DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Gaaseager 9, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Gaaseager 9. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i rækkehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på rækkehuset.
  • Servitutter: Der er fem servitutter knyttet til Gaaseager 9. Rækkehusets ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på rækkehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Gaaseager 9 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Gaaseager 9.
thumbnail: Skråfoto fra 1946-1969 taget 161 meter fra Gaaseager 9

Skråfoto fra 1946-1969 taget 161 meter vest for Gaaseager 9. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Gaaseager 9, 2600 Glostrup

Rækkehuset på Gaaseager 9, 2600 Glostrup har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Gaaseager 9

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Gaaseager 9, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Gaaseager 9, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Gaaseager 9, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20070314 1 andenServitut anm hæftelser
20070725 2 andenServitut hæftelser
20110606 3 andenServitut
20160928 5 vedtaegter
20161026 7 andenServitut

Tabellen viser de 5 servitutter på ejendommen Gaaseager 9, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 20 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Gaaseager 9, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Gaaseager 9 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Gaaseager 9, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Gaaseager 9, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Gaaseager 9, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Gaaseager 9, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Gaaseager 9, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Gaaseager 9, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Gaaseager 9, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
2006 Lokalplan (vedtaget) Hvissinge Øst Download PDF
2021 Lokalplan (forslag) Temalokalplan for hegn langs større veje Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Gaaseager 9 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »