DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hovedvejen 65, 2. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 51 byggesagsdokumenter knyttet til Hovedvejen 65, 2. th. De dækker perioden 1927 - 2013 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er 17 servitutter knyttet til Hovedvejen 65, 2. th. bygningens ældste servitut stammer fra 1893 og den seneste tinglyste servitut er fra 2012. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hovedvejen 65, 2. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hovedvejen 65, 2. th.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Hovedvejen 65, 2. th.


thumbnail: Skråfoto fra 1950-1954 taget 29 meter fra Hovedvejen 65, 2. th

Skråfoto fra 1950-1954 taget 29 meter nordvest for Hovedvejen 65, 2. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Se historiske byggesager på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

bygningen på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup har 51 historiske byggesager, der dækker perioden 1927 - 2013. De 51 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Hovedvejen 65, 2. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser de 51 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »Servitutter på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18931122 1 andenServitut Dok om grøft mv
19210419 10 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr
19210510 11 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr
19500922 12 andenServitut anm byrder, anm
19530703 13 andenServitut Dok om tilladelse til indretning af
19641116 14 andenServitut Dok om forbindelsesgang og døråbning
19651001 15 andenServitut Dok om udstillingsskab og overdækning
19850702 16 vedtaegter Vedtægter for ejerforening
18980525 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
20121129 23 andenServitut
19000523 3 andenServitut Dok om en overkørsel
19060704 4 andenServitut Dok om vejret mv (5Æ985)
19060725 5 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv (5Æ1076)
19101109 6 andenServitut Dok om vejtilslutning (6D1408)
19101221 7 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv (6D1618)
19121002 8 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19140909 9 andenServitut Dok om vejret mv (6G1254)

Tabellen viser de 17 servitutter på ejendommen Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 28 januar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hovedvejen 65, 2. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Hovedvejen 65, 2. th
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område syd for Hovedvejen mellem Banegårdsvej og Søndervangskolen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) For facader og skilte i områdecenter Glostrup og langs Hovedvejen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Byplanvedtægt af 15.10.1943 for ejerlavet Glostrup by og sogn i Glostrup Kommune Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Område langs Hovedvejen mellem Ringvejen og Florasvej, Erdalsvej Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 4 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Hovedvejen 65, 2. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Hovedvejen 65, 2. th, 2600 Glostrup

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udbygning af Motorring 3 Mere info
- Projekt Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren Mere info
- Projekt Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Mere info
- Projekt Avedøre Holme - Vindmøller - Vurdering af virkninger på miljøet Mere info
- Projekt Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport _x000D_ Mere info
- Projekt Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Mere info
- Projekt Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Mere info
- Projekt Baldersbæk, Ishøj-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse – hæfte 4 Mere info
- Projekt Brændselsomlægning på Avedøreværket Mere info
- Projekt VVMredegørelse Krebsdammens forlængelse Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Frederiksberg Centret Mere info
- Projekt Miljøvurdering af vand ved Marbækbanen Mere info
- Projekt Vindmøller på Kalvebod Syd Mere info
- Projekt Forstærkning af Kalveboddiget VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af ingenol mebutate Mere info
- Projekt VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Mere info
- Projekt VVM-redegørelse - udvidelse af Herlev Hospital Mere info
- Projekt Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse For VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding Mere info
- Projekt ARKEN - Kunstens Ø - Miljørapport Mere info
- Projekt Letbane på Ring 3 Mere info
- Projekt Letbanen på Ring 3 Ændret linjeføring i Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner Tillæg til VVM-redegørelse af maj 2015 Mere info
- Projekt Metro til Sydhavnen Mere info
- Projekt Opgravning, håndtering og bortkørsel af shredder affald deponeret på AV Miljø Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Cityringen Mere info
- Projekt VVM Enghave Brygge Mere info
- Projekt IrmaByen VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvenscurdering af støjvold langs E20 i Ishøj Komune Mere info
- Projekt Gladsaxe Genbrugsstation Mere info
- Projekt Kagsåparkens regnvandsprojekt Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af IKEA ved Kalvebod Brygge Mere info
- Projekt Høje-Taastrup C miljørapport og miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Metro Sydhavnen Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Fisketorvet Mere info
- Projekt HYLDAGER BAKKER MILJØKONSEKVENSRAPPORT Mere info
- Projekt Miljøvurdering (VVM) af energinyttiggørelse af forbrændingsegnet farligt affald på Vestforbrænding Mere info
- Projekt Miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 104 samt miljøkonsekvensvurdering af Herlev Bymidte Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for vandindvinding 2019 Mere info
- Projekt Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne Mere info
- Projekt Miljøvurdering Kalvebod Brygge Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Byudvikling af Stejlepladsen - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt DSB - Nyt værksted Godsbanegården Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport for etablering af boliger og parkeringshus, Smedeland 8A Mere info
- Projekt Kunstgræsanlæg Bavnehøj Idrætsanlæg Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport VVM, Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Mere info
- Projekt Aflandshage Vindmøllepark - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - miljøvurdering Valby Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Ny Ellebjerg - Nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - Projekterne ved Kagsmosen og i Kagsåen Mere info
- Projekt Harestrup Å - Vigerslevparken - HÅV Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplan 2009-2021 Mere info
- Plan Miljøvurdering af vandplan 2.4 Køge Bugt Mere info
- Plan Miljøvurdering af råstofplan 2012 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 Mere info
- Plan Forslag til Råstofplan 2016 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDKAST TIL FINGERPLAN 2017 Mere info
- Plan MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV FOR DETAILHANDEL I HOVEDSTADSOMRÅDET Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDSPIL OM HOVEDSTADEN 2030, HERUNDER FINGERPLAN 2019 Mere info
- Plan Miljørapport for forslag til Råstofplan 2020 Mere info
- Plan Miljøvurdering af fællesregulativ for Harrestrup å-systemet Mere info

Tabellen viser de 50 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Hovedvejen 65, 2. th. Listet er desuden de godkendte 10 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »