DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Stenager 4, st. 34. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 32 byggesagsdokumenter knyttet til Stenager 4, st. 34. De dækker perioden 1972 - 2010 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Stenager 4, st. 34 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Stenager 4, st. 34.
thumbnail: Skråfoto fra 1946-1969 taget 29 meter fra Stenager 4, st. 34

Skråfoto fra 1946-1969 taget 29 meter syd for Stenager 4, st. 34. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

bygningen på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup har 32 historiske byggesager, der dækker perioden 1972 - 2010. De 32 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Stenager 4, st. 34

Adresse Dato Beskrivelse Download
Stenager 2, 2 ST 1, 2 ST 10, 2 ST 11, 2 ST 12, 2 ST 13, 2 ST 14, 2 ST 15, 2 ST 16, 2 ST 17, 2 ST 18, 2 ST 19, 2 ST 2, 2 ST 20, 2 ST 21, 2 ST 22, 2 ST 23, 2 ST 24, 2 ST 25, 2 ST 26, 2 ST 27, 2 ST 28, 2 ST 29, 2 ST 3, 2 ST 30, 2 ST 31, 2 ST 32, 2 ST 33, ... 2010 Husnummerændring af ældreboliger Download PDF
Stenager 2, 2 ST 1, 2 ST 10, 2 ST 11, 2 ST 12, 2 ST 13, 2 ST 14, 2 ST 15, 2 ST 16, 2 ST 17, 2 ST 18, 2 ST 19, 2 ST 2, 2 ST 20, 2 ST 21, 2 ST 22, 2 ST 23, 2 ST 24, 2 ST 25, 2 ST 26, 2 ST 27, 2 ST 28, 2 ST 29, 2 ST 3, 2 ST 30, 2 ST 31, 2 ST 32, 2 ST 33, ... 2007 Byggesag, BR 95 byggetilladelse. - DL-sag 2006/00792 Download PDF
Stenager 2 2006 Erhverv/Diverse Download PDF
Stenager 4 2000 Diverse Download PDF
Stenager 2 1997 Diverse Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Stenager 4 1994 Beboelse Download PDF
Stenager 2 1994 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Stenager 2 1989 Diverse Download PDF
Stenager 2 1989 Beboelse Tom sag Download PDF
Stenager 2 1988 Erhverv/Diverse Te -køkken Download PDF
Stenager 2 1987 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Stenager 2 1987 Erhverv/Diverse Indretning af vagtstue Download PDF
Stenager 2 1984 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Stenager 2 1983 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Stenager 2 1979 Til og ombygning Download PDF
Stenager 2 1979 Til og ombygning Erhverv Download PDF
Stenager 2 1979 Erhverv/Diverse Tilbygning og vindfang Download PDF
Stenager 2 1978 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Stenager 2 1978 Erhverv/Diverse Byggepladskontor Download PDF
Stenager 2 1976 Plan/Diverse Kortbilag Download PDF
Stenager 2 1975 Erhverv/Diverse Transformerstation Download PDF
Stenager 2 1975 Erhverv/Diverse Del 6, Omsorgscenter Download PDF
Stenager 2 1975 Erhverv/Diverse Del 5, Omsorgshjem Download PDF
Stenager 2 1973 Erhverv/Diverse Del 3, Omsorgshjem Download PDF
Stenager 2 1973 Erhverv/Diverse Del 2, Omsorgscenter. Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Stenager 2 1973 Erhverv/Diverse Del 1, Omsorgscenter Download PDF
Stenager 2 1973 Erhverv/Diverse Del 4, Omsorgshjem Download PDF
Stenager 2 1972 Plan/Diverse Korrespondance Download PDF
Stenager 2 1972 Plan/Diverse Referater Download PDF
Stenager 2   - Diverse Download PDF
Stenager 2   - Erhverv/Diverse Supermarked Download PDF
Stenager 2   - Diverse Download PDF

Tabellen viser de 32 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

Officielle attester og rapporter på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Stenager 4, st. 34 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Stenager 4, st. 34, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område syd for Skovsletten og vest for Byparkvej Download PDF
2021 Lokalplan (forslag) Temalokalplan for hegn langs større veje Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Stenager 4, st. 34 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »