DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Langagervej 30, 2600 GlostrupDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

4.457.000 kr

Villaens samlede vurdering 4.457.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Langagervej 30. Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 9 procent af middelværdien. Det indikerer at Langagervej 30, 2600 Glostrup er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
4.184.516
Mere Info 
forel. vurd.
4.457.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.007.664
Mere Info 
Justeret RKR
5.051.758
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.584.988
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Langagervej 30 ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,0 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 5,1 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    4,46 mio. kr.

    Interval: 4,01 - 5,05 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    3.435.000 kr.

    23. juni 2008

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Langagervej 30, 2600 Glostrup

Nedenfor gennemgås information om de seks uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Langagervej 30, der ligger til grund for vores dingestimat på 4.457.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 4,18 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 8.470 kr. månedligt.

Geomatic AVM
4.184.516 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Langagervej 30 er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 6 procent lavere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Langagervej 30, 2600 Glostrup (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 4.457.000 kr. og grunden er vurderet til 4.174.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om villaens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Langagervej 30, 2600 Glostrup på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
4.457.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat (4.457.185 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af villaen på Langagervej 30. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Langagervej 30. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af villaen på Langagervej 30 i Glostrup er 2.000.000 kr (år 2022). Grunden på 1.031 m2 er vurderet til 1.098.600 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 11.837 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Langagervej 30, 2600 Glostrup er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 55 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (4.457.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 2600 Glostrup.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 27.831 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 44 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 44 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Langagervej 30, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 144 m². Hvis Langagervej 30, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 144 m2 x 27,831 kr/m2 = 4.007.664 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
4.007.664 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 10 procent lavere end vores dingestimat (4.457.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at villaen er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 44 Parcel-/rækkehuse i 2600, Glostrup. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at villaen er en gennemsnitsbolig ift andre villaer i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Langagervej 30, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2008 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Langagervej 30, 2600 Glostrup er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 23. juni 2008, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 3.435.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
23. juni 2008Alm. frit salg3.435.000
20. juni 2002Alm. frit salg2.060.000
23. april 1993Alm. frit salg875.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 144 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Langagervej 30 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 144 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2008 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2024, y: 5.051.758 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Langagervej 30, 2600 Glostrup var i andet kvartal 2008. Salgsprisen 3.435.000 kr. var 26 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 26 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 144 m2 x 27,831 kr/m2 x 1.26 = 5.051.758 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2008)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
5.051.758 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 13 procent højere end vores dingestimat (4.457.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (3.435.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2008 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Langagervej 30. Der er p.t. 44 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 44 villaer, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 20,376 til 51,883 kr/m2, med et gennemsnit på 34,620 kr/m2 og en median på 33,516 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Langagervej 30, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 144 m2 x 33,516 kr/m2 x 0.95 = 4.584.988 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2600 Glostrup) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 44 Villaer til salg i 2600 Glostrup
4.584.988 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af villaen på Langagervej 30 er på niveau med de 44 villaer, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup. Vurderingen er dog stadig 2 procent højere end vores dingestimat (4.457.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.