DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Gyvelvej 13N, 2600 GlostrupGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
42.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
492.102
Mere Info 
Justeret RKR
287.448
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info   • Seneste Salgspris

    165.000 kr.

    22. december 2011

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup

En analyse af tre forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

273.850 kr.

Værdien er et gennemsnit af tre vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af bygningen på Gyvelvej 13N ligger sandsynligvis i intervallet fra 42.000 kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 492.000 kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad bygningen på Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Bygningen på Gyvelvej 13N. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gyvelvej 13N. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Bygningen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Gyvelvej 13N i Glostrup er 42.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 12.900 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 322,5 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
42.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Gyvelvej 13N kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Bygning i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Bygning i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 27.339 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 31 frie handler af Bygning. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 31 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygningen på Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 18 m². Hvis Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 18 m2 x 27,339 kr/m2 = 492.102 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Bygning i 2600 Glostrup
492.102 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Bygning i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2011 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Bygningen på Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 22. december 2011, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 165.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
22. december 2011Alm. frit salg165.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 18 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gyvelvej 13N ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Bygning i postnummer 2600 Glostrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 18 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2011 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 287.448 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gyvelvej 13N, 2600 Glostrup var i fjerde kvartal 2011. Salgsprisen 165.000 kr. var 42 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 42 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 18 m2 x 27,339 kr/m2 x 0.58 = 287.448 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2011)

Salgsjusteret m2-pris for Bygning i 2600 Glostrup
287.448 kr.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af bygningen på Gyvelvej 13N. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk