DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Fabriksparken 2A. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i restauranten/caféens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 100 byggesagsdokumenter knyttet til Fabriksparken 2A. De dækker perioden 1973 - 2015 og giver et indblik i restauranten/caféens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Fabriksparken 2A. Restauranten/caféens ældste servitut stammer fra 2015 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på restauranten/caféen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Fabriksparken 2A direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Fabriksparken 2A.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1992 taget 114 meter fra Fabriksparken 2A

Skråfoto fra 1928-1992 taget 114 meter vest for Fabriksparken 2A. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

Restauranten/caféen på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup har 100 historiske byggesager, der dækker perioden 1973 - 2015. De 100 historiske byggesager indeholder information om restauranten/caféens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Fabriksparken 2A

Adresse Dato Beskrivelse Download
Fabriksparken 2A 2015 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2, 2A, 4 2013 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2, 2A, 4 2013 Beregning Download PDF
Fabriksparken 4 2010 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2A 2006 Afløb Download PDF
Fabriksparken 2 2005 Erhverv/Etablering Download PDF
Fabriksparken 2 2003 Varme/energi/forsyning/skorsten Ikke tilgængelig.
Fabriksparken 4 2003 Miljø/Tilsyn Fabriksparken 4-6 Ikke tilgængelig.
Fabriksparken 4 2003 Erhverv/Diverse Fabriksparken 4-6. Download PDF
Fabriksparken 2A 2002 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 2002 Olietank/brændstoftank Download PDF
Fabriksparken 2 2002 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 2001 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 2001 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 2001 Nedrivning Download PDF
Fabriksparken 2 2001 ombygning og udvidelse af indskudt etage Download PDF
Fabriksparken 2 2001 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 2001 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 4 2000 sprinkling Download PDF
Fabriksparken 2 2000 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 2000 2.025 m2 uopvarmet lagerhal Download PDF
Fabriksparken 2 2000 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 2000 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2A 1999 Erhverv/Diverse Mart. Nr. 2A Download PDF
Fabriksparken 2 1999 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1999 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1999 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 4 1999 Erhverv/Diverse Mart. Nr. 4ak, Fabriksparken 4-6, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 2 1998 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2A 1998 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2A 1998 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 1997 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1996 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2A 1996 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1996 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1996 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2A 1996 Miljø/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1996 Olietank/brændstoftank Download PDF
Fabriksparken 2 1995 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1995 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1995 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2A 1994 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 4 1993 køkken - byggetilladelse, mart 4ak hø, Fabriksparken 4-6 Download PDF
Fabriksparken 2 1992 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 4 1992 Til og ombygning 50 m2 tilbygning - mart 4ak Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Beregning Beskrivelse Download PDF
Fabriksparken 2 1991 Varme/energi/forsyning/skorsten Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1990 Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1989 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1989 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 1989 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1988 Matrikulær sag Download PDF
Fabriksparken 2 1988 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 1988 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 4 1988 sløjfning af olietank, mart 4ak, fabriksparken 6 hø Download PDF
Fabriksparken 4 1988 Rapport / beskrivelse varmecentral - arbejdsbeskrivelse, mart 4ak, Fabriksparken 6 Download PDF
Fabriksparken 2 1988 Til og ombygning Download PDF
Fabriksparken 2 1988 Beregning Download PDF
Fabriksparken 2 1988 Diverse Download PDF
Fabriksparken 4 1987 Erhverv/Etablering Mart. Nr. 4ak, Fabriksparken 4-6, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 4 1987 Erhverv/Etablering Mart. Nr. 4ak, Fabriksparken 4-6, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 2 1986 Beregning Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 2 1986 Beregning Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 2 1986 Til og ombygning Fabriksparken 2-4. Download PDF
Fabriksparken 2 1985 Erhverv/Diverse Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 2 1984 Erhverv/Diverse Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 2 1984 Beregning Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 4 1983 ét stk. gulvafløb, matr. 4ak, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 2 1983 Til og ombygning Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 4 1980 skillevægge i vaskehal - matr 4ak, Fabriksparken 4-6, hø Download PDF
Fabriksparken 4 1980 indretninga af værksted, matr 4ak, Fabriksparken 4-6, hø Download PDF
Fabriksparken 2 1978 Erhverv/Detailhandel Ikke tilgængelig.
Fabriksparken 4 1978 Til og ombygning Mart. Nr. 4ak, Fabriksparken 4-6, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 4 1978 Til og ombygning Mart. Nr. 4ak Download PDF
Fabriksparken 2 1977 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1976 Erhverv/Diverse Fabriksparken 2-4, telefonautomat Download PDF
Fabriksparken 2 1975 Diverse Fabriksparken 2-4 - vej-og kloakgæld. Download PDF
Fabriksparken 4 1975 beskrivelse af indretning af lager, fabriksparken 4-6 Download PDF
Fabriksparken 4 1975 ændret indretning for thorn-radio, matr. 4ak, Fabriksparken 4-6, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 4 1975 værkførekontor, mart. 4ak, Fabriksparken 6, Herstedøster Download PDF
Fabriksparken 2 1975 Servitut/deklaration Fabriksparken 2-4 Download PDF
Fabriksparken 2 1974 udvidelse af kantine, fabriksparken 6, mart. 4ak, herstedøster Download PDF
Fabriksparken 2 1973 Erhverv/Diverse Download PDF
Fabriksparken 2 1973 Diverse Fabriksparken 2-6 - sprinklingsanlæg Download PDF

Tabellen viser de 100 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Albertslund Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til samtlige byggesager i kommunen dog undtagen byggesager om banker, posthuse, visse statslige bygninger, fængsler, med videre.

Albertslund Kommune tilbyder også at søge byggesager frem via kortservice. På deres hjemmesde er der implementeret et kort hvor du enten kan finde din ejendom på kortet eller søge den frem via søgefeltet.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Albertslund Kommune »

Servitutter på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19660728 1 andenServitut Dok om transformerstation mv samt kabler mm,
20151118 10 andenServitut
18.11.2015 11 Anden servitut Deklaration om varmeledninger i Albertslund Kommune
19671116 2 andenServitut anm byrder
19690613 3 andenServitut anm hæftelser
19721208 4 andenServitut Dok om transformerstation mv samt kabler mm,
19730620 5 andenServitut anm byrder, anm
19881222 6 andenServitut Dok om kollektivt varmeforsyningsanlæg
19890807 7 andenServitut anm hæftelser
19910508 8 andenServitut Dok om nedrivning af trappehus
19920527 9 andenServitut Dok om levering af fjernvarme

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 08 november, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Fabriksparken 2A med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Albertslund Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Fabriksparken 2A
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Hersted Industripark Download PDF
2018 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2018 - 2030 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Mere Albertslund Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Fabriksparken 2A Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »