955 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 55 1955 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 39 1954 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 32 1954 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 34 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 40 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 45 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 52 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 54 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 30 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 49 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 53 1953 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 43 1952 Diverse Sommerhus Download PDF
Ejbyholm 57 1951 Diverse Download PDF
Ejbyholm 56 1948 Diverse Download PDF
Ejbyholm 56 1946 Diverse Download PDF
Ejbyholm 37   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 48   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 30   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 35   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 51   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 30   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 49   - Diverse Download PDF
Ejbyholm 47   - Diverse Download PDF

Tabellen viser de 69 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Ejbyholm 59, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19230828 1 andenServitut Dok om jernledning og passasge
19490615 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr
19670216 3 andenServitut Dok om byggelinier mv
19690606 4 andenServitut Dok om vejret mv
19750502 5 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19850927 6 andenServitut Dok om naturgas mv
19980126 7 andenServitut anm hæftelser
20170222 9 andenServitut

Tabellen viser de 8 servitutter på ejendommen Ejbyholm 59, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 17 november, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Ejbyholm 59 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Ejbyholm 59, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Ejbyholm 59, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Ejbyholm 59, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
2012 Lokalplan (vedtaget) for kolonihaverne i Ejby Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Ejbyholm 59 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »